Logo

Canada, pe primul loc la ajutorarea refugiatilor sirieni!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3879 times
Canada, pe primul loc la ajutorarea refugiatilor sirieni! Image

Canada, pe primul loc la ajutorarea refugiatilor sirieni!

RO

Cu toții înțelegem condițiile groaznice în care trăiesc sirienii. Ei pleacă în număr foarte mare din țara lor către cele din jur, căutând o viață mai bună pentru copiii lor și pentru cei dragi, care au fost afectați puternic mintal și emoțional de războiul în care au trăit. Lumea i-a luat în brațe pe acești oameni și i-a ajutat după cum a putut. Canada este doar una dintre multe țări care au fugit cu brațele deschise să le ofere sirienilor un loc sigur pe care să îl numească „acasă”. Acum, că Anul Nou e în plină desfășurare, sute de sirieni vin în această țară sigură în fiecare zi, plini de speranțe și optimism pentru viața ce abia începe.   

Când primul avion cu refugiați a ajuns pe aeroportul internațional Pearson din Toronto, ON, Primul Ministru a fost acolo pentru a-i primi cu brațele deschise pe primii veniți. Acum, terminalele de peste tot din țară sunt pline de refugiați care caută un loc sigur pe care să îl numească „acasă”, în timp ce zeci de canadieni așteaptă cu mâncare și adăposturi. Canadienii sunt numiți mereu calzi și binevoitori, persoane care ar face orice pentru a ajuta alte persoane. Mândra lor poate fi văzută clar în această situație, dintr-o parte a țării până în cealaltă. 

De câteva ori, violența a depășit puterea binelui, ca atunci când un atacator înarmat din Vancouver a tras asupra sirienilor care treceau strada. Acest incident a fost foarte faimos în presă, după cum ne așteptam, iar mulți din alte țări au început să scrie articole negative conform cărora Canada ascunde cruzime în spatele unor intenții bune. Acesta a fost un singur caz negativ însă, care a ajuns în presă. Deși canadienii nu sunt perfecți, și bineînțeles că nu sunt mai buni decât locuitorii altor țări din lume, ei sunt fericiți și politicoși și cred în onestitate și transparență din partea celor care locuiesc în Canada. Ei au oferit siguranță sirienilor care vin în Canada, iar mulți dintre ei s-au îndrăgostit de toate lucrurile pe care Canada le oferă atât lor, cât și copiilor lor care învață, încetul cu încetul, să se bucure de o casă sigură și pe care se pot baza.  

Deși există însă mulți oameni care vor veni în Canada, sunt mulți care se bucură deja de noile lor case. Copii învață engleza (și franceza, în unele locuri), provinciile lucrează împreună pentru a se asigura că se pune în practică un program puternic și uniform pentru ca toți refugiaii care caută siguranță să primească un training și sprijinul de care au nevoie pentru a-și face o viață mai bună.


Încetul cu încetul, Canada ajută să facă o diferență într-o modalitate descrisă doar ca „o modalitate „canadiană”. Deși mai sunt multe care trebuie făcute pentru a-i auta pe cei aflați în țările distruse de războaie, Canada conduce cu tot ceea ce are, iar locuitorii lor urmează planul guvernului cu o atitudine pozitivă și destul entuziasm cu ajutorul cărora oferă un mediu sigur tuturor celor care vor veni în țară.  

Autor: Kay - Canada
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ctnews.ca

 

EN

Everyone understands the hellish conditions that the Syrians are living in.  They are flooding out of their country and into those surrounding it, searching for a better life for their children and loved ones that are torn apart mentally and emotionally by the war that they were living in.  The world has surrounded these people in their protective arms and offered their help in one way or another.  Canada is just one of the many countries rushing in with open arms to give Syrians a safe place to call home.  With the New Year in full swing, hundreds of Syrians are crossing into this safe land every day, full of hope and optimism for their lives to come. 

When the first plane arrived at the Pearson International Airport in Toronto, ON, the prime minister was there to greet the first ones that stepped into the terminal.  Now, terminals around the country are full of refugees who are searching for a place to call home while Canadians wait with food and shelter at the ready.  Canadians are often referred to as warm and inviting people that will do anything for their fellow men.  Their pure pride can be seen pretty clearly in this issue, from one side of the country to another.

There were a couple times in which violence overtook the power of good, like in Vancouver when a gunman shot at Syrians who were passing in the street.  This gained plenty of media attention, as to be expected, and those from other countries shared cruel thoughts that Canada hides cruelty behind its good intentions.  This was just one case, however, that happened to make the news because it was negative and not positive.  While Canadians are far from perfect, and certainly no better than the other countries around the world, they are happy and polite people who believe in honesty and transparency for everyone who calls Canada home.  They have offered the safety to the Syrians who have come into Canada, and many of them have fallen in love with all of the things that Canada can offer both them and the children that are learning to enjoy their safe and reliable homes.

While there are still many who will be coming into Canada, there are many who are enjoying their new homes.  Children are catching onto English (and French, in some places), the different provinces are working together to make sure that a solid and uniform program is in place so that each refugee seeking comfort will get the training and support they need to make a better life for themselves.          One step at a time, Canada is helping make a difference in a way that can only be described as “Canadian”.  While there is still much more that must be done to help bring those who are war torn, Canada is leading the way with everything theyve got, and its residents are following suit with positive attitudes and plenty of enthusiasm for providing safe and reliable environments for all who come.

Author: Kay - Canada

Share it!
Tags: refugiati, canada, america, islam, musulmani, isis,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.