Logo

Canada/ Multi batrani, putine azile!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5104 times
Canada/ Multi batrani, putine azile! Image

Canada/ Multi batrani, putine azile!

RO

Numărul celor în vârstă este periculos de mare, iar cei care au făcut copii după cel de-al doilea război mondial au acum nevoie de ajutor și sprijin din partea celor dragi, dar și ajutor medical. Acum că rata celor în vârstă crește, spitalele s-au trezit cu paturile pline de aceeași oameni, care ocupă locurile destinate celorlalți pacienți. Odată ce problema crește și se transformă într-o urgență, mulți oameni spun din ce în ce mai des că trebuie să se creeze noi case pentru cei în vârstă care să ofere tratamentul din spitale.  

Adevărul e că îngrijirea bătrânilor este crucială și devine o problemă din ce în ce mai mare, cu cât înaintezi mai mult în vârstă. Pur și simplu nu sunt destule azile sau centre de îngrijire disponibile pentru cei care au nevoie de ele și chiar și cele care există deja sunt mult prea scumpe și greu de intrat, existând liste neterminabile și tone de documente și dosare.  

Acest lucru face spitalele singurul loc pentru cei care caută îngrijire pe termen lung și care au nevoie de consultații medicale. Există probleme chiar și cu sălile de așteptare, unde multor clienți li se spune să meargă acasă pentru că acea coadă este prea mare. Cei în vârstă vin totuși pentru că se rănesc și au nevoie de consultații, în timp ce un îngrijitor ar fi putut să ajute cu problema aceasta înainte să devină una medicală.  

Îngrijitorii și membrii familiei nu pot să ajute mereu și la nivelul la care au nevoie cei în vîrstă, indiferent de cât de mult vor asta. Așadar, totul se întoarce către spitalele care trebuie să pună la dispoziția bătrânilor mai multe sisteme medicale. Trebuie să găsim o soluție la această problemă înainte să devină o epidemie.  

Spitalele nu sunt pregătite să facă față problemelor pe care le creează ce în vârstă, deoarece au fost create cu scopul de a analiza cazurile medicale. Din moment ce toți suntem de acord că spitalele trebuie să aibă paturi pentru pacienți, trebuie să ne unim ca și națiune fie pentu a face îngrijirea la domiciliu mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea, fie să facem prețurile de la azile mai mici pentru ca toată lumea cu o vârstă înaintată să își permit să-și trăiască ultimii ani într-un loc sigur.  

Creșterea numărului celor în vârstă este o problemă serioasă cu care mulți canadieni se confruntă. Problema este că odată cu fiecare an ce trece, numărul celor în vârstă crește și el și în curând, vom ajunge în punctul în care vor exista mai mulți oameni în vârstă decât tineri. Schimbările la sistem trebuie să aibă loc înainte ca lucrurile să iasă de sub control în viitorul apropiat. Această problemă ar trebui să fie principală pentru canadieni și vom plăti dacă nu o rezolvăm acum.  

Autor: Kay - Canada
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.salon.com

EN

The rate of the elderly is getting dangerously high, as baby boomers find themselves in the high ages that require help and support from loved ones as well as medical attention.  As the rate of elderly grows higher, hospitals are finding themselves stuck with their beds full of those same people, an unable to make room for other patients.  As the issue grows into something that is teetering on an emergency, many people are speaking out that more homes need to be created that are intended for elderly such as the same ones that are living in hospitals.

The truth of it is, taking care of the elderly is something that is crucial and will become more of an issue, the older everyone gets.  There simply aren enough seniors homes or care centres available for those who need it, and even those that exist are very expensive and hard for elderly to get into due to waiting lists and piles of paperwork.

This leaves the hospital as the only real place for those that are looking for long term care that also requires medical consultations.  There are even problems with waiting rooms in emergency, where some customers are being told to simply go home because the wait is really long.  Elderly are coming in because they hurt themselves and need to be looked at, where a home worker would have been able to help with that issue before it became a medical case.

Home workers and family members are not always able to help on all levels that the elderly need, and many family members simply can afford to take time off work to take care of those they love, no matter how much they want to.  So, it all spirals back to having more systems in place for those who are aging.  We need to find a solution to this problem now, before it gets to the point where its an epidemic.

The hospitals are not equipped to handle the strain that the elderly put on then, as they are intended only for cases requiring medical attention.  Since we can all agree that hospitals having beds is pretty important, we need to come together as a nation to either make home care more accessible for those who need it, or the rates for seniors complexes to be more affordable so that those at that age can have a safe place to live out their final years.

The growing rate of the elderly is certainly a serious issue that Canadians are facing with a grim state of mind.  The problem is that with each year that passes, the rate of elderly continues to rise, and soon it will be to the point where there will be more elderly than young people.  The changes to the system need to be now before they become out of control in the near future.  This should be a bigger concern to Canadians than it is right now, and we are going to pay for it.

Author: Kay - Canada

Share it!
Tags: canada, batrani, problema, social, cauze, azil,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.