Logo

Canada/ Eutanasia umana legalizata!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3704 times
Canada/ Eutanasia umana legalizata! Image

Canada/ Eutanasia umana legalizata!

RO

Foarte controversată peste tot în lume, moartea asistată de medic a apărut și în Canada. Dezbaterile dacă aceasta este crudă sau nu au apărut în ultimii câțiva ani, dar astăzi, guvernul a vorbit în favoarea morții asistate de medic pentru cei care întâlnesc anumite criterii severe. Este o problemă care a dus la multe dezbateri, atât la TV, cât și online și în ziare. Cele două tabere, pro și contra, au multe argumente.  

În primul rând, vom discuta despre cei care sunt împotriva morților asistate de medici. Ei cred că este un act crud, că doctorii sunt aici doar pentru a-i menține pe oameni în viață și pentru a le îmbunătăți viața, nu pentru a le-o încheia. Doctorii nu ar trebui să lucreze alături de familia și de pacientul bolnav pentru a găsi linia dintre trăit dureros și moarte ușoară. Această line nu există, iar cineva va pierde până la urmă. Acesta va duce la procese și inimi frânte de ambele părți, neluând în considerare faptul că familia va pierde o persoană dragă sub acest pretext.  

Ei declară că atunci când cineva suferă, nu gândesc bine, deci cum pot să le spună celor dragi și doctorilor că nu mai pot să îndure durerea cu mintea clară și în mod conștient? Răspunsul e că nu pot, așa că opțiunea de a-și încheia propria viață nu ar trebui să le fie oferită oamenilor care nu văd lumina de la capătul tunelului.  

Pe de altă parte, există și alții care spun că moartea asistată de doctor este o binecuvântare pentru cei care suferă de durere cronică. Ei declară că cerințele pentru a putea muri alături de un doctor sunt foarte stricte și numai cei care se află la sfârșitul vieții și care suferă de boli grave care îi fac să sufere dureri agonizante pot primi medicamentele care vor putea să le ia această durere. Nu există posibilitatea ca cineva care nu gândește clar să moară, ucis de un doctor, după cum se tem cei din tabăra opusă. Există foarte foarte puțini oameni care pot fi alături de pacient în timp ce doctorul îl asistă către moarte, așa că nu există șanse ca ceva rău să se întâmple.  

Cei care luptă pentru asta amintesc tuturor că cei care iau în considerare această oțiune fac asta pentru a scăpa de durerea pe care o simtă aici. Nu este o măsură de îmbunătățire a vieții pentru ei, și ei ar trebui să decidă când totul devine prea mult.  

Deși legea este încă în curs de finalizare, iar regulile se scriu încă, canadienii continuă să se certe din ambele tabere, așa că zeci de opinii pot fi încă auzite. Pentru unii, e un act crud. Pentru alții însă, este o binecuvântare pentru o persoană iubită care suferă.  

Autor: Kay - Canada
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.jstudentboard.com

EN

Heavily discussed all over the world, doctor assisted death is making itself known in Canada as well.  Debates over whether it is cruel or not have been voiced over the past several years, but finally the Government has spoken out in favour of doctor assisted death for those who meet the many severe qualifications.  It is an issue that has sparked much debate in the news, both online and on television.  The two camps: for and against, have valid arguments for each side. 

Firstly, those who argue against doctor assisted death.  They feel as though it is a cruel act, as doctors are meant to be around in order to keep people alive and improve their quality of life, not end it.  Doctors should not be able to work with the families as well as the sick patient to find out where that line is between painful living and gratifying death.  This line doesn exist, and someone is going to lose out in the end.  This will lead to lawsuits and heartbreak on all sides, not to mention that a family will lose someone close to them under pretenses.

They argue that when someone is in pain, they can think straight, so how can the tell their loved ones and doctors that theyve had enough in a clear and educated manner?  The answers is that they can , so the option of ending their own life shouldn be given to people who cannot see the end at the light of the tunnel for themselves.

On the other side, there are others who are arguing that doctor assisted death is a blessing for those in chronic pain.  They say that the qualifications for being eligible for doctor assisted death are so strict that only those who are ant the end of their lifespan, have crippling diseases that leave them in agonizing pain constantly that cannot be touched by medication will be able to have this reality for themselves.  There is no danger that someone who is not thinking straight will be able to die through a doctor, like those against the issue fear.   There is a lot of red tape surrounding the small, small group of people and doctors that are authorized for doctor assisted death, so there is no harm that can come from it.

Those fighting for the issue remind everyone else that those who are able to consider this option as a reality are doing so because they cannot get any relief from the pain they are feeling.  It is not a good quality of life for them, and they should have the power to decide when enough is enough.

While the legality is still being finalized and the rules being written up, Canadians continue to argue on both sides of this discussion so that both opinions can be heard.  To some, it is a cruel act.  To others, however, it is a blessing for a loved one that is in pain.

Author: Kay - Canada

Share it!
Tags: eutanasia, canada, america, religie, boli,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.