Logo

Cameroon/Festivalul traditiilor

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7749 times
Cameroon/Festivalul traditiilor Image

Cameroon/Festivalul traditiilor

RO

Evenimentele din Cameroon au multe de oferit. Există Festivalul Naţional de Artă şi de Cultură, Festivalul Ngondo şi Festivalul Bamoun – ca să dăm nişte exemple.

Dacă există un festival ale cărui ecouri răsună tot anul în oraşele majore din Cameroon – este festivalul Bamoun. Deşi se ţine în unele regiuni mai mici, Ngouon se ţine în oraşele mai mari, Douala şi Yaounde.

Festivalul cultural Ngouon de anul acesta începe pe 3 noiembrie şi se termină pe 9 noiembrie 2014. În vremurile din trecut, festivalul se ţinea în fiecare an. Din 1996, se desfăşoară la începutul lunii decembrie în fiecare an par.

Oamenii Bamoun care se ocupă de festivalul Ngouon se mai numesc şi Bamum, Bamoum, Bamum sau Mum. Sunt un grup etnic cu aproximativ 215 000 de membri. Conform Wikipedia, „Religia tradiţională Bamum pune mare accent pe spiritele ancestrale care sălăşluiesc în craniile strămoşilor decedaţi. Cel mai bătrân din fiecare linie de sânge avea în posesia sa craniile bărbaţilor decedaţi. Când sunt în mişcare, cel divin trebuie să găsească un loc potrivit pentru a păstra craniul. În ciuda acestor eforturi, craniile unor bărbaţi nu au fost cerute şi spiritele lor sunt considerate fără odihnă. Se desfăşoară deci ceremonii pentru a linişti aceste spirite. Se respectă de asemenea şi craniile femeilor, dar detaliile sunt mai puţin documentate. Ei credeau şi că femeile făceau solul mai fertil, astfel încât femeile plantau şi culegeau. Măştile şi reprezentările capului aveau de asemenea importanţă. În timpurile moderne, mulţi Bamum sunt musulmani sau creştini. Regele Ibrahim Njoya însuşi s-a convertit la islamism, apoi la creştinism, apoi iarăşi la islamism după tratatul de la Versailles. A spus că nu i-a plăcut să se abţină de la poligamie cât a fost creştin şi de la alcool cât a fost musulman, aşa că spre final a ales calea de mijloc.”

În timpul festivalului Ngouon au loc diferite activităţi sportive şi culturale. Printre acestea se numără cursa de pe muntele Mbat Pit, dansuri tradiţionale la palat, un mini-maraton de la Foumban la Koutaba, concerte muzicale, filme, expoziţii artistice şi multe altele. Participanţii au de asemenea oportunitatea să facă un tur al drumului circular Bamenda şi să viziteze fântâna Ekom Nkam şi palatul Bafut.

Pentru ediţia din 2014 a festivalului, în ziua preliminară festivalului principal se va putea vedea sosirea şi primirea membrilor la Aeroportul Internaţional Douala şi apoi transferul lor la un hotel local pentru cină şi cazarea de noapte, toate în Douala. Ziua 2 presupune o călătorie la Foumban, o oprire pentru fântânile Ekom Nkam pe drumul spre Foumban şi sosirea la Foumban. După cazarea în hotel, oaspeţii vor putea vizita palatul şi districtul artizan înainte de cină şi şederea peste noapte în Koutaba. Ziua 3 include vizionarea competiţiilor sportive, printre care se numără: o cursă pe muntele Mbapit, un mini-maraton Koutaba-Foumaban şi alte sporturi tradiţionale.

Tot în cea de-a treia zi se va organiza o vizită pentru festivalul din sat înainte de cină şi cazarea peste noapte în Koubata. Ziua 4 oferă mai multă distracţie prin călătoria la piaţa Foumbot şi prânzul acolo. În consecinţă, oaspeţii se întorc în Foumban pentru a prinde târgul comercial. Au loc activităţi culturale la târg până la momentul mesei de seară şi apoi oaspeţii sunt cazaţi peste noapte în Koutaba.

În ziua a cincea, oaspeţii vizitează Bandjoun şi Bafoussam pentru a învăţa despre liderii lor şi despre parlamentul tradiţional. Vor vizita cascadele Metchie, precum şi lacul Baleng. Seara, vor participa la un concert muzical înainte de cină şi vor rămâne peste noapte în Bafoussam. În ziua a şasea, oaspeţii călătoresc la Bamenda şi continuă cu palatul istoric Bafut. Acolo vor urmări un dans mascat înainte de a se întoarce la Bamenda pentru cină într-un restaurant drăguţ şi apoi cazarea peste noapte. În ziua 7, oaspeţii se întorc la Foumban, unde sultanul însuşi va inaugura „Musee des Rois” (Muzeul Regilor) şi va vizita standurile. Vor avea loc ceremonii ritualice, pline de muzică şi culoare şi apoi se va lua masa şi vor fi cazaţi în Koutaba. După micul-dejun din ziua 8, ceremonia se va termina, iar oaspeţii încep să se pregătească pentru plecarea din Koutaba şi drumul spre Douala.

Cameroon îşi deschide larg braţele pentru a primi turişti care ar dori să participe la coloratul festival Ngouon.

 

Autor - Tubonemi - Nigeria

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - 

cameroontravelandadventurecentre.com

EN

Events in Cameroon have a lot to offer. There is the Festival National des Arts et de la Culture, the Ngondo Festival and the Bamoun Festival as ready examples.

If there is one festival that re-sounds all year long in Cameroon’s major cities, it is the Bamoun festival. Although held in a few smaller regions, the Ngouon is held in the larger cities of Douala and Yaoundé.

The Ngouon cultural festival for this year starts 03-November and ends on 09-November 2014. In times past, the festival occurred annually. From 1996, it occurred at the beginning of the month of December in every even year.

The Bamoun people who own the Ngouon festival are synonymously called ‘The Bamum, Bamoum, Bamun or Mum. They are an ethnic group with about 215,000 members. According to Wikipedia, “The Bamum traditional religion placed great emphasis on ancestral spirits which were embodied in the skulls of the deceased ancestors. The eldest males of each lineage had possession of the skulls of deceased males. When moving, a diviner must find an appropriate place to hold the skull. Despite these efforts some men\s skulls remained unclaimed and their spirits are deemed restless. Ceremonies are thus done to placate these spirits. There is also respect for female skulls, but the details are less documented. They also believed women made the soil fruitful, thus women did the planting and harvesting. Masks and representations of the head also had importance. In modern times, many Bamum are Muslim or Christian. King Ibrahim Njoya himself converted to Islam then to Christianity and then back to Islam after the Treaty of Versailles. He is said to have disliked abstaining from polygamy when Christian, and from alcohol when Muslim, so ultimately split the difference toward the end.”

During the Ngouon festival there are several sporting and cultural activities that take place. Examples include the mount Mbat Pit race, traditional dances at the palace, a mini-marathon from Foumban to Koutaba, musical concerts, movies, artistic expositions and so much more. Participants also take the opportunity to tour the Bamenda ring road and to visit the Ekom-Nkam fall and the Bafut Palace.

For the 2014 edition of the festival, the day preliminary to the main festival will see the arrival and reception of members at the Douala International Airport and then their transfer to hotel for dinner and the overnight stay, all in Douala. Day 02 will involve the travel to Foumban, a stop-over at the Ekom-Nkam falls en route to Foumban and arrival at Foumban. After checking-in at their hotel, guests would visit the Palace and artisan district before dinner and overnight in Koutaba. Day 03 will include watching sporting competitions including: a race on Mount Mbapit, a mini-marathon Koutaba-Foumban and other traditional sports.

Still on Day 03, there will be a guided visit of the festival village before dinner and overnight in Koutaba. Day 04 offers more fun by way of the travel to Foumbot market and lunch at the market. Thereafter, guests return to Foumban to catch-up with the trade-fair. Cultural activities take place at the fair before dinner and overnight in Koutaba.

On Day 05, guests would visit Bandjoun and Bafoussam to learn about their chiefdom and their traditional parliament. They would visit the Metchie falls as well as Lake Baleng. In the evening, they would attend a musical concert before dinner and overnight in Bafoussam. On Day 06, guests travel to Bamenda and continue to the historical Bafut palace. There, they would watch a masked ("juju") dance before returning to Bamenda for dinner in a nice restaurant and overnight.

On Day 07, guests travel back to Foumban where the Sultan himself will inaugurate the "Musée des Rois" (King\s Museum) and will visit the stands. There will be ritual ceremonies with plenty of sounds and colors and then dinner and overnight in Koutaba. After break-fast on Day 08, the ceremony would have been practically over as guests would begin to prepare to depart from Koutaba en route Douala.

Cameroon opens its arms wide for tourists who would love to participate in the colorful Ngouon festival.

Author - Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: festival, traditii, muzeu, cameroon


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.