Logo

Burundi/ Rusinea Africii

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7932 times
Burundi/ Rusinea Africii Image

Burundi/ Rusinea Africii

RO

Pe 13 mai 2015, Africa s-a trezit că în Burundi ar fi avut loc o lovitură de stat, în timp ce președintele țării, Pierre Nkurunziza nu se află în țară, vizitând Tanzania în cadrul unei întâlniri regionale a Comunității din Africa de Est, EAC. Întâlnirea EAC a fost organizată pentru a se discuta protestele din Burundi care au devenit violente. Lovitura de stat se pare că ar fi fost organizată de Godefroid Niyumbareh, un fost ofițer militar care a fost dat afară din funcție de președintele Nkurunziza în februarie.  

De câteva săptămâni au avut loc proteste foarte violente în Burundi după ce președintele a rămas la putere pentru al treilea mandat, împotriva legilor țării.

Lovitura de stat a fost anunțată la radio de Niyombareh.

Burundi este o țară fără ieșire la mare din regiunea Marilor Lacuri Africane din Sud-Estul Africii, avându-i ca vecini pe Rwanda la nord, Tanzania î nest și sud și Republica Democrată Congo în vest. Majoritatea graniței din sud-vest este formată de lacul Tanganyika.  

Burundi este considerată una dintre cele cinci cele mai sărace țări din lume, având unul dintre cele mai mici PIB-uri din lume. Este trist așadar că acest incident a avut loc, deoarece va înrăutăți situația economică a multor cetățeni.  

Oricât de rea ar fi o lovitură de stat deoarece contravine proceselor democratice, există și oameni care sărbătoresc un astfel de eveniment. Deseori este considerată a fi un remediu pentru un guvern corupt „democrat”, o ironie în sine dacă stăm să ne gândim mai bine. Aduce mai multă durere continentului african, care de ani de zile a încercat să se asigure că nici o țară nu va putea fi numită „dictatură militară”. Comunittea internațională nu recunoaște guvernele militare. Nigeria de exemplu s-a întors la principiile democratice de la unele militare și a fost o țară democrată de 16 ani. Acest incident este așadar mai rușinor pentru continent. Loviturile de stat apar doar când oamenii refuză să conducă o țară respectând legile.

Burundi a suferit prin războaie, corupții și acces limitat la educație. Burundi este o țară foarte populată în care tinerii au emigrat în număr mare pentru a căuta oportunități altundeva.  

Între timp, din ce în ce mai multe grupuri rivale de soldați din Burundi încearcă să pună mâna pe capitala Bujumbura în haosul creat de lovitura de stat. Luptele s-au desfășurat în clădirile televiziunilor și pe aeroport.

O sursă din cadrul armatei a declarat pentru BBC că soldații loiali președintelui Pierre Nkurunziza au preluat controlul a câtorva puncte cheie din oraș. Lideri noii conduceri insistă însă că au totul sub control.

Violențele au început când Nkurunziza, care a ajuns la putere în 2005, a anunțat că va mai candida pentru un al treilea mandat. Oponenții au spus că acest lucru nu e permis de constituție.

Cei care au organizat lovitura de stat au anunțat la radio că „populația respinge clar mandatul al treilea al președintelui Nkurunziza. Președintele Pierre Nkurunziza a fost dat afară din funcție”.

Mii de oameni au ieșit în străzi ca să sărbătorească anunțul, organizând marșuri în centrul capitalei Bujumbura alături de soldați și două tancuri.

Dar seara au avut loc lupte dure se pare între trupele loiale președintelui și rivalii acestuia.

Mai devreme, un șef de personal – un suporter al președintelui – a anunțat că lovitura de stat a fost „oprită” după ce a discutat cu Ministrul Apărării, care sprijină noua conducere.  

Și președintele Nkurunziza a scris pe Twitter joi că situația se află sub control și că „constituția a fost protejată”.

O sursă din cadrul armatei a declarat pentru BBC Afrique că trupele loiale președintelui au pus mâna pe palatal prezidențial, pe o stație de radio și televiziune, pe aeroport și pe centrul Bujumbura.

Dar acestea au fost contrazise de liderii noii conduceri care au declarat că dețin controlul asupra „întregului oraș” Bujumbura.

Scenele de fericire pe străzi de miercuri au fost înlocuite de o tăcere înspăimântătoare, întreruptă din când în când de focuri de armă. Străzile din Bujumbura sunt părăsite. A fost o noapte plină de evenimente.  

Oamenii au stat lipiți de radiouri, ascultând cele două stații de radio care încă emit. Una dintre ele a fost atacată aseară. Popularul RPA – Radio Publique Africaine, care a publicat un interviu cu Gen. Niyombare miercuri – a fost atacată și închisă.

O mare parte din tensiunea de aseară a fost concentrată de asemenea în jurul stației de radio națională, care este un punct strategic din țară deoarece este singura care emite în afara capitalei.

Președintele Nkurunziza se pare că a încercat să zboare înapoi în Burundi după ce a aflat de lovitura de stat, dar a trebuit să se întoarcă în Dar es Salaam după ce a aflat că aeroportul din Bujumbura a fost închis.  

Între timp, Nkurunziza a negat că alegerile de luna viitoare vor fi amânate. Liderii de la summitul organizat în Tanzania au condamnat lovitura de stat. ONU și Statele Unite au cerut ambelor părți să se oprească.

Rapoartele arată că neliniștea a început pe 26 aprilie și a dus la moartea a mai mult de 20 de oameni. Zeci de mii de cetățeni din Burundi au fugit în statele vecine în ultimele săptămâni.  

El a declarat că poate să candideze pentru un al treilea mandate pentru că în 2005 a fost ales de parlament, nu a fost ales de populație.  

Constituția spne clar că un președinte poate conduce țara în 2 mandate, dar mai devreme luna aceasta, Curtea Constituțională a admis cererea lui Nkurunziza de a mai candida încă o dată. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.ibtimes.com

EN

On 13-May-2015, Africa awoke to the possibility that a coup had occurred in Burundi, while its President Pierre Nkurunziza is out of the country, specifically in neighboring Tanzania for a regional meeting of the East African Community, EAC. The EAC meeting was called to discuss the protests in Burundi which was becoming violent. The coup was reportedly organized by Godefroid Niyombareh, a former military intelligence officer who was removed from office by President Nkurunziza in February.

There have been widespread protests in Burundi for weeks after the ousted President moved to go for a third term in office against the laws of the country.

The coup was announced in a radio broadcast by Mr. Niyombareh. 

Burundi is a landlocked country in the African Great Lakes region of Southeast Africa, bordered by Rwanda to the north, Tanzania to the east and south, and the Democratic Republic of the Congo to the west. Much of the southwestern border is adjacent Lake Tanganyika.

Burundi is considered one of the five poorest countries, with one of the lowest per capita GDPs of any nation in the world. It is therefore unfortunate that this incident has occurred, in what is definitely going to worsen the economic conditions of the citizens.

As bad as a coup is, in the disregard for democratic processes, there are those who however celebrate a coupist agenda. Often it is because it is seen as a remedy for a corrupt ‘democratic’ government, an irony in itself. It brings greater heartache to the continent of Africa, which for several years has tried to ensure that none of its countries are labelled as military regimes. More and more the world frowns at and does not reckon with military governments. Nigeria, for example, has returned to democratic rule from military rule, and has been democratic for 16 years now. This incident is therefore more shame for the continent. Coups only occur where people refuse to rule themselves with conscience and regard for the rule of law.

Burundi has suffered from warfare, corruption and poor access to education. Burundi is densely populated and has had substantial emigration as young people seek opportunities elsewhere.

Meanwhile, more rival groups of soldiers in Burundi are vying for control of the capital Bujumbura amid confusion over the success of an attempted coup. Fighting is reported at sites including the state TV building and airport.

A senior military source has told the BBC that soldiers loyal to President Pierre Nkurunziza are back in control of key parts of the city. Coup leaders insist they remain in charge.

The unrest began when Mr. Nkurunziza, who came into power in 2005, announced he was seeking a third term. Opponents say the bid contravenes the constitution.

The coup leader in the radio broadcast announced: "The masses vigorously and tenaciously reject President Nkurunzizas third-term mandate. President Pierre Nkurunziza has been relieved of his duties,"

Thousands of people took to the streets to celebrate the announcement, marching on the centre of Bujumbura alongside soldiers and two tanks.

But heavy fighting was heard overnight, reportedly between troops loyal to the rival factions.

Earlier, the army chief of staff - a supporter of the president - announced the coup "has been stopped" after he held talks with the defence minister, who backs the overthrow.

And President Nkurunziza tweeted on Thursday that the situation was under control and "constitutional order has been safeguarded".

One senior military source told BBC Afrique that troops loyal to the president had seized back full control of the presidential palace, the national radio and television station, the airport and the centre of Bujumbura.

But this has been contradicted by the coup leaders, one of whom said they were in control of "virtually the entire city" of Bujumbura.

The scenes of joy in the streets on Wednesday have been replaced by an uneasy silence, interrupted by sporadic gunfire. The streets of Bujumbura are deserted. It has been an anxious night.

People have their ears stuck to their radio sets, listening to the only two private broadcasters still running. One of the two was attacked overnight. The popular RPA - Radio Publique Africaine, which broadcast an interview with Gen Niyombare on Wednesday - was also targeted and had to shut down.

A lot of the tension overnight was also concentrated around the national broadcaster, which is strategic because it is the only outlet still broadcasting outside the capital.

President Nkurunziza reportedly tried to fly back to Burundi upon learning of the coup, but had to return to Dar es Salaam after finding the airport at Bujumbura closed.

Meanwhile, Mr. Nkurunziza has ruled out delaying next months elections. His fellow leaders at the summit in Tanzania condemned the coup. The UN and US has urged all sides to show restraint.

Reports state that the unrest began on 26 April and has led to the deaths of more than 20 people. Tens of thousands of Burundians have fled to neighbouring states in recent weeks.

He argues that he is entitled to run for a third term because he was first appointed to the role by parliament in 2005, rather than being elected.

The constitution states a president can only be elected to two terms in office, but earlier this month the countrys constitutional court upheld Mr. Nkurunzizas interpretation. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: burundi, proteste, coup, lovitura de stat, africa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.