Logo

Burma/ Stil de viata!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13392 times
Burma/ Stil de viata! Image

Burma/ Stil de viata!

RO
Burma este o țară care nu are numai o populație masivă de aproximativ 50 de milioane, dar este binecuvântată cu resurse naturale abundente, cum ar fi terenuri fertile, petrol, gaze și așa mai departe. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, Birmania este cunoscută ca fiind una dintre cele mai sărace țări ale lumii. Motivul exact nu este cunoscut, dar se crede că au fost în imposibilitatea de-și a utiliza darurile în mod corespunzător. Cu toate acestea, se spune că răspunsul acestei subutilizări constă în stilul de viata pe care ei îl urmează pentru că ei se prețuiesc și ei au făcut principiul societății din Birmania. În Birmania, există 135 de grupuri etnice diferite și fiecare este diferit de celelălt! Grupul minoritar se consideră ca fiind birmanezi și acesta este stilul de viață care are o influență puternică în Birmania.

Familia birmaneză generală trăiește în case de bambus. Aprovizionarea cu apă și energie electrică nu există deloc în Birmania. Stilul de viață al birmanezilor nu are unele caracteristici de bază, cum ar fi sistemul potrivit al igienei: se spune că "toaletele din Birmania sunt simple găuri în pământ, la o oarecare distanță de locuință". În afară de aceasta, cultura birmaneză are un stil de viață orientat spre familie, unde regulile tradiționale sunt urmate cu strictețe. De exemplu, căsătoriile sunt responsabilități respectate pe care atât bărbații cât și femeile trebuie să le îndeplinească. Căsătoriile aranjate sunt mai larg acceptate și social acceptate, decât căsătoriile interrasiale. În plus, practica copiilor de a locui cu părinții în aceași casă până la căsătorie este obligatorie. Cu toate acestea, familiile pot fi foarte mari înn Birmania, unde rudele îndepărtate, de asemenea, stau într-o singură casă. În plus, se spune că, atunci când formezi un copil spre a fi un om mai bun, bătaia este esențială și a fost o parte a culturii lor dintotdeauna. Cu toate acestea, educarea copiilor în funcție de sex a fost întotdeauna diferită, femeilor fiindu-le prezentate diferite valori morale decât bărbaților. Femeile sunt învățate să fie moi și blânde, întrucât bărbații trebuie să fie tare. Bărbații și femeile nu au voie să vorbească mult, de asemenea. În plus, ei și-au învățat rolurile de mici copii, fiind învățați că bărbații ar trebui să câștige și femeile ar trebui să se ocupe de treburile casei.

În afară de aceasta, profesorii sunt foarte respectat în Birmania și predarea în cor a fost practicată pe scară largă. Dar, educația nu este la fel de dezvoltată în Birmania în privința facilităților medicinei. Cei mai mulți dintre birmanezi se bazează pe remedii făcute în casă și încă dau vin ape spiritele malefice pentru aducerea bolii. Orezul este masa lor de bază și cei mai mulți dintre ei trăiesc de pe urma lui: dar prăjiturile și pâine sunt la fel de populare. Cu alte cuvinte, stilul de viață birmanez prețuiește cultura mai mult ca orice și acest lucru îi face să fie oameni tradiționali și simpli!

Autor: Mamata Bashar - Bangladesh
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: triptoes.wordpress.com

EN
Burma is a country that not only has a massive population of around 5o million but is blessed with abundant natural resources like fertile land, oil, gas and so on. But despite all this, Burma is known as one of the world’s poorest countries. The exact reason is unknown but it is believed that they were unable to utilize their gifts properly. However, it is also said that the answer to such underutilization lies in their lifestyle they follow because they treasure them and made them the principle of Burmese society. In Burma, 135 different ethnic groups exist and each is different from the other! The minority group addresses them as Burmese and that is the lifestyle that holds a strong influence in Burma.

The Burmese generally family live in bamboo houses. Supply of water and electricity does not exist at all in Burma. The lifestyle of Burmese lacks other basic features like proper toiletry system: it is said that ‘toilets in Burma are simple holes in the ground, some distance from the dwelling.’ Apart from this, the Burmese culture has a family-oriented lifestyle where traditional rules are followed. For example, marriages are respected duties that both men and women should fulfill. Arranged marriages are more widely accepted and socially accepted than interracial marriages. Moreover, the practice that kids live in their parents’ home till marriage is mandatory. However, the families can be huge in Burma where distant relatives also stay in one home. Plus, it is also said that when training a kid to be a better human, beating is essential and it has been a part of their culture ever since. However, training of kids in terms of gender has always been different as women are given different moral values than men. Women are taught be soft and gentle whereas men should be loud. Men and women are not allowed to talk much as well. Plus, they have taught their roles since they were kids saying that men should earn and women should be the home-maker.

Apart from this, teachers are highly respected in Burma and teaching in chorus has been widely practiced in Burma. But, education is not developed in Burma just like the medicine facilities. Most of Burmese rely on home remedies and yet blame malicious spirits for illness. Rice is their basic meal and most of them live on it: but cakes and bread are popular as well. All in all, the Burmese lifestyle treasures their culture most and that is what makes them traditional and simple people!

Author: Mamata Bashar - Bangladesh

Share it!
Tags: Birmania, cultura, traditie, resurse naturale


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.