Logo

Brazilia/ Dilma Rousseff pleaca de la putere!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4509 times
Brazilia/ Dilma Rousseff pleaca de la putere! Image

Brazilia/ Dilma Rousseff pleaca de la putere!

RO

Dilma Rousseff a fost suspendată din poziția de președintă a Braziliei după ce procesul de punere sub acuzare a avut succes, iar ea acum va fi trimisă în judecată pentru acte de corupție și pentru falsificarea unor conturi guvernamentale.  

Rousseff a ieșit din biroul cu funcția cea mai înaltă din Brazilia înconjurată de asociații cei mai apropiați ai săi. Ea nu a plâns, deși mulți dintre suporterii ei au făcut asta. Dar ea nu a putut să nu fie copleșită de emoții.  

Rousseff a declarat că „poate că am făcut greșeli, dar nu am făcut ce spun ei că am făcut. Este cel mai brutal lucru care se poate întâmpla unui om – să fii condamnat pentru o infracțiune pe care tu nu ai comis-o. Nu există vreo nedreptate mai mare.”  

Ea i-a acuzat pe oponenții ei de trădare și l-a criticat puternic pe cel care o va înlocui, pe vicepreședintele Michel Temer pentru că a ajuns în poziția de președinte fără a fi votat de oamenii de rând. Ea a declarat că ce s-a întâmplat în Brazilia a fost o lovitură de stat, nimic mai puțin.

Suporterii lui Rousseff au fost foarte supărați și pe bună dreptate. Ei i-au strigat numele când ea a ieșit din biroul oficial pentru ultima dată. Ei au strigat „Fora Temer” (Afară Temer” și „Fasciștii și Organizatorii Loviturii de Stat nu vor învinge”.

Mulți dintre membrii Partidului Muncitorilor, conduși de Rousseff, au declarat că se tem că noul guvern va ataca drepturile populațiilor indigene ale Braziliei. 

Edinaldo Arágun, șeful tribului Tabajara din statul Paraiba a declarat că „Dilma nu era perfectă, dar măcar ne dădea o alegere. Noul guvern va fi și mai rău. Ei sunt toți infractori și hoți care ne vor fura pământul, la fel cum se întâmplă de sute de ani.”  

Multe femei, ce formează majoritatea suporterilor lui Rousseff au fost și ele foarte supărate. Edenilce Silva, o feministă de partea lui Rousseff și profesoară în Brasilia a declarat că este foarte supărată pe cei ce au forțat o să plece de la putere.

Ea a declarat că „sunt supărată că votul meu nu a fost respectat. Dilma era alegerea mea. Ea a luptat împotriva dictaturii și cât timp a fost președintă, a pus pe primul loc drepturile femeilor și bărbaților de culoare ca și mine. Mai important e că a îmbunătățit societatea. Traiul de viață este mai bun. Sunt mai multe școli. Mai multe oportunități de a intra la facultate.” 

„Ăsta nu e finalul” speră ea. „Este doar o pauză.”  

Noul guvern condus de Temer va trebui să înfrunte mai multe provocări pentru a putea uni țara și pentru a putea readuce lucrurile la normal. Inflația din Brazilia este peste 10%, iar rata șomajului a atins un nou record. Economia a fost slabă în ultimii 3 ani, iar furia publicului în ceea ce privește scandalul Petrobras a însemnat că nu s-au putut lua decizii importante recent. 

André César, consultant politic, a declarat că Temer se va chinui mult la putere: „pe termen scurt, nemulțumirea va crește. Dar dacă el va putea să își aducă în prim plan ideile în primele luni, atunci poate respire ușurat. Problema este politica de coaliție. Există mai multe partide și politicieni cu tot felul de perspective.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ibtimes.com

EN

Dilma Rousseff has been suspended as the President of Brazil after a successful impeachment proceeding and now will go on trial for corruption and doctoring government accounts.

Rousseff was surrounded by her closest associates as she spoke to the media following her exit from the top office in Brazil. She did not cry, even as many of her supported did. But she couldn’t help being emotional.

Rousseff said, “I may have committed mistakes, but I never committed crimes. It’s the most brutal thing that can happen to a human being – being condemned for a crime you didn’t commit. No injustice is more devastating.”

She accused her opponents of committing a treachery against her and was critical of her replacement, vice president Michel Temer for getting into the top position in Brazil without the people’s mandate.  She said that what had happened in Brazil was nothing short of a coup.

Rousseff’s many supporters were very upset and understandably so. They chanted her name as she got out of her official residence for the last time. They shouted, “Fora Temer” (Temer Out), and said, “Fascists and Coup Mongers will not prevail.”

Many members of the Workers’ party, which is headed by Rousseff said that they feared that the new government would attack the rights of the indigenous people of Brazil.

Edinaldo Arágun, a tribal chief of the Tabajara people from Paraiba state said, “Dilma wasn’t perfect, but at least she gave us a voice. The new government will be much worse. They are criminals and thieves who will take our land, as people have been doing for hundreds of years.”

Many women, who are Rousseff’s biggest supporters, were also very angry. Edenilce Silva, a feminist supporter of Rousseff and teacher from Brasília, said was angry at those who removed her from office.

She said, “I’m indignant that my vote has not been respected. Dilma was my choice. She fought against dictatorship and when she was president she put more priority on the rights of black people and women like me. More importantly, she improved society as a whole. Living standards are better. There are more schools. More opportunities to enter university.”

“This is not the end,” she hoped, “It’s a pause.”

The new government by Temer, will now face several challenges in its efforts to unite the country and bring it back to normalcy. Inflation in Brazil is over 10% and unemployment is at a new high. The economy has been underperforming for over three years, and public furor over the Petrobras scandal has meant that no major decision has been taken in the country in the recent past.

 André César, a political consultant, said Temer would have a tough time in power: “In the very short term, turbulence will increase. But if he can manage to advance his agenda in the first couple of months, then he can take a breath. The problem is coalition politics. There are several parties and politicians with different world views.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: brazilia, america, dilma rousseff, femeie, politica, acuzare, demisie, stire,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.