Logo

Bolile mintale - Tabuul suprem al societatii noastre!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3613 times
Bolile mintale - Tabuul suprem al societatii noastre! Image

Bolile mintale - Tabuul suprem al societatii noastre!

RO

Cele Mai Mari Tabuuri din India – Bolile Mintale

În acest ultim articol din seria celor mai mari tabuuri din India vom discuta despre bolile mintale. Boala mintală nu este un subiect destul de popular în India, chiar și cu cei 450 de milioane de oameni care suferă de această boală.

Doctorul Kushilab Bose din Healthspring a declarat că „în prezent în jur de 12 la sută din bolile din întreaga lume sunt boli mintale sau comportamentale, și statisticile au arătat că procentul va trece de 15 la sută în anul 2020.

În India, oamenii chiar că au un mod bizar de a cataloga bolile mintale. Mulți oameni din India consideră bolile mintale a fi o consecință a personalității nepotrivită a victimei.

Acest lucru este întrutotul fals. Tulburările psihiatrice sunt cauzate de un dezechilibru de neurotransmițători, aceștia fiind chimicalele creierului care sunt responsabile de anumite acțiuni precum somnul, concentrarea și starea sufletească. Orice tip de dezechilibru al neurotransmițătorilor precum serotonina, norepinefrina, și dopamina cauzează probleme psihologice foarte serioase.

Doctorul Jawahar Shah, co-fondatorul clinicii medicale online numită Welcome Cure care angajează mai mult de o sută de doctori și le furnizează sfaturi medicale de-a lungul internetului spune că „bolile mintale sunt printre cele mai comune afecțiuni, însă sunt de asemenea și cele mai puțin înțelese. Din cauza acestui fapt, mulți oameni decid să ii ignore, sau să se comporte neadecvat cu pacienții care suferă de problemele mintale.”.

Pacienții psihiatrici au nevoie de ajutor medical. Ei nu pot trece peste problemele lor cu ajutorul determinației și a încrederii în sine. Aceste boli nu semnifică un moral neadecvat sau o mentalitate slabă.

O altă neînțelegere a indienilor este că bolile mintale afectează doar o secțiune minusculă a populației. Această afirmație este întrutotul falsă. Doctorul Sanju Gambhi, un psihiatru de la Spitalul de Specialitate Primus Super a declarat că „Boala nu își alege victima, este întrutotul aleatorie. Nu contează ce status economic deții, cați bani ai în portmoneu sau cat de educat ești, dacă ești bolnav ești bolnav.”

Institutul National al Sănătății Mintale și a Științelor Neurologice din Bengaluru a spus că 20 de milioane de indieni au nevoie de ajutor profesional de la un psihiatru calificat pentru problemele lor mintale serioase. 50 de milioane de indieni suferă de boli mintale care nu sunt foarte serioase. Problema este că majoritatea nu doresc să se ducă la doctori deoarece se tem că vor fi expuși urii și a izolării societății.

De asemenea, mulți indieni evită pacienții psihiatrici deoarece se tem că bolile se pot răspândi. Doctorul Harsheen Arora, un psihiatru renumit din Delhi a declarat că „bolile psihiatrice sunt condiții medicale, care sunt un rezultat al unui dezechilibru de neurotransmițători din creier. Ei pot fi transmiși în mod genetic, dar nu sunt în nici un mod contagioși. Indienii trebuie să înțeleagă odată că problemele mintale nu sunt dovezi ale unor morale neadecvate. Unii oameni cred că pacienții sunt bolnavi deoarece au practicat magie neagră.

Mulți indieni cred că odată ce o persoană devine o victimă a unei boli mintale această persoană va suferi tot restul vieții sale. Din nou, greșit. Doctor Jay Shastri de pe TopDoctorsOnline.com a declarat că „aproape fiecare pacient își începe sesiunea sa cu aceleași întrebări: Dacă iau pastilele astea îmi voi reveni?”

Bolile mintale, precum oricare alt tip de boli fizice sunt tratabile. Doctorul Parikh a declarat că „dacă le identificăm prematur, și avem o intervenție adecvată, atunci aproape orice pacient care suferă de o boală mintală poate să treacă peste probleme și să ducă o viață sănătoasă și fericită.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.spsychstu.wordpress.com

EN

Biggest Taboos in India – Mental Illness

In this concluding part of the series on the biggest taboos in India, we discuss mental illness. Mental illness is not talked about much in India, despite the fact that 450 million people in the world suffer from it. It is

Dr Kushilab Bose of Healthspring says, “Currently mental and behavioral disorders account for about 12 per cent of the global burden of diseases, and this is likely to increase to 15 per cent by 2020.

In India, people have a number of misconceptions about mental health illness. Many believe that psychiatric disorders are a result of serious personality flaws.

This is not true at all. Psychiatric disorders are caused by the imbalance of neurotransmitters, which are brain chemicals that are responsible for various functions such as sleep, concentration and mood. Any imbalance in brain chemicals such as serotonin, norepinephrine, and dopamine causes serious psychological problems.

Dr Jawahar Shah, co-founder of Welcome Cure an online medical clinic which employs over a hundred doctors who provide medical advice through the internet says, “Mental illnesses are amongst the most common ailments, and yet are the least understood. This gives way to many misconceptions, resulting in misgivings or insensitive attitudes”.

Psychiatric patients need medical help. They cannot overcome their disorder by just determination or willpower. Such disorders should not be seen as a moral failing.

Another wrong idea many people in India have is that psychiatric disorders affect only a small section of the population. This is not true at all.  Dr Sanju Gambhi a psychiatrist at Primus Super Speciality Hospital says, “Anybody and everybody can be affected. Economic status, social background and education have nothing to do with it."

The National Institute of Mental Health and Neuro Sciences in Bengaluru says that 20 million Indians need help of a qualified psychiatrist for their serious mental disorders. 50 million suffer from mental illnesses that are not as serious.  The problem is very few people approach doctors with such problems because of fear of how they would be seen by the society.

Also, many Indians avoid psychiatric patient because of the fear that the disorder can spread. Dr Harsheen Arora, a top psychiatrist from Delhi says, "Psychiatric disorders are medical conditions, which are a result of an imbalance in the neurotransmitters in the brain. They are can be genetically passed on, but are in no way contagious. Indians have to understand that mental health issues are never evidence of bad morals. Some patients we see even suspect black magic behind illnesses."

A lot of Indians believe that once someone becomes a psychiatric patient, they become so for the rest of their life. Again, this false. Dr Jay Shastri from TopDoctorsOnline.com says, “Almost every patient starts his/her session with the same question: If I start these medicines, will I be able to come out of it?”

Mental disorders, just like any physical illness are very much treatable. Dr Parikh says, “With early identification, and adequate and timely intervention, an individual with a mental illness can be treated and helped to lead a happier and healthier life.”  

Author: Raghav Hegde - India

 

Share it!
Tags: tabu, societate, boli, mintale, sanatate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.