Logo

Cameroon/ Boko Harem terorizeaza Africa

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10311 times
Cameroon/ Boko Harem terorizeaza Africa Image

Cameroon/ Boko Harem terorizeaza Africa

RO
Două probleme majore dau dureri de cap guvernului din Nigeria: terorismul și boala Ebola. În mod ironic, ambele dileme pot fi considerate ca terorism, deoarece acestea conduc la decese ale unor oameni obişnuiţi.

Dintre cele două boli, există una care este împărțită între Nigeria și Camerun: activitățile teroriste ale grupului islamist, Boko Haram. În urmă cu doar câteva ore, au venit rapoarte care spun că secta a capturat oraşul Banki, care se învecinează cu Camerun, după ce trupele guvernamentale au fugit.
Rapoartele arată că cele mai multe dintre persoanele rămase în oraș sunt femei și copii, deoarece cei mai mulți dintre bărbați au fugit. Martorii oculari spun că militanții nu au rănit pe nimeni din oraș. Între timp, armata nu a avut nimic de spus cu privire la capturarea oraşului Banki.

Vestea dezarmantă este că există temeri privind obiectivul principal al grupului islamist: Maiduguri, capitala de nord-est a statului Borno. În ultimul timp, Maiduguri și statele Yobe  au ajuns să fie grav atacate de islamiști.

Unii oameni se tem, având motive întemeiate, că în cazul în care mai multe atacuri asupra Maiduguri au succes, atunci ar putea exista o mortală incursiune a statelor vecine ale oraşului Maiduguri și a țărilor vecine Nigeriei.

Rapoartele Organizației Națiunilor Unite arată că luptele dintre Boko Haram și guvern au forțat mai mult de 10.000 de oameni să fugă în ţările vecine, Camerun și Niger, în ultima săptămână.

Nigeria, Camerun, Chad, Niger și Benin au convenit să intensifice cooperarea securităţii, inclusiv culegerea de informații, pentru a învinge militanții. Aceasta este vestea reuniunii miniștrilor de externe din regiune, care a avut loc în capitala Nigeriei, Abuja, cu câteva zile în urmă, pentru a discuta despre amenințarea securității în creștere. Președintele francez a convocat o întâlnire în Franța pentru a selecta liderii africani care au avut lupta insurgenței la ușa lor.

La începutul acestei săptămâni, Boko Haram a confiscat Bama, cel mai mare oraș din Borno după Maiduguri, care este la aproximativ 70 km (45 mile) distanță. Când ai o situație ca aceasta, aproape întotdeauna se uită că finanțarea poliției și a armatei nu este negociabilă. Cu toate acestea, suntem siguri că, dacă forțele noastre ar fi fost prevăzute suficient pentru ei, nu s-ar fi retras.

Între timp, Camerun a făcut unele declarații concrete, explicând că militanții au trecut pe teritoriul camerunez lunea trecută. Ei au fost însă împinşi înapoi după o luptă de trei ore. În această luptă, aproximativ 40 de militanți au fost uciși și un caporal al armatei a fost grav rănit.

După cinci luni, cele peste 200 de fete răpite de către secta islamică din Chibok nu se văd să iasă de nicăieri. Chiar şi cu echipele internaționale de salvare, nicio informație cu privire la fete nu a ajuns. Neîntoarcerea fetelor este o amintire tristă a ceea ce se întâmplă atunci când răul înflorește. Rugăciunea pentru fete și pentru cetățenii din Camerun și Nigeria va continua, în timp ce efectele ar trebui intensificate pentru a asigura granițele celor două țări.


Autor: Nemi Eremie - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: beegeagle.wordpress.com

EN
Two major troubles are giving untold migraine to the government of Nigeria: terrorism and Ebola. Ironically, both dilemmas can be considered as terrorism, as they lead to deaths of unsuspecting people.

Of these two ill, however, there is one that is shared commonly between Nigeria and Cameroon: the terrorist activities by Islamist group, Boko Haram. Only a few hours ago, reports came in that the sect had captured the town of Banki, which borders Cameroon, after government troops fled.

Reports state that most of the people remaining in the town are women and children, as many of the men had fled. Eye witnesses say that the militants have not harmed anyone in the town. Meanwhile, the military has not yet commented on the capturing of Banki.

The disarming news is that there are fears that the main target of the Islamist group is Maiduguri, the capital of north-eastern Borno state. It will be recalled that Maiduguri and Yobe States have come under heavy attack from the Islamists in recent times.

Some people fear, and with good reason too, that if more attacks on Maiduguri are successful, then there could be a deadly incursion to states neighbors to Maiduguri and countries neighbors   to Nigeria. Reports from the United Nations reveal that the fighting between Boko Haram and government has forced more than 10,000 people to flee to neighbouring Cameroon and Niger in the past week.

Nigeria, Cameroon, Chad, Benin and Niger have agreed to step up security co-operation, including intelligence-gathering, to defeat the militants. This is the fallout of the meeting of regional foreign ministers which held in Nigeria\\\\s capital, Abuja, some days back, to discuss the growing security threat. It will further be recalled that the French president called a meeting in France of select African leaders who had the insurgency fight at their doorstep.

Earlier this week, Boko Haram seized Bama, the biggest town in Borno after Maiduguri, which is about 70km (45 miles) away. When you have a situation like this, it almost always become glaring that funding of the police and army from top to bottom is non-negotiable. Yet we are sure that if our forces were sufficiently provided for they would not have retreated.

Meanwhile, Cameroon has made some tangible statements, explaining that the militants crossed into Cameroonian territory last Monday night. They were however pushed back after a three-hour battle. In that fight, about 40 militants were killed and an army corporal was seriously wounded in the fighting.

Five months after, the over 200 girls abducted by the Islamic sect in Chibok are still nowhere in sight. Even with international rescue teams, no information on the girls has come in. The non-return of the girls is a sad reminder of what happens when evil flourishes. The prayer for the girls and for the citizens of Cameroon and Nigeria will continue, while efforts should be intensified to secure the borders of the two countries.


Author: Nemi Eremie - Nigeria

Share it!
Tags: Boko Haram, Maiduguri, Camerun, teroristi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.