Logo

Black Sabbath Album

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9304 times
Black Sabbath Album Image

Black Sabbath Album

RO
Black Sabbath va organiza un turneu care este prezentat ca "turneul final". Dar, înainte ca aceștia să începe să lucreze la un nou album de studio, care este programat pentru lansare în 2015. Cu mult timp înainte de planificarea noului album și a turneului final, chitaristul formației, Tony Iommi, care a luptat cu cancerul în 2012, a declarat că concertul  Sabbath din 4 iulie în Hyde Park, Londra, ar putea fi ultimul concert al Sabbath. Dar veștile au fost respinse rapid de Ozzy Osbourne - și, de asemenea, știri despre procesul de înregistrare a unui nou album, care ar fi fost făcut inițial anul următor. Chiar și așa, nu a existat material pentru muzica nouă, scris de Sabbath. Știrea despre noul album este adevărată și după lansarea albumului de către Sabbath, atunci albumul va fi cel de-al 20-lea din cariera lui.

În plus, Osbourne a declarant că sesiunile de înregistrare a materialului vor începe la începutul anului viitor. Noul album al Sabbath pare a fi o entitate care este urmărită de însuși Osbourne, pentru că Osbourne vrea ca el să fie adevărat. "Eu nu sunt un băiat de 21 ani. Dacă fac asta, vreau să o fac înainte de 70 ani! Nu știu dacă va trebui să scrie în limba engleză sau Los Angeles, dar aș zbura pe lună dacă este necesar ", a declarat Osbourne. El crede că producătorul Rick Rubin va lucra din nou cu ei. Cel mai recent album al Sabbath s-a intitulat 13 și a fost lansat anul trecut. 13 este primul album din 1978 în colaborare cu Ozzy, Iommi, Geezer Butler și simultan cu toți.

Autor: Pieter Djatmio - Indonesia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.mtv.com

EN
Black Sabbath will organize a tour that is touted as "one final tour". But before they will start working on a new studio album, which is scheduled for release in 2015. Long before planning a new album and a final tour, Sabbath guitarist Tony Iommi, who fight with cancer since 2012, said that the Sabbath concert last July 4 in Hyde Park, London, could be the last concert Sabbath. But the news was quickly refuted by Ozzy Osbourne - and also news about the process of recording a new album which was originally done next year.Even so, there has been no material new music written by Sabbath. Had the news about the new album that is true, and the Sabbath later finally release it, then the album will be the 20th album of their career.

Furthermore, Osbourne said material recording sessions will begin at the beginning of next year. Sabbath new album seems to be an entity that is being chased by Osbourne himself, because Osbourne want it to be real. "Im not a boy 21 years. If we would do that, I want to do it before 70 years! I do not know if we would have to write in English or Los Angeles, but I would fly to the moon if necessary, "said Osbourne. Osbourne also believe producer Rick Rubin will work with them again. The latest album from Sabbath titled 13, and was released last year. 13 is the first album from 1978 featuring Ozzy, Iommi, Geezer Butler and simultaneously.

Author: Pieter Djatmiko - Indonesia

Share it!
Tags: Black Sabbath, album nou, turneu, rock


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.