Logo

Black Friday in Nigeria!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 7834 times
Black Friday in Nigeria! Image

Black Friday in Nigeria!

RO

În anii trecuți, yuletide era marcat (și probabil încă e) de fanfare și de interacțiunea cu cei dragi. Oamenii ies în oraș, mănâncă mult orez Jollof și pui și prăjituri de Crăciun. Ei împărțeau mâncarea și se bucurau de vizitatori. Obișnuiau și să facă cumpărături, dar asta se făcea în piețele deschise. Bine ați venit în secolul 21, în lumea internetului care a schimbat totul radical. Acum avem retaileri online. Puteți face cumpărăturile de sărbători de acasă, de la calculator.  

Într-adevăr, nigerienii s-au bucurat de niște discounturi incredibile de la retailerii majori de electronice, inclusiv Jumia, Konga, Yudala, Dealdey, Slots și alții de Black Friday.  

Corespondentul nostru a descoperit că acești cumpărători au obținut discounturi și de 50% la dispozitivele mobile și la unele produse de uz casnic de la unii retaileri.  

Black Friday este ziua de după Ziua Recunoștinței și vinerea dinaintea Lunii Cyber în Statele Unite. Este o zi plină de cumpărături și o sărbătoare în unele state.

Deși acest concept este destul de nou în Nigeria, site-urile de comerț online l-au preluat pentru a-i uimi pe consumatori și pentru a-i răsplăti pe cei loiali.  

Pe un portal electronic de exemplu, cumpărătorii s-au bucurat de un discount de N45.000 la un frigider care de obiei era N100.000, în timp ce un TV LED care în mod normal e N56.300 a fost vândut cu N38.950.  

La fel, un frigider cu prețul originar de N107.200 a fost vândut cu N86.625, în timp ce un sandwich maker de N14.450 s-a vândut cu N8.700. Un blender de N52.870 s-a vândut cu N37.520.  

Un alt portal oferă un aragaz de N77.000 la un preț redus de N65.000.

Acum că vine Crăciunul, Dapam Bitrus, un croitor care a dat un interviu unui ziar în decembrie 2014, a declarat că „când eram mici, duceam mâncare la vecinii noștrii de Crăciun. Ei vor strânge mâncarea și ne vor da bani în schimb.  

„Când eram mic în Jos, existau mulți creștini și musulmani și oricând era zi de sărbătoare, fie că era a noastră sau a altcuiva, ne bucuram împreună. Mergeam la Shere Hills pentru picnic și petreceam acolo până noaptea.  

„Îmi amintesc că obișnuiam să merg dintr-un loc în altul dansând din Ajunul Crăciunului până de Crăciun. Aruncam petărzi și ne jucam unii cu alții, cântam piese faimoase și îi anunțam pe toți că venea Crăciunul.  

„Dar acum nu mai pot face asta și nu-mi voi lăsa copiii să facă asta pentru că ar putea fi uciși sau atacați în vreun fel. Nu mai împărțim mâncaea cum făceau părinții noștrii.  

„Nu voi strânge mâncare de la nici un vecin azi pentru că mi-e frică să nu mă otrăvească. E păcat că nu mai putem să ne distrăm de Crăciun cum ne distram când eram copii. Avem amintiri frumoase, în timp ce copiii din ziua de azi sunt mereu cu ochii în computere și în alte dispositive artificiale și nu se bucură deloc de natură la fel cum ne bucuram noi când eram copii” a încheiat el.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.informationng.com

EN

In earlier days, the yuletide was marked with (and probably still is) fanfare and interaction with loved ones. People go out, eat lots of Jollof rice and chicken and Christmas cake. They would share food and accommodate visitors. They shopped alright, but it was mostly shopping done in the open market. Welcome the 21st century and the internet age and all that has changed a great deal. Now there are retail shops online. You can shop for the holidays from the comfort of your computer.

Indeed, Nigerians have been enjoying dizzying discounts from major electronic commerce retailers, including Jumia, Konga, Yudala, Dealdey, Slots and others in commemoration of Black Friday.

Findings by our correspondent showed that consumers got as much as 50 per cent off mobile devices and some household products from some of the retailers.

Black Friday is the day after Thanksgiving Day and the Friday before Cyber Monday in the United States. It is a busy shopping day and is a holiday in some states.

Although the concept is relatively new in Nigeria, e-commerce sites have deployed it to woo more customers and reward loyal ones.

On one e-commerce portal for instance, buyers are offered as much as N45,000 discount off a freezer that originally sells for N100,000, while a LED TV that sells for N56,300 is offered for N38,950.

Similarly, a refrigerator with the original price of N107,200 can be obtained for N86,625, while a sandwich maker of N14,450 is offered for N8,400.  A food blender of N52,870 can be obtained for N37, 520.

Another portal gives out a gas cooker worth N77,000 for a discounted price of N65,000.

Now to the changing face of Christmas, Dapam Bitrus, a tailor who spoke with a renowned newspaper in December of 2014 said, “When we were growing up, we used to take food to our neighbours at Christmas. They will collect the food and give us money in appreciation.

“Where I grew up in Jos, there were many Muslims and Christians, and anytime it was festive period, whether it was ours or theirs, we celebrated it together. We would go to Shere Hills for picnics and party there till night fell.

“I remember we used to dance from one place to another, beginning on Christmas Eve to Christmas Day. We would throw knockouts and other firecrackers at one another, singing songs with common rhymes to announce to everybody that the next day was Christmas.

“But I can’t do that now and I won’t let my children to do that too, because they might get killed either by bombs or be attacked on their way. We no longer share foods like our parents did.

“I will not even collect food from any neighbour today, because of fear of poisoning. It is unfortunate that Christmas is no longer the way we knew it while growing up. We have good memories unlike the children of nowadays who are stuck on computers and other artificial gadgets instead of enjoying nature the way it is like we did then,” he said.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, black friday, shopping, online, retail, craciun,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.