Logo

Bill Gates a prezis aparitia Facebook si a internetului in 1999!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 7701 times
Bill Gates a prezis aparitia Facebook si a internetului in 1999! Image

Bill Gates a prezis aparitia Facebook si a internetului in 1999!

RO

Bill Gates a scris o carte numită "Business @ the Speed of Thought" („Afaceri cu viteza gândului”) în 1999 și a făcut multe preziceri destul de îndrăznețe, despre care mulți experți de atunci au spus că sunt nebunești. Dar acum, am putea spune că Bill Gates a nimerit foarte multe lucruri.

Multe dintre prezicerile lui în ceea ce privește tehnologia și modul în care afacerile vor avea loc în viitor s-au adeverit. Haideți să analizăm acum 5 dintre cele mai importante preziceri ale lui Bill Gates pe care le-a făcut în această carte și mai apoi voi veți decide dacă s-au adeverit sau nu.

Despre telefoanele mobile

Bill Gates a declarat că: „oamenii vor avea mici dispozitive la ei care îi vor ajuta să știe tot și să facă afaceri de oriunde ar fi. Ei vor putea să urmărească știrile, să rezerve zboruri, să obțină informații despre piețele financiare și să facă absolut orice pe aceste dispozitive.”

Da, da, da – Bill Gates a prezis modul în care smartphone-urile vor schimba lumea cu mult timp înainte de lansarea primului iPhone în 2007. Omul e un geniu!

Despre internet și asistenții personali

Bill Gates a scris că: „Se vor crea „asistenți personali”. Ei se vor conecta la toate dispozitivele, fie că acestea sunt acasă sau la birou și vor schimba date între acestea. Dispozitivul va verifica e-mailul și notificările și vă va prezenta informațiile de care aveți nevoie. Când mergeți la magazine, îi puteți spune ce rețetă plănuiți să gătiți, iar acesta vă va enera o listă de ingrediente pe care va trebui să le cumpărați. Vă va informa toate dispozitivele în legătură cu aceste cumpărături și programul dvs, așa că acestea vor ști toate ce faceți în fiecare moment.”

Da, e atât de adevărat! Avem asistenți personali smart precum Siri de la Apple, Google Now și dispozitive smart precum Amazon Echo, Nest și Google Home care pot fi controlate cu vocea și pot face multe lucruri pentru noi, pot să ne citească e-mailurile, să ne ofere informații despre cum să ajungem la o anumită destinație, cum să folosim termostatul și așa mai departe. Într-un fel, Bill Gates a prezis cum va schimba internetul lumea înainte ca acesta să fie un concept.

Despre rețelele de socializare

Bill Gates a declarat că, „vor exista site-uri private pentru prietenii și familia ta și vor exista modalități de chat sau de planificare a unor evenimente.”

Așadar Gates a prezis chiar apariția rețelelor de socializare. Astăzi, rețelele de socializare domină totul – Facebook are acum 2 miliarde de utilizatori peste tot în lume, Twitter a dus la schimbarea politicienilor și presa operează la nivel mondial, LinkedIn a schimbat modul în care oamenii caută un job, iar aplicații precum WhatsApp sunt folosite ca și modalitate principală de comunicare. Gates a știut toate astea încă din 1999!

Despre cum lucrăm

Bill Gates a declarat că: „managerii de proiecte caută online o modalitate de a crea o echipă de muncitori. Ei descriu proiectul și primesc recomandări despre oamenii care ar putea să îndeplinească aceste criterii.”

Cât de adevărat! Munca astăzi are loc mai mult în mediul online, prin proiecte de management foarte sofisticate și diferite software-uri, lucru care face munca de acasă posibilă. Astăzi, patronii și managerii de proiecte conduc echipe formate din muncitori de peste tot din lume, care locuiesc la sute sau chiar mii de mile departe unii de alții, toți lucrând în același scop.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici 
Sursa photo: www.cnbc.com

EN

Bill Gates wrote a book called "Business @ the Speed of Thought" in 1999, and made many bold predictions, which a lot of experts at that point said were unrealistic. But now, it can be said that Bill Gates got more things right than wrong in that book.

A lot of his forecasts on technology and the way business will be conducted in the future have come true. We take a look at 5 of Bill Gates’ biggest predictions in that book and leave it for you to analyze if they have come true or not.

On Mobile phones

Bill Gates said, "People will carry around small devices that allow them to constantly stay in touch and do electronic business from wherever they are. They will be able to check the news, see flights they have booked, get information from financial markets, and do just about anything else on these devices."

Yes, yes, yes – Bill Gates predicted how smartphones would change the world long before the first iPhone was launched in 2007. That man is a pure genius!

On the internet of things and personal assistants

Bill Gates said, "Personal companions will be developed. They will connect and sync all your devices in a smart way, whether they are at home or in the office, and allow them to exchange data. The device will check your email or notifications, and present the information that you need. When you go to the store, you can tell it what recipes you want to prepare, and it will generate a list of ingredients that you need to pick up. It will inform all the devices that you use of your purchases and schedule, allowing them to automatically adjust to what you e doing."

Yes, that is so true! We have smart personal assistants such as Apple Siri, Google Now and smart devices such as Amazon Echo, Nest and Google Home which can be controlled by voice and which do a number of tasks for you, such as reading out loud your email, giving you directions to a destination, changing the thermostat controls and so on. In a way, Bill Gates predicted how the Internet of Things would change the world even before it was even a viable concept.

On Social media

Bill Gates said, "Private websites for your friends and family will be common, allowing you to chat and plan for events."

So Gates even predicted the rise of the social media. Today social media sites are dominant – Facebook now has two billion users around the world, Twitter has changed how politicians and media operate globally, LinkedIn has transformed the way people look for jobs, and messaging apps such as WhatsApp have changed how we communicate. Gates saw all of that – back in 1999!

On the Way We Work

Bill Gates said, "Project managers looking to put a team together will be able to go online, describe the project, and receive recommendations for available people who would fit their requirements."

That is so true! Today work has gone online with sophisticated project management and workflow software, which has made telecommuting possible. Now, business owners or project managers find themselves running teams with members from different time zones, hundreds or even thousands of miles apart from each other, all working for a common purpose.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: bill, gates, usa, computer, windows, microsoft, tehnologie, prezicere, carte,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.