Logo

Belgia/Folclor international

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 9198 times
Belgia/Folclor international Image

Belgia/Folclor international

RO

Comunitatea artiştilor angajată în arta dansului în Aceh, numită Rampoe Gadjah Mada University (UGM) în Yogyakarta a reprezentat Indonezia şi Asia de Sud-Est în cadrul misiunii culturale în Europa în luna iunie. Timp de trei săptămâni, am putut urmări Festivalul Mondial de Folclor de La Ville De Saint Ghislain în Belgia şi Festi\\roche-La Roche Moliere în Franţa. Un total de 22 de membri ai echipei UGM Rampoe au fost implicaţi în festival. Un director, un fotograf, opt fii ai unui dansator şi 12 dansatoare.

În timpul Festivalului Mondial de Folclor De La Ville De Saint Ghislain în Belgia, Rampoe UGM a  prezentat o varietate de dansuri tradiţionale din Aceh. Au alternat de şase ori dansul Ratoeh traule, dansul Ratoeh Duek de patru ori, de trei ori Saman Gayo şi de trei ori dansul Rapa’i Geleng. Unul dintre membrii echipei Dudung Abdullah a spus că în afară de Tim Rampoe UGM, la Festivalul Mondial de Folclor De La Ville De Saint Ghislain din Belgia, s-au prezentat delegaţii de artişti din Belgia, Brazilia, Irlanda, Mexic, Mongolia, Rusia, Slovacia şi Ucraina. În afară de artă, echipa Rampoe UGM în Belgia a avut parte de pachete turistice pentru oraşe precum Piata de Mons şi Bruxelles.

’Echipa a vizitat UGM Rampoe Devdy Risa, al doilea Secretar al Ambasadei Republicii Indonezia. Devenind unul dintre spectatorii Festivalului Mondial de Folclor De La Ville De Saint Ghislain, domnul Devdy şi-a exprimat admiraţia pentru dansul spectaculos şi apreciază lupta echipei Rampoe Rampoe UGM, pentru performanţa pe scena europeană’, a declarat Dudung, astfel cum a fost raportat de pe site-ul UGM, miercuri (23/07/2014).

Nemulţumindu-se doar cu succesul din Belgia, Dudung şi colegii au repetat succesul şi în Franţa. În Festi\\roche-La Roche Moliere, echipa a reuşit să prezinte dansul Ratoeh Rampoe UGM trawl de trei ori, dansul Ratoeh Duek de trei ori, de trei ori Saman Gayo şi dansul Rapa’i Geleng o dată.

Dudung explică, că Rampoe UGM este o comunitate de artişti, care se angajează în arta dansului în Aceh. ’Această echipă este în subordinea Ministerului de interese şi talente,  Asociaţia Studenţilor la Literatură din Asia de Vest, Facultatea de ştiinţe Culturale, UGM’, a spus el.

Echipa de artişti a fost formată în octombrie 2009, are scopul de a păstra arta dansului în Aceh şi a găzdui studenţii care iubesc cultura indoneziană. În acest an, UGM Rampoe s-a întors, în numele Indoneziei pe scena internaţională în calitate de ambasador al artei. ’Urmare acestor festivaluri din Europa, echipa Rampoe UGM a fost considerată un succes al Indoneziei. În prezent, avem în Franţa, un pachet turistic pentru a vizita Lacul Saint Victor, Franţa’, a spus Dudung.

Autor: Pieter Djatmiko – Indonesia
Traducător: Cristina

EN

Arts community that engages in the art of dance in Aceh, namely Rampoe Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta be representing Indonesia and Southeast Asia within the cultural mission in Europe in June. For three weeks, followed UGM Rampoe Festival Mondial de Folklore De La Ville De Saint Ghislain in Belgium and Festi\\roche-La Roche Moliere, France. A total of 22 members of Team UGM Rampoe involved in the festival. They consist of one manager, a photographer, a dancer’s son eight, and 12 female dancers.

During the Festival Mondial de Folklore De La Ville De Saint Ghislain in Belgium, Rampoe UGM managed to display a variety of traditional dance into Aceh. Ranging from six trawl Ratoeh dance, dance Ratoeh Duek four times, three times Saman Gayo dance, and dance three times Rapa’i Geleng.  One of the team members Dudung Abdullah said, besides Tim Rampoe UGM, the Festival Mondial de Folklore De La Ville De Saint Ghislain in Belgium, followed delegation art of Belgium, Brazil, Ireland, Mexico, Mongolia, Russia, Slovakia, and Ukraine. Not only art, Rampoe UGM team in Belgium have travel packages to cities Square of Mons and Brussels.

’The team also had visited UGM Rampoe Devdy Risa, Second Secretary, Embassy of The Republic of Indonesia. Becoming one of the spectators at the Festival Mondial de Folklore De La Ville De Saint Ghislain, Mr. Devdy expressed his admiration for the spectacular dance and appreciate the struggle Rampoe Rampoe UGM UGM so that it can perform on the European stage’, said Dudung, as reported from the site of UGM, Wednesday (23/07/2014). Not satisfied look stunning in Belgium, Dudung and colleagues repeated their success in France. In Festi’roche-La Roche Moliere, the team managed to show Ratoeh Rampoe UGM trawl three times, Ratoeh Duek dance three times, three times Saman Gayo, and dance Rapa\\i Geleng once.

Dudung explain Rampoe UGM is an arts community that engages in the art of dance in Aceh. ’This team is under the Ministry of Interests and Talents, West Asian Literature Student Association, Faculty of Cultural Sciences, UGM’, he said. Art team was formed in October 2009 it aims to preserve the art of dance in Aceh and accommodate students who love Indonesian culture. In this year, UGM Rampoe back the name of Indonesia in the international stage in the mission of culture through art student ambassador. ’By following festivals in Europe, this team Rampoe UGM considered successful the name of Indonesia. Currently in France too, we also got a tour package to visit Lake Saint Victor, France’, Dudung said.

Author: Pieter Djatmiko – Indonesia

Share it!
Tags: Belgia, dans, folclor, Indonesia, artisti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.