Logo

Belarus/Putin vs Porosenko in Minsk

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8043 times
Belarus/Putin vs Porosenko in Minsk Image

Belarus/Putin vs Porosenko in Minsk

RO

Mult așteptatele discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Petro Poroshenko au avut loc în Minsk, după lungi discuții ale reprezentanților Uniunii Eurasia, ai Uniunii Europene și ai Ucrainei în capitala din Belarus.

Aceasta este prima întâlnire directă între cei doi șefi de stat după o întâlnire scurtă, neoficială la aniversarea aterizării aliaților în Normandia pe 6 iunie, înainte de inaugurarea lui Poroshenko drept președinte al Ucrainei, declară Russia Today.

Marți, Ucraina a făcut public un raport al trupelor rusești capturate cu o zi înainte pe teritoriu ucrainean, care a înrăutățit conflictul cu Moscova cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Putin și Poroshenko, au transmis agențiile. 

Putin și Poroshenko au dat mâna la începutul întâlnirii de la Minsk. Cei doi președinți au fost primiți de președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, împreună cu oaspeții lor, președintele Kazakhstanului, Nursultan Nazarbayev, și reprezentanții Uniunii Europene (Catherine Ashton, Înaltul Reprezentan al Uniunii Europene pentru Politică Externă și Securitate, vice președintele European Energy Commissioner Gunther Oettinger și Comisarul de Schimb, Karel de Gucht). În introducere, președintele Rusiei, Putin, a spus că Rusia dorește mai mult decât să mențină actuala cooperare cu Ucraina – dorește să o dezvolte. Dar a precizat că aceste țeluri vor fi greu de atins dacă Ucraina confirmă încheierea tratatului de schimb al Uniunii Europene. A subliniat că în acest caz, Rusia va trebui să ia contramăsuri de comerț. „Nu vreau să discriminez pe nimeni. În acest caz, vom introduce doar un regim standard de schimb cu Ucraina – același care există între Rusia și Uniunea Europeană”, a spus Putin.

Statele membre ale Uniunii Eurasia sunt Belarus, Kazakhstan și Rusia, în timp ce Ucraina este observaotr. Alți posibili membri sunt Armenia, Tajikistan și Kyrgyzstan. Datorită conflictelor dintre Rusia și Ucraina, alăturarea Ucrainei la Uniunea Eurasia este puțin probabilă. Există planuri pentru a înființa Uniunea Economică Eurasia în 2015, care va înlocui actuala Uniune Eurasia.

Poroshenko, când a ajuns la întâlnirea din Minsk, a spus că discuțiile cu Putin și cu celelalte oficialități europene din Minsk sunt considerate cruciale pentru viitorul Europei. „Soarta lumii și a Europei este decisă în această întâlnire de la Minsk. Așa văd eu lucrurile”, a spus Poroshenko după ce tratativele cu Putin au fost transferate la AFP.

Șeful diplomației ucrainene, Pavel Klimkin a declarat pe postul ucrainean ICTV că Poroshenko și Putin au discutat implementarea acordurilor de ascensiune dintre Ucraina și Uniunea Europeană și că discuția a fost „foarte complicată, dar interesantă”, au publicat cei de la Ukrinform.

Agenția rusă de guvernământ a citat o declarație a lui Catherine Ashton de la Minsk, cum că EU a propus începerea negocierilor pentru încetarea focurilor în Ucraina. „Am propus deschiderea negocierilor pentru încetarea focurilor în Ucraina, controlând în totalitate granița și ajutorul umanitar în strict acord cu standardele internaționale”, a spus ea, adăugând că discuțiile din Minsk au fost „deschise și pozitive” și au dus la înțelegerea responsabilităților tuturor părților pentru a face tot ce este posibil pentru rezolvarea crizei.

 

Autor - Hvroje81 - Croatia

Traducator - Mangalea Ioana 

Sursa foto -cotidianul.ro

EN

The long awaited face to face talks between the Russian President Vladimir Putin and the Ukranian President Petro Poroshenko happened in Minsk, after several hours of talks between representatives of the Eurasian Customs Union, the EU and Ukraine at the Belarusian capital.

This is the first direct meeting between the two heads of state after a brief informal meeting on the anniversary of landing the Allies in Normandy on June 6, the day before Poroshenko’s inauguration of the Ukrainian President, reports Russia Today.

Ukraine on Tuesday released a recording of Russian troops captured a day earlier on Ukrainian territory, which further escalated the conflict with Moscow a few hours ahead of a meeting of Putin and Poroshenko, transmitted agencies.

Putin and Poroshenko shook hands at the beginning of the meeting in Minsk. The two presidents were hosted by Belarussian President Alexander Lukashenko, together with other guests, the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and EU representatives (EU High Representative for Foreign Policy and Security Catherine Ashton, vice president of the European Energy Commissioner Günther Oettinger and Commissioner for Trade Karel De Gucht). In his introductory remarks, Russian President Putin said that Russia does not want to just keep the existing cooperation with Ukraine, but also expand. But he said it will be hard to accomplish those goals if Ukraine confirms its entry into the EU trade pact. He pointed out that in this case, Russia will have to make trade countermeasures. "I do not want to discriminate anyone. In this case, we will only introduce a standard trade regime to Ukraine - same as it exists between Russia and the European Union," Putin said.

The Member States of the Eurasian Customs Union are Belarus, Kazakhstan and Russia, while Ukraine is observer. Potential future members are Armenia, Tajikistan and Kyrgyzstan. Because of conflicts between Russia and Ukraine, Ukraine’s membership in the Eurasian Customs Union is unlikely. There are plans to establish the Eurasian Economic Union in 2015, which will replace the current Eurasian Customs Union.

Poroshenko, upon arrival at the meeting in Minsk, said that conversation with Putin and the highest European officials in Minsk sees as crucial for the future of Europe. "The fate of the world and Europe is decided at this meeting in Minsk. It’s the way I see it," said Poroshenko after handling with Putin transferred the AFP.

Head of the Ukrainian diplomacy Pavel Klimkin said to Ukraine\s ICTV that Poroshenko and Putin discussed the implementation of the agreements of Ukraine and the EU of the accession and that the discussion "was very complicated, but interesting," conveyed the Ukrinform.

The Russian government agency quoted a statement of Catherine Ashton from Minsk that the EU proposed to start negotiations on a ceasefire in Ukraine.  "I have proposed the opening of negotiations for a ceasefire in Ukraine, establishing full control of the border and the supply of humanitarian aid in strict accordance with international standards," she said, adding that talks on Ukraine in Minsk were "open and positive", with an understanding of the responsibilities of all parties to do everything possible for the resolution of the crisis.

 

Authro - Hvroje81 - Croatia

Share it!
Tags: rusia, ucraina, putin, porosenko, negocieri, minsk


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.