Logo

Bangladesh/Pinak-6 abandonat ...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8582 times
Bangladesh/Pinak-6 abandonat ... Image

Bangladesh/Pinak-6 abandonat ...

RO

MV Pinak-6, feribotul care s-a scufundat în timp ce se întorcea la Mawa ferrey Ghat este aparent pierdut pentru totdeauna. După o căutare de opt zile, ieri salvatorii şi-au făcut bagajele şi au plecat, dezamăgind familiile celor dispăruţi. Feribotul s-a răsturnat în râul Padma din cartierul Munshiganj, la aproximativ 44 km (28 mile) la sud de Dhaka, capitala Bangladesh-ului.

Saiful Hasan Badal, comisarul adjunct de Munshiganj, a declarat abandonate operaţiunile de căutare, spunând: „Am făcut tot ce am putut, dar nu am putut găsi feribotul scufundat”. Se va patrula în diferite raioane din zona, iar eforturile locale vor continua oricum să caute victimele, despre care autorităţile spun că nu mai sunt în viaţă.
"Noi credem că nu mai există motive să continuăm operaţiunea de căutare. Am decis să anulăm operaţiunea luând în considerare toate aspectele, inclusiv vremea rea", a declarat DC presei la Mawa Rest House în jurul 11:00.
El a mai spus că vor continua căutările în judeţele limitrofe pentru găsirea victimelor, pe care autorităţile le cred decedate. El a adăugat, de asemenea, că forţele de poliţie din toate raioanele din aval şi Garda de Coastă au fost rugate să caute trupuri.

M. V. Pinak s-a scufundat luni, în dimineaţa zilei de 04 august 2014. Cel puţin 44 de pasageri au înotat în siguranţă spre mal, dar era neclar marţi câte persoane erau dispărute. Şeful autorităţii de transport fluvial din Bangladesh a declarat că aproximativ 50 de persoane au fost date dispărute, în timp ce administratorii locali au primit o listă cu 116  persoane dispărute, de la rude şi săteni. Mulţi dintre pasagerii de la bordul feribotului se întorceau din satele ancestrale, după celebrarea sărbătorii Eid al-Fitr, festivalul islamic care marchează sfârşitul Ramadanului.

O navă de salvare a ajuns marţi la locul accidentului pe râul Padma, dar curenţii puternici şi valurile mari au împiedicat lansarea operaţiunii de salvare, a declarat Shahjahan Khan, Ministrul Transportului.
Cel puţin 62 de persoane sunt încă date dispărute. Numărul dispăruţilor a fost stabilit pe baza declaraţiilor rudelor în faţa centrului de informare instituit la Mawa de administraţia de sector.
În timp ce era întrebat despre operaţiunea de salvare, Ministrul de Transport Shajahan Khan a spus, „Întrerupem operaţiunile de salvare. Dacă scoatem feribotul acum, ar putea exista unele corpuri înăuntru, care nu vor putea fi identificate.”

De asemenea, el a afirmat că scopul operaţiunilor de salvare era de a oferi familiilor corpurile celor dragi lor, dar  situaţia s-a schimbat. Dacă corpurile vor fi recuperate, vor fi grav descompuse. "Nu vor putea fi identificate şi totul ar fi foarte dureros", a mai spus el. Azizul Haque, care a fost printre puţinii care au supravieţuit înotând la mal, a spus că a sărit peste bord, atunci când a devenit clar că feribotul se scufunda.

"Feribotul a fost scăpat de sub control din cauza vântului şi a curenţilor, înclinându-se dintr-o parte în alta", a declarat Haque, 30. "Apoi, căpitanul a sărit pentru că, probabil, a înţeles că feribotul se scufundă. Râul era foarte agitat, iar la bord se aflau mulţi pasageri."

În Pachchar, pe locul de joacă al şcolii, pe partea cealaltă a râului, unde trupurile victimelor au fost aduse, a apărut furie şi tristeţe când s-a aflat că operaţiunea de căutare a fost anulată.

Cei din public care au pierdut pe cineva erau revoltaţi şi spuneau că a fost extrem de dezamăgitor faptul că Guvernul a renunţat la căutare şi au cerut să le fie returnate trupurile celor dragi.

Conform calculelor oficiale au fost găsite până acum trupurile a 45 de oameni, inclusiv 15 copii şi 15 femei.
Dintre corpurile recuperate, 27 au fost identificate şi predate membrilor familiei. Restul de 18 încă rămân neidentificate şi îngropate în cimitirul Shibchar din Madaripur.

Autor: Ishan Hasnat – Bangladesh
Traducător: Cristina

Sursa foto: sachtimes.com

EN

M.V Pinak-6 , the ferry which drowned while returning to Mawa ferrey ghat is apparently lost forever. After an eight-day search, the rescuers yesterday packed up and left, disappointing families of the missing. The ferry capsized in the Padma River in Munshiganj district, about 44 kilometers (28 miles) south of Dhaka, Bangladesh\s capital.

Saiful Hasan Badal, deputy commissioner of Munshiganj, declared search operation abandoned,  saying, "We have done everything we could but we could not find the sunken launch(ferry). Patrolling in different surrounding districts and local efforts will however continue in search for the victims who the authorities assume are no more alive.
"We think there is no further scope for continuing the search operation. We have decided to call off the operation considering all aspects, including bad weather," said the DC at press briefing at Mawa Rest House around 11:00 pm.

He also said scouring the surrounding districts would continue for the victims who the authorities now assume dead. Police forces in all downstream districts and the coast guard have been asked to be on the lookout for bodies, he also added.

The M.V. Pinak sank at the morning of 4th August,2014 monday. At least 44 passengers swam safely to shore, but it was unclear the follow Tuesday how many were missing. The head of Bangladesh\s water transport authority said about 50 people were unaccounted for, while local administrators received a list of 116 missing people from relatives and villagers. Many of the passengers aboard the ferry were returning from ancestral villages after celebrating Eid al-Fitr, the festival marking the end of the Islamic fasting month of Ramadan. A salvage ship reached the accident site in the River Padma on Tuesday, but strong currents and high waves were preventing a rescue operation from being launched, said Shipping Minister Shahjahan Khan.
At least 62 people are still missing. The number of the missing was fixed based on relatives\ claims before the information centre set up by the district administration at Mawa.

While being asked about why the rescue operation Shipping Minister Shajahan Khan said , \\We are calling it off. If we pull it [the ferry] out now, there might be some bodies inside but they would not be identifiable. \\
He also stated that the purpose of the salvage operations was to provide the families with the bodies of their loved ones but that situation has changed. The bodies that would have been recovered would be severely decomposed. “Those would not be identifiable and it would be very painful,” he also said. Azizul Haque, who was among the few who survived by swimming to shore, said he jumped overboard when it became clear the ferry was going down.
"The ferry went out of control due to winds and currents, tilting from one side to the other," Haque, 30, said. "Then the captain jumped out because he probably understood it was sinking. The river was rough, and there were many passengers on board."

At Pachchar school playground on the other side of the river where bodies of the victims were brought in, there was anger and sadness as the search operation was called off.

Publics who lost someone were really fired up saying that it was utterly disappointing that the government abandoned the search and demanded that the bodies of their loved ones are returned to them.

According to the official calculations, bodies of 45, including 15 children and 15 women, have been found so far. Of the recovered bodies, 27 were identified and handed over to the family members. The rest 18 still remain unidentified and buried at Shibchar Municipal graveyard in Madaripur.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: feribot, raul Panda, scufundat, morti, operatiuni de salvare, Bangladesh


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.