Logo

Oamenii din Bangladesh

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9471 times
Oamenii din Bangladesh Image

Oamenii din Bangladesh

RO

Continuarea articolului

Lenea este ceva comun printre Bengalezi. Ne place să mâncăm şi trăim pentru a mânca. Magazinele se deschid în jurul orei 11 dimineaţa şi se închid la puţin timp după siesta de 3 ore de după-amiază. Toate magazinele, pieţele şi locurile publice sunt închise duminica. În mod ironic, este singura zi în care ai timp pentru a face cumpărături!

Noi bengalezii suntem cufundaţi în nostalgie. Este adevărat că noi am fost primii care au permis văduvelor să se căsătorească, avem o mulţime de câştigători ai Premiului Nobel şi avem versiunea indiană a Renaşterii, dar asta nu ne-a ajutat prea mult în ultima vreme.

Bengalezii iubesc politica. Motivul este, probabil, că nu trebuie mult efort pentru a sta şi a critica starea naţiunii şi chiar mai uşor să nu faci nimic pentru ea.

Colegii ameninţă cu greva foamei şi mişcări non-cooperative (poate există vreo modalitate mai bună de a protesta decât aceea de a nu lucra pentru o comunitate de oameni extrem de leneşi). Nu este greu să devii conştient din punct de vedere politic, crescând şi văzând secera şi ciocanul pe fiecare perete din oraş şi în final schimbarea Guvernului după 35 de ani.

Cele mai multe femei bengaleze sunt bine îngrijite şi foarte atrăgătoare. Pe de altă parte, bărbaţii sunt necivilizaţi şi neglijenţi.
Am înţeles că nu trebuie să judeci o carte după copertă, dar un pic de îngrijire nu doare.

Femeilor le place să fie la fel de colorate şi strălucitoare pe cât posibil! Poartă în fiecare zi saree colorate sau khamiz împreună cu cercei strălucitori, coliere, brăţări, machiate şi cu pantofi. Da, zi de zi! Ori de câte ori ieşi din casă, trebuie să arăţi foarte bine, pentru că alţii se uită la tine, ştii? Şi totul se vede atât de frumos!

Oamenii bengalezi poartă adesea lungee sau un fel de haină care arată ca o fustă lungă. Bărbaţilor chiar le place - este uşor şi confortabil în vreme caldă.

Statutul şi bunurile în societate sunt o problemă în Bangladesh. Cel mai adesea, persoanele de acelaşi rang stau împreună. Acelaşi lucru este valabil şi pentru căsătorie. Este inacceptabil, în cazul în care o persoană de rang inferior se căsătoreşte cu o persoană de rang superior.

Oamenii îşi respectă într-adevăr bătrânii. Nu contează cine eşti sau care este statutul tău. Eşti obligat să să respecţi pe cineva mai în vârstă decât tine.

De asemenea, copiii şi părinţii bengalezi sunt foarte apropiaţi. Copiii stau cu părinţii lor pentru o lungă perioadă de timp. Uneori, chiar şi după ce se căsătoresc! De asemenea, atunci când părinţii îmbătrânesc, de cele mai multe ori, copiii lor nu îi trimit la azile. Îşi lasă părinţii să stea cu ei şi au mare grijă de ei!

Un ultim lucru interesant despre bengalezi: este nepoliticos să foloseşti mâna stângă  în loc de cea dreaptă! De aceea, oamenii îşi folosesc foarte mult mâna dreaptă!

Deci, aceasta este filozofia naţională a Bangladeshului. Datorită caracteristicilor şi atitudinilor lor, oamenii bengalezi sunt unici. Au devenit cunoscuţi peste tot în lume datorită comportamentelor lor pozitive şi negative!

Autor: Ishan Hasnat – Bangladesh
Traducător: Cristina


EN

The laziness is another common behaviour between Bengalis. We love to eat and live to eat. Shops open around 11 a.m. and close early with a 3 hour afternoon siesta jammed in between. All the stores, markets and public places shut down on a Sunday. Ironically, the only day you have time to shop!

We Bengalis are steeped in Nostalgia. From road names to buildings, we cannot help name dropping Tagore, Ray, Subhash Chandra Bose and RamMohan Roy at any opportunity get. True we were the first to let widows marry, have a lot of Nobel prize winners and have the Indian version of the Renaissance but it has not done much for us lately.

Bengalis love politics. The reason is perhaps that it does not take much effort to sit and criticize the state of the nation and even easier not to do anything about it. Colleges are rife with hunger strikes and non-cooperation movements (can there be any better way to protest that not to work for a community of extremely lazy people). Then with growing up seeing the hammer and sickle in every wall on the city and final change of government after 35 years it\\s not hard to get politically conscious.

Most of them are noisy, loud and aggressive. However, a little scolding and they shut up and retreat. They give up too easily. Protests last for a few minutes and then everyone is busy with their own stuffs.
Most Bengali women are well groomed and attractive. The men on the other hand are generally sloppy and uncouth. I understand that you shouldn\\t judge a book by its cover but a little neatness never hurts.

Bengali Women love to be as colourful and shiny as possible! It is their everyday life to wear colourful saree or saluar khamiz with matching shining earrings, necklaces, bracelets, make up and shoes. Yes, everyday! Whenever you step out your home, you need to look as good as possible, because others are looking at you, you know? And it looks so gorgeous!

Bengali men often wear lungee or a kind of clothes that looks like a long skirt. Men really like it-it is light and comfortable in the hot weather.

Status and estate in society is a matter in Bangladesh. Most often the same ranked people are seen hanging out together. Same goes for marriage .It is unacceptable if a lower rank person gets married with a higher rank person.

Bengali people really respect their elders. It doesn’t matter who you are or what is your status. You are bound to respect someone older than you.

Also Bengali children and parents are really close to each other. Children stay with their parents for a long time. Sometimes even after they get married! Also when parents get old their children don’t send them to old homes most of the time. They let the parents stay with them and also take real good care of them!

Last but not least ,an interesting fact about the Bengali. It is rude to use your left hand instead of the right one! That’s why Bengali people often use their right hands for almost everything!

So, this is the national philosophy of Bangladesh. Because of their characteristics and attitudes, Bengali people are one of a kind. Throughout their positive and negative behaviours they have become popular all over the world!
  
Author: Ishan Hasnat – Bangladesh


Share it!
Tags: Bangladesh, cultura, popor, religie, oameni, bengalez


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.