Logo

Bangladesh/ Trafic de iad

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7596 times
Bangladesh/ Trafic de iad Image

Bangladesh/ Trafic de iad

RO
La sfârșitul Hajj (pelerinaj anual la Mecca), musulmanii din întreaga lume sărbătoresc vacanța Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului). În 2014, Eid al-Adha a început pe 5 octombrie și va dura timp de trei zile peste tot în lume.

Între timp, în Bangladesh, graba provocată de Eid a ajuns la apogeu, locuitorii orașului au călătorit spre casă departe de griji, deoarece autoritățile par să fi eșuat în verificarea supraîncărcării și plierea vehiculelor degradate.

Traficul a fost lent pe autostrăzile care ies din Dhaka cu un număr mare de vehicule care transportă persoane îndreptându-se spre zilele de sărbătoare și camioanele transportă animalele de sacrificiu.

Oamenii se grăbesc înapoi la casele lor ancestrale pentru a-și petrece vacanțele Eid-ul-Azha și Durga Puja cu cei dragi.
Toate trenurile și autobuzele care părăsesc capitala au fost înghesuiți cu pasageri, miercuri, iar graba a crescut și mai mult joi, în ultima zi lucrătoare înainte de Eid-ul-Azha, luni.

Se estimează că aproximativ 700.000 de locuitori ai orașului vor pleca de acasă în ajunul Eid. Dar transporturile disponibile nu au capacitatea de a-i transporta acasă, ceea ce duce la haosul și mizeriile pasagerilor.

Sărbătorile publice pentru cele mai mari două festivaluri religioase ale musulmanilor și hindușilor au început din 4 octombrie, dar oamenii au părăsit de câteva zile capitala cu școli închise pentru festivități și s-au pregătit de un week-end în prelungirea timpului de vacanță.

A fost o provocare majoră pentru autorități pentru a preveni vehiculele dărăpănate din navigharea pe autostrăzi în timpul grabei Eid.

Mai jos sunt prezentate rapoartele cu situațiile actuale privind diferitele metode de transport.

Autostradă:

Mii de vehicule improprii din zonele rurale au lovit drumurile înainte de Eid. Uneori, se descompun cauzând ambuteiaje lungi de câteva zeci de minute.

Sute de vehicule au rămas blocate pe autostrada Dhaka-Tangail de ore bune, duminică și luni, după ce trei camioane au ieșit din șirul drumului, potrivit unui raport.

Mișcarea automobilelor a încetinit autostrada cu două benzi, când mai multe vehicule, inclusiv autobuze și camioane de transport a vitelor au pornit pe autostradă în noaptea de marți. În jur de 500 de polițiști au fost la lucru acolo pentru a asigura libera circulație a vehiculelor.

În medie, 20.000 de vehicule au mers pe autostradă spre 10 raioane din nord și cinci districte din sud. Mulți alții merg la Mymensingh, Jamalpur, Sherpur și Netrakona pe autostradă în fiecare zi. Dar numărul se dublează înainte de Eid.

Autobuzele învechite și improprii merg pe autostrăzi înainte de Eid în fiecare an și multe dintre ele se descompun sau fac accidente, ceea ce duce la un blocaj, a declarat Osman Ali, secretarul general al Bangladesh Sarak Paribahan Sramik Federation.

Durata călătoriei este probabil să fie mai mare pentru persoanele care călătoresc în Dhaka-Chittagong și pe autostrăzile din Dhaka-Mymensing din cauza expansiunii în curs de desfășurare.

Contractorii, care nu muncesc în timpul sărbătorilor Eid, și-au îngrămădit materialele de construcții pe autostrăzi, perturbând mișcarea vehiculară.

Calea navigabilă:

Cele mai recente transporturi navigabile au permis transportul unui număr egal de pasageri, atât ziua, cât și pe timp de noapte, și vor încuraja operatorii de lansare să transporte mai mulți pasageri de data aceasta.

În fiecare an, guvernul formează comitete de monitorizare pentru a verifica supraîncărcarea lansărilor, dar ele nu funcționează.

Toate lansările care au părăsit terminalul capitalei Sadarghat ieri, erau pline cu pasageri. Mulți dintre ei au fost pe acoperișurile navelor, ceea ce nu este permis.

În ceea ce privește feriboturile, de obicei, 700-800 de vehicule trec traseul Mawa-Kawrakandi în fiecare zi, dar numărul s-a mărit în timpul Eid, a declarat Sirajul Haq, directorul BIWTC Mawa.

Problema navigabilității pe ruta Mawa-Kawrakandi este o altă preocupare majoră pentru autorități, deoarece poate perturba serviciul de feribot.

Mai mult de 50 de autobuze și 100 de camioane au rămas blocate la Paturia.

Căile ferate:

Înainte de Eid, în jur de 100.000 de oameni vor fi transportați de către 46 de trenuri - 29 Intercity și 18 trenuri de poștă și trenuri de navetiști - care operează zilnic de la Dhaka către diferite raioane.

În plus, aproximativ 12.000 de pasageri sunt susceptibili de a călători în picioare sau stând pe acoperișurile trenurilor, spun oficialii de căi ferate.

Mii de oameni dornici să călătorească acasă cu trenul, înainte de Eid, se confruntă cu aceeași criză veche a biletelor. Capacitatea transportului de pasageri rămâne aceeași, în timp ce numărul de pasageri a crescut constant.

Autoritățile feroviare au pus restricții la plierea trenurilor de marfă timp de trei zile înainte de Eid.

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.bdmonitor.net
EN
At the end of the Hajj (annual pilgrimage to Makkah), Muslims throughout the world celebrate the holiday of Eid al-Adha (Festival of Sacrifice). In 2014, Eid al-Adha will begin on or around October 5th, and will last for three days all over the world.

Meanwhile in Bangladesh, with the Eid rush reaching its peak today, the city dwellers\\ journey home will be far from hassle-free, as the authorities appear to have failed to check overloading and plying of rundown vehicles.

Traffic is already sluggish on highways leading out of Dhaka with a large number of vehicles carrying people heading home on holidays and trucks ferrying sacrificial animals.

People are rushing back to their ancestral homes to spend the Eid-ul-Azha and Durga Puja vacations with their loved ones.

All trains, buses and launches leaving the capital were crammed with passengers wednesday, and the rush would increase further thursday , the last working day before the Eid-ul-Azha on Monday.

An estimated 70 lakh city dwellers leave for home on the eve of Eid. But transports available don\\t have the capacity to carry them home, leading to chaos and miseries of passengers.

The public holidays for the two biggest religious festivals of the Muslims and the Hindus will begin from Oct 4, but people are already leaving the capital with schools shutting for the celebrations and a weekend lengthening the vacation time.

It has been a major challenge for the authorities to prevent dilapidated vehicles from plying the highways during the Eid rush.

Below are given the reports of the current situations on various transportation methods .

Highway :

Thousands of unfit vehicles from rural areas hit the highways ahead of Eid. At times, they break down causing long tailbacks within minutes.

Hundreds of vehicles remained stranded on Dhaka-Tangail highway for hours on Sunday and Monday after three trucks went out of order on the road according to a report .

Vehicular movement slowed down on the two-lane highway as more vehicles, including buses and cattle-carrying trucks, hit the motorway on Tuesday night. Around 500 policemen were working there to ensure uninterrupted vehicular movement.

On average, 20,000 vehicles ply the highway to 10 northern districts and five southern districts. Many others go to Mymensingh, Jamalpur, Sherpur and Netrakona through the highway every day. But the number doubles ahead of Eid.

Outdated and unfit buses hit highways before Eid every year and many of those break down or face accidents, leading to gridlock, said Osman Ali, general secretary of Bangladesh Sarak Paribahan Sramik Federation.

Journey time is likely to be longer for people travelling on Dhaka-Chittagong and Dhaka-Mymensingh highways for ongoing expansion work.

Contractors, who are to suspend work during Eid holidays, have piled up construction materials on the highways, disrupting vehicular movement.

Waterway :

The latest shipping ministry circular allowing launches to carry equal number of passengers both in day and at night will encourage launch operators to carry more passengers this time.

Every year, the government forms monitoring committees for checking overloading of launches but they don\\t work.

All launches that left the capital\\s Sadarghat terminal yesterday were crowded with passengers. Many of whom were on roofs of the launches, which is not permitted by rules.

As for the Ferries, Usually, 700-800 vehicles cross Mawa-Kawrakandi route every day, but the number exceeds the 2,000 mark during Eid, said Sirajul Haq, BIWTC manager at Mawa.

Navigability problem on Mawa-Kawrakandi route is another major concern for the authorities as it may disrupt ferry service.

More than 50 buses and 100 trucks remained stranded at Paturia.

Railway :

Ahead of Eid, around one lakh people will be transported by 46 trains -- 29 intercity and 18 mail and commuter trains -- that operate daily from Dhaka to different districts.

In addition, around 12,000 passengers are likely to travel standing inside coaches or sitting on the roof of trains, say railway officials.

Thousands of people eager to travel home by train before Eid face the same old ticket crisis. The railway\\s passenger-carrying capacity remains the same while the number of passengers has risen steadily.

The railway authorities have put restrictions on plying of freight trains for three days before Eid.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: trafic, sarbatori, tren, drumuri aglomerate, blocaje


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.