Logo

Bangladesh/ Magic Life

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9276 times
Bangladesh/ Magic Life Image

Bangladesh/ Magic Life

RO
Ori de câte ori o persoană din Bangladesh se gândește la ceva magic, pot paria că persoana la care se gândesc are ceva de-a face cu Jewel Aich. Iubit pentru arta sa de magie, Jewel Aich este de fapt mult mai mult decât un magician. În acest weekend vă aduc informaţii despre viaţa magicianului cu renume mondial!

Jewel Aich s-a născut în anul 1950 în Barisal, un cartier sudic din Bangladesh. A început modest şi a ralizat ceva în viaţă. El a fost al cincelea din cei nouă copii din familia sa. Arta magiei a fost atrasă devreme în viaţa lui. Pentru prima dată a văzut magia efectuată de un rrom care a venit însoţit acasă la el. La scurt timp după aceea un circ şi-a făcut apariţia în sat. Pentru prima dată a văzut un magician care i-a tăiat capul asistentei. A fost atât de impresionat de truc încât a proiectat un cuţit special cu care i-a „tăiat” piciorul prietenului său. Aich a fost prins oficial de magie și astfel şi-a început cariera ca magician. Până când Aich şi-a terminat liceul și a plecat la facultate, numele său era răspândit deja prin tot districtul.

Viața unui magician este plină de minuni, surprize și mai ales de descoperiri uimitoare. Și te ridică la un alt nivel când devi cel mai popular magician al naţiunii. Iată ce ştim despre cariera acestiu magician, Jewel Aich.

Magia l-a fascinat întotdeauna pe Mr. Aich, mai ales ca şi copil. Pe timpul toamnei obişnuia să facă pocnitori după ce şi-a dat seama cum se fac după unele cercetări. Mulți oameni din sate  depărtate veneau să vizioneze artificiile. Și unii oameni chiar l-au ajutat pentru scenele de spectacol. Oamenii din jurul lui au avut credință că dacă Aich ar fi făcut ceva, atunci nu ar fi fost așa de rău. Aşa că a început să facă unele spectacole de caritate pentru cei săraci.

Jewel Aich, numele a început să se răspândească și el a început să facă mai multe spectacole în locuri diferite. Apoi, primul său spectacol în Dhaka a fost dat la televizor. Odată, la o plimbare de lansare, a întâlnit un domn bine îngrijit împreună cu prietenii săi. Prietenii l-au încurajat să îi arate un truc bun de magie şi poate ar obţine ceva de la el. Deși nu a fost pregătit, Mr.Aich a realizat repede un truc pentru el. Asta l-a impresionat pe om și mai târziu i-a trimis o telegramă lui Aich. El a împărtăşit o mare apreciere pentru arte și cultură. În 1981, Jewel Aich a fost invitat în America de Societatea Magicienilor Americani pentru a efectua un spectacol. În afara show-urilor din tot Bangladeshul, Aich şi-a dus spectacolele în marile oraşe din toată lumea, în faţa a mii de oameni.

Când a fost întrebat de cariera sa, Mr.Aich a răspuns, "am fost profesor, am cântat la flaut, am fost pictor și magician pe tot parcursul vieții mele, dar accentul meu de bază a fost întotdeauna pe MAGIE!"

În afara magiei, Aich este un cântăreţ împlinit de Bansuri (flaut din bambus), cântând pentru postul local de radio "Bangladesh Betar", şi pentru "Vocea Americii". Are un copil cu soţia sa, Bipasha Aich.

Cariera sa ilustră i-a adus numeroase premii, cum ar fi cel mai mare premiu de prestigiu din Bangladesh, și un trofeu prezentat de Paul Daniels la Hackney Empire Theatre, în Londra, de către Jewel Aich Celebration Committee. Jewel Aich, numit "Cel mai artistic iluzionist din lume", este recunoscut ca fiind unul dintre cel mai bine realizat magician din timpurile moderne.

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: sb-society.com

EN
Whenever a Bangladeshi thinks of anything magical, I can bet the person who they think has something to do with it is Jewel Aich. As loved as he is for his art of magic, Jewel Aich is actually much more than a magician. This weekend i bring you some informations about the life of this world renowned magician!

Jewel Aich was born in 1950 in Barisal, a southern district of Bangladesh. He came from humble beginnings and made something of himself. He was the fifth of nine children in his family. The art of magic attracted him very early in his life. He first saw magic performed by a gypsy man who came to the family house with his company. Soon afterwards a circus party came to a nearby village.For the first time, he saw a magician cut the neck of his assistant! He was so impressed by the trick that he designed a special knife which he later demonstrated to his friends by “cutting off” a friend’s leg Aich was officially hooked on magic, and so began his career as a magician. By the time Aich finished high school and went to college; his name had already spread through his district.

Life of a magician is filled with wonders,surprises and not mention amazing discoveries . And it takes you up a level when you become the most popular magician of a nation . Heres what we know about the career of this magician, Jewel Aich.

Magic always fascinated Mr.Aich, even as a child. During the autumn, He used to make firecrackers himself after figuring out how to make them through some research . Many people from far away villages used to come to watch those fireworks show. And some people even helped to make a stage for the show. People around had some faith that if Aich did something then it would not be that bad. So he  started doing some charity shows for the poor.

Jewel Aich,the name started to spread and he started doing more shows around different places. Then his first show in Dhaka was on television.  Once, on a launch ride there was a well-groomed gentleman Along with his friends. His friends were telling him that if he could show that man a good magic trick then he might get something good out of it. Although he wasn\t prepared, Mr.Aich figured out an instant close-up magic trick for him. That impressed the man and later sent Aich a telegram .He had a lot of appreciation for arts and cultural things. In 1981, Jewel Aich was invited to America by the Society of American Magicians to perform a show. Apart from performing all over Bangladesh, Aich took his show to major cities across the globe performing for thousands.

While being asked about his career , Mr.Aich replied ," I have been a teacher, flute player, painter and a magician throughout my life but my core focus was always on MAGIC! " Besides magic  , Aich is an accomplished Bansuri (bamboo flute) player, performing for the local radio station "Bangladesh Betar," and the "Voice of America" program.  He has one child with his wife, Bipasha Aich.

His illustrious career garnered him numerous awards, such as the highest prestigious award of Bangladesh, and a trophy presented by Paul Daniels at the Hackney Empire Theatre, in London, by the Jewel Aich Celebration Committee. Jewel Aich, billed "The World\s Most Artistic Illusionist," is acknowledged as being one of the most accomplished magicians of modern times.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: Jewel Aich, magician, cantaret la flaut, cantaret la Bansuri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.