Logo

Bangladesh/ Deversare de petrol

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7148 times
Bangladesh/ Deversare de petrol Image

Bangladesh/ Deversare de petrol

RO

Ultimul incident de deversare de petrol a avut loc în pădurea uriașă de mangrove din Bangladesh. Deși petrolul din acest incident încă nu a fost curățat complet, a mai avut loc un alt incident serios pe râul Karnaphuli, ceea ce înseamnă că  mediul înconjurător este în pericol serios.  

Deversările de petrol din trei vagoane ale trenului s-au scurs în canalul Boalkhali upazila din Chittagong vinery după amiază s-a răspândit în zonele din apropierea râului Karnaphuli. În locul unde vagoanele s-au răsturnat, petrolul era peste tot. petrolul s-a împrăștiat nu numai pe o arie de 20 de km din jurul canalului, ci a intrat și în grădinile cu legume și locul de unde localitatea din zonă se aproviziona cu apă din cauza fluxului și refluxului, au declarat localnicii.  

Un localnic a declarat că petrolul a ajuns în grădina lui de castraveți, la aproximativ 1 km de locul un de a avut loc incidentul. În timpul unei vizite în zona Pashchim Shapura, unde canalul se leagă de râul Karnaphuli, s-a văzut cum petrolul se scurgea ușor în râu. Potrivit localnicilor, petrolul a început să se scurgă către râu încă de vineri seară.  

Deși nu s-au văzut încă pești morți pe o arie de 4 km în urul canalului, GOpan Jaladas, un pescar care prindea pește în canal, a spus acestui corespondent că a a găsit niște creveți plutind în apa din canal.  

Trei dintre vagoanele cu petrol care au deraiat au picat în canal după prăbușirea podului de cale ferată în zona Kitabchar. Două dintre ele s-au scufundat în canal. Un al treilea s-a scufundat parțial în timp ce un al treilea a picat pe o parte.  

Autoritățile căii ferate au îndepărtat deja al patrulea vagon ieri, au declarat surse oficiale. Petrolul din trei vagoane este posibil să se fi împrăștiat deja, a declarat o sursă oficială care dorește să rămână anonimă.

Canalul se scurge în râul Karnaphuli, la 10-12 km de la locul respectiv. 

Sursele oficiale au declarat că trenul ducea petrol către Fabrica de Electricitate Dohazari Peaking de la orașul din port și fiecare vagon avea în jur de 25.000 de litrii de petrol.

Trei oameni, inclusiv mecanicul trenului Sahidullah și asistentul său Zafar, au fost răniți în accident.  

Câteva trenuri care trebuiau să circule prin zonă au fost oprite, deoarece ruta respectivă rămâne blocată.

Între timp, experții declară că flora și fauna din zonă și de asemenea din râul Karnaphuly, vor fi afectate serios.  

Expertul Halda, Manzoorul Kibria Monzoorul Kibria, de asemenea profesor la departamentul de zoologie de la Universitatea Chittagong, a declarat că impactul acestei deversări de petrol asupra mediului înconjurător va fi foarte serios.  

Din cauza petrolului care plutește, procesul de producere de oxigen din apă va fi afectat.

Deversarea de petrol nu va afecta în mod negative numai viața acvatică, ci va avea și un efect negativ de durată și asupra florei și faunei din zonă.

Accidentul a avut loc din cauza neglienței autorităților a declarat Mokbul Hossain, directorul departamentului Mediului Înconjurător (pe regiunea Chittagong) în timpul unei conferințe de presă de ieri.

Petrolul s-a împrăștiat în tot felul de zone din cauza fluxului a declarat el, adăugând că acest lucru va avea un impact major asupra naturii.

El a declarat și că se vor lua măsuri legale împotriva celor responsabili pentru deteriorarea mediului înconjurător. 

Autor: Ishan Hasnat - Bangladeh
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.abc.net

EN

The previous oil spilling incident took place in the great mangrove forest of Bangladesh. While the damage caused by it still hasn’t been recovered another incident has took place again spreading into the Karnaphuli River posing a serious threat to the environment.

Oil spill from three wagons of a train that plunged into a canal in Boalkhali upazila of Chittagong on Friday afternoon has spread to the adjacent areas and the Karnaphuli River. There was oil all over around the spot where the wagons plunged into. Oil not only spread to around 20 kilometers area of the canal, it also entered nearby vegetable gardens and water bodies in the entire locality due to low tide and high tide water, said locals.

A local stated that oil entered into his cucumber field, around 1km off the spot.During a visit to Pashchim Shakpura area, where the canal connects with the Karnaphuli River, it was seen that layer of the oil flowing into the river. According to locals, oil started floating towards the river since Friday evening.

 Although no dead fish was seen while travelling around 4km of the canal by boat, Gopan Jaladas, a fisherman who was catching fish in the canal, told this correspondent that he found some shrimps floating on the canal water.

Three of the derailed oil-tanks plunged into the canal following the collapse of a railway bridge on the canal in Kitabchar area. Two of them sank in the canal. A third was partially submerged while a fourth one tilted sideways.

Railway authorities had already removed the fourth wagon yesterday, railway sources said.Oil from the three tanks might already have spilled, said a high official of the Railways, seeking anonymity.

The canal flows to the Karnaphuli river, some 10 to 12km off the spot. 

Railway sources said the train was carrying the oil for Dohazari Peaking Power Plant from the port city and each of the wagons was carrying around 25,000 litres of oil.

Three people, including the trains Loco Master Sahidullah and Assistant Loco Master Zafar, were hurt in the accident.

Movement of a pair of trains, that ply the route, remained suspended.

Meanwhile, experts apprehended that biodiversity of the area and also the Karnaphuly river would be affected seriously.

Halda expert Manzoorul Kibria Monzoorul Kibria, also an associate professor of Zoology department at Chittagong University, said the impact of this oil spillage on environment would be serious.

Due to the floating oil, the process of producing dissolved oxygen in the water would be hampered

The oil spill would not only adversely affect the aquatic life, it would also have a long-term negative impact on the bio-diversity of the area

The accident occurred due to the negligence of the authorities concern, said Mokbul Hossain, director of the Department of Environment (Chittagong region) while talking to reporters at the spot yesterday.

Oil had spread to the vast areas due to tides, he said, adding that it would have a huge impact on the nature.

Legal action would be taken against those responsible for the damage of the environment, he said.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: petrol, deversare, asia, bangladesh, mediu,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.