Logo

Bangladesh/ Cultura infectata cu... tehnologia!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15163 times
Bangladesh/ Cultura infectata cu... tehnologia! Image

Bangladesh/ Cultura infectata cu... tehnologia!

RO
Tehnologia a devenit ultimul trend în mass-media la nivel mondial. V-aţi gândit vreodată de ce o folosiţi? Răspunsul este simplu: o utilizați, deoarece vă face viața mai ușoară. Dar a fost acceptarea acestei schimbări dificilă? Ei bine, depinde de la persoană la persoană, dar granițele naționale au o anumită influență asupra acceptării a astfel de contribuții tehnologice. Bangladesh este o țară care are o cultură conservatoare, care încearcă să-şi unească rădăcinile cu lungile tradiţii de familie. Deci, întrebarea este dacă o astfel de cultură care prețuieşte tradițiile mult este supusă să accepte schimbările tehnologice?

La început, piața tehnologică s-a confruntat cu un anumit haos: oamenii au considerat că este greu să accepte faptul că tehnologiile pot lucra mai bine decât ei: dar, dacă ne uităm la Bangladesh, unde este astăzi, putem crede că cea mai mare parte a populației a acceptat această schimbare. Dar această acceptare a luat forma unei infecții printre oameni? Mulți susțin că tehnologia îi face pe oameni leneși: au nevoie de socializare, ei nu se mai vizitează în persoană, ei Facebook-ează;  au nevoie să joace jocuri, nu se mai joacă afară, ci îşi petrec ore întregi în faţa PC-ului; ei nu-şi mai doresc să ia cina cu familia lor, ci să se uite la televizor în timp ce mănâncă şi aşa mai departe. Acestea sunt câteva povești banale de zi cu zi cu care se confruntă Bangladeshul și sunt unele plângeri ale părinţilor către copiii lor. În afară de acestea, dacă te plimbi pe o stradă aglomerată din Bangladesh, vei asista cu siguranţă la oameni care folosesc laptop-uri, vorbind la smartphone-urile sau mobilele lor, cărând tablete sau doar băgându-şi căştile de la I-phone în urechi pentru a asculta radio sau muzică revigorantă. Cea mai mare parte a acestora sunt tineri sau populația care lucrează: cu toate acestea, cetățeanul senior are o perspectivă diferită, o idee care face tehnologia să pară ciudată când se ciocneşte cu cultura în am crescut!

Unele principii ale cetățenilor în vârstă de aici sunt: fericirea o găseşti unde este familia, vei găsi pace atunci când faci ceea ce spun bătrânii, ai grijă de mine, vizitează-mă și așa mai departe. În termeni mai simpli, Bangladesh pune accentul mai mult pe lipirea de familie, mai degrabă decât pe legătura dintre prieteni. Dacă stai cu prietenii toată ziua, s-ar putea să fi văzut ca un răsfățat din punctul de vedere al multor bătrâni! Deci, tehnologia cu mijloacele de socializare au dus cu siguranță această generație la o perspectivă cu totul nouă, care nu numai că a crescut prăpastia dintre generații, ci a creat, de asemenea, un decalaj cultural. Deci, cu siguranţă, tehnologia a creat o serie de lacune culturale serioase în Bangladesh, dar apoi, din nou, a făcut viaţa mai ușoară în atât de multe moduri încât nu-ţi poţi imagina!

Autor: Momota - Bangladesh
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.yoda.ro

EN
Technology has become the ultimate fashion in the global media. Have you ever given it a thought why you use it? The answer is simple: you use it because it makes your life easier. But have accepting this change been difficult? Well, it depends from person to person: but national boundaries do have some influence on whether to accept such technological contributions. Bangladesh is a country which has a conservative culture that try to relate its roots to long-continued family traditions. So the question is whether such a culture that value traditions a lot is subject to accept technological change?

At first, the technological market did face some chaos: and people did find it hard to accept that technologies can work better than them: but, if we look upon where Bangladesh is today it can be believed that the majority of the population has accepted this change. But have this acceptance taken the form an infection among humans? Many argue that technology make people lazy: they need to socialize, they don’t visit in person, they Facebook; they need to play games, they don’t play outside but on PC for hours; they don’t want to have dinner with their family, but watch television while  having food and  so on. These are some common everyday stories faced in Bangladesh and are some regular complaints parents have for their kids. Apart from these, if you walk on busy street in Bangladesh you will definitely witness people using laptops, talking over smartphones or mobile phones, carrying around with tablets or simply sticking the earphones of their I-pod to listen to the radio or some refreshing music. The majority of this is the youngsters or the working population: however, the senior citizen have a different perspective, an idea that makes technology looks odd as they collide with the culture we grew up in!

Some principles of the senior citizens here are  happiness is where family is, you find peace when you do what your elders say to, you care for me you visit me and so on. In simpler terms, Bangladesh emphasizes more on family bonding rather than friend bonding. If you hang out with friends all day, you might be seen as a spoilt one from the perspective of many elders! So, technology with the means to socialize have definitely taken this generation to a whole new perspective that not only widened the generation gap but also created a cultural gap. So, definitely technological have created some serious cultural gaps in Bangladesh but then again it have also made life easier in so ways that one can only imagine!

Author: Momota - Bangladesh

Share it!
Tags: tehnologia, cultura, traditii, familia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.