Logo

Bangladesh/ Ciocnire in statie!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7890 times
Bangladesh/ Ciocnire in statie! Image

Bangladesh/ Ciocnire in statie!

RO
Căile Ferate Bangadesh este agenția de transport feroviar de stat din Bangladesh. Funcționează și menține întreaga rețea feroviară a țării. Deși având o foarte frumoasă și bogată istorie, lucrurile nu merg atât de bine. Accidentul care a avut loc pe 8 decembrie 2010, omorând aproape 11 persoane, a dus organizația cu un pas mare înapoi. Și când te gândești că lucrurile nu puteau merge mai rău, un motor de tren s-a abătut de pe pistă pe o platformă din Gara Chittagong, dimineața, în timpul înlocuirii compartimentelor.

Trenul a lovit intrarea pasagerilor de la platformă, deteriorând-o destul de rău. Nimeni nu a fost rănit în incident. Trenul, Mohanagar Provati, era gol, așa cum a spus managerul Gării Chittagong Gara, Abul Kalam Azad.

Autoritățile feroviare au suspendat mai târziu trei persoane - maestrul loco al trenului Zahirul Haque, maestruul asistent loco Emran Hossain și personalul de manevră Md Jahangir - pentru neglijență în serviciu, a spus el.

Două comisii au fost formate pentru a afla motivul accidentului și pentru a prezenta rapoarte cât mai curând posibil.

Managerul gării a declarat că trenul a intrat în stație din curtea sa pentru a îmbarca pasagerii în jurul orei 05:30, dar motorul (motorul de manevră) împreună cu un boghiu au virat piesele și s-a prăbușit pe platforma deoarece comandantul trenului nu a reușit să oprească trenul la locul desemnat.

Datorită accidentului, partea din față a motorului de manevră, o porțiune a platformei și sticla pe care scrie "Ieșire și Intrare" au fost avariate.

Trenul, cu toate acestea, a plecat din Dhaka cu pasagerii în jurul orei 07:50, cu aproximativ 50 de minute mai târziu, a mai adăugat managerul gării.

Comunicațiile feroviare nu au fost perturbate în urma incidentului.Gestionarul gării spune că suspectează că trenul se deplasa cu o viteză mai mare decât cea obișnuită și, în timp ce intra în zona platformei, șoferul nu a reușit să-l oprească la timp.

Mozammel Haque, directorul general al CăilorFerate Bangladesh (zona de est), a declarat că a aflat că șoferul dormea când a avut loc accidentul.

Șeful suplimentar Inginer (Bridges) a Feroviarelor Zonei de Est Mafizur Rahman, de asemenea, un membru al comitetului de probe, a numit incidentul ca fiind neobișnuit în timp ce vorbea cu jurnaliști în gară.

La scurt timp după formarea comisiilor, ei s-au grăbit la fața locului și și-au început ancheta, a spus el. "Vom prezenta raportul nostru în cel mai scurt timp posibil", a spus Mafizur.

La câteva ore după accidentul de tren de la Gara Chittagong, autoritățile feroviare au suspendat trei dintre angajații săi pentru neglijență în exercitarea atribuțiilor.

Angajații suspendați sunt ATM Jahurul Haque, șoferul motorului trenului, șoferul său asistent Imran Hossain, și Jahangir Alam. Decizia a venit în urma raportului unei sonde efectuate la scurt timp după incident, a declarat Feroz Akhter, ofițer de transport divizionare.

Două comisii sondă - una condusă de Rasheda Sultana Goni, ofițer șef comerciale din zona de est a Căilor Ferate, și alta condusă de Feroz Akhter, ofițer transport divizionare - s-au format pentru a investiga motivul din spatele incidentului, a adăugat Mafizur Rahman.


Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traduător: Narcisa Morariu
Sursa foto: Autorul

EN
Bangladesh Railway is the state-owned rail transport agency of Bangladesh. It operates and maintains the entire railway network of the country. Although having a really nice and rich history things have not been going so well. The accident which occurred at December 8, 2010 killing almost 11 people set back the organization a big step backwards. And just when you think things couldn’t get any worse a train engine swerved off the track onto a platform at Chittagong Railway Station in the morning during replacement of compartments.

The train hit the passenger entrance at the platform, badly damaging it. None was hurt in the incident. The train, Mohanagar Provati, was empty, as said Chittagong Railway Station Manager Abul Kalam Azad.

The railway authorities later suspended three people -- loco master of the train Zahirul Haque, assistant loco master Emran Hossain and shunting staff Md Jahangir -- for negligence of duty, he said.

Two committees have been formed to find out the reason of the accident and submit reports as soon as possible.

The station manager said the train entered the station from its yard to pick up passengers around 5:30am, but its engine (shunting engine) along with a bogie veered off the tracks and crashed into the platform as the train master failed to stop the train at the designated place.

Due to the accident, front side of the shunting engine, a portion of the platform and glass of “Exit and Entry” point of the station were damaged.

The train, however, left for Dhaka with passengers around 7:50am, about 50 minutes later, the station manager added.

Railway communications were not disrupted following the incident. The station manager says they suspect that the train was moving at more than its usual speed while entering the platform area and the driver failed to stop it on time.

Mozammel Haque, general manager of Bangladesh Railway (east zone), said he came to know that the driver was sleeping when the accident happened.

Additional Chief Engineer (Bridges) of Railway East Zone Mafizur Rahman, also a member of a probe committee, termed the incident unusual while talking to journalists at the station.

Soon after the formation of committees, they rushed to the spot and started their investigation, he said. “We will submit our report within the shortest possible time,” Mafizur said.

Then Several hours after the train accident at Chittagong Railway Station, the railway authorities on Wednesday suspended three of its employees for negligence in duties.

The suspended employees are ATM Jahurul Haque, driver of the train engine, its assistant driver Imran Hossain, and points man Jahangir Alam.The decision came following the report of a probe carried out shortly after the incident, said Feroz Akhter, divisional transport officer.

Two probe committees -- one headed by Rasheda Sultana Goni, chief commercial officer of Railway east zone, and another headed by Feroz Akhter, divisional transport officer-- were formed to investigate the reason behind the incident, Mafizur Rahman added.


Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: tren, motor, incident, gara, comisii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.