Bangladesh - Cofetarii de lux
Logo

Bangladesh - Cofetarii de lux

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12594 times
Bangladesh - Cofetarii de lux Image

Bangladesh - Cofetarii de lux

RO

Dhaka este capitala Bangladeshului. Stil de viață alert și modern, congestii de trafic, petreceri noaptea târziu, cluburi și ieșiri – toate sunt la ordinea zilei în Dhaka, orașul care este considerat „foarte modern” în alte părți ale Bangladeshului. Din moment ce se consideră că oamenii se mișcă foarte repede în ceea ce privește elementul cultural aici: afacerile s-au schimbat, ceea ce face ca nivelul de viață să fie mai ridicat și mai modern pentru clienți. Iar rezultatul este o deplasare a pieței de afaceri, în sensul că magazinele au decis să ridice standardele prețurilor, din moment ce locuitorilor din Dhaka le place mult să-și explice statutul în fața societății.

Aproape toate industriile s-au schimbat, precum cea vestimentară sau electronic-tehnologică, dar industria alimentară e de prim interes. Pentru că ideea de a mânca în oraș nu era foarte populară, dar din moment ce tinerii s-au modernizat, cafenelele și-au jucat rolul de a moderniza societate cu stilurile lor unice și clasă. Dar recent a apărut un nou trend, anume cofetăriile. Și înainte existau, dar vindeau produse tradiționale de patiserie și torturi aniversare, însă acestea sunt modernizate pentru cultura din Bangladesh, inaugurând o nouă piață în Dhaka, una foarte profitabilă. În primul rând, au apărut diverse cofetării electronice care vă oferă torturi în 3D, ceea ce poate e ceva banal în afară, dar în Bangladesh e ceva nou. Folosirea fondantelor și a torturilor 3D este considerată un stil modern de viață. Cele mai obișnuite torturi 3D aici sunt cele Barbie, sau cele în 3 sau 4 trepte. Dar acum aceste magazine servesc torturi cu Angry Birds, M&M, dragoni etc și toate astea sunt personalizate în funcție de gustul și nevoile clientului. Desigur, asta înseamnă prețuri piperate, dar astfel de torturi sunt în vogă pe piața din Dhaka. Nu doar torturile se modernizează aici: deserturi precum plăcintele câștigă de asemenea teren. Dar mai e nevoie de timp. Recent s-a deschis un nou magazin de iaurt în Bangladesh care vinde doar iaurturi congelate: din nou, prețuri premium. Și acel unic magazin este în Dhaka. Un altul care a câștigat și el teren este gogoșeria care are gogoși modernizate, un lucru foarte nou și delicios pentru Bangladesh. Gogoșile tradiționale pe care le aveam erau făcute în casă și aveau fie ciocolată, fie înveliș de zahăr. : dar acest magazin a revoluționat domeniul. În ceea ce privește prăjiturelele cupcake, sunt foarte populare dar nu s-a presărat chiar atâta modernizare deasupra lor după cum se credea: dar și această piață se bucură de atenție și se va dezvolta în următorii ani.

Oamenii din Bangladesh iubesc mâncarea. Serviți ceva cu puțină clasă și oamenii din Dhaka vor face o poză și vă vor descrie cât de delicios este și cât de încântați sunt de latura lor socială. Asta e noua cultură. Cofetăriile au tot ce le trebuie să servească la prețuri de lux și foarte curând acest domeniu va avea parte și de ceva competiție! Acum, întrebare este: pot supraviețui cu avantajul lor?

 

Autor - Momota - Bangladesh 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - tripadvisor.com

EN

Dhaka is the capital of Bangladesh. Busy and modern lifestyle, traffic jams, late night parties, clubs, hangouts are very common in Dhaka which is considered as ‘very modern’ in the other parts of Bangladesh. Since the people are considered very fast in new culture here: businesses have modified their ways making lifestyle more premium and fashionable for its customers. And this resulted a shift in the business market where shops decided to go for premium pricing as people in Dhaka love to define their class to the society.

Almost all businesses shifted like clothes, gadgets and so on but food industry had a prime concern. Because the concept of food having outside was not very common but since youngsters became modern cafes served its role to modern society well with its unique style of premium and class. But recently, a new era came in which is dessert shops. Earlier there were dessert shop but they sold traditional pastries and birthday cakes but these are not modernized to the culture of Bangladesh tapping an entire new market in Dhaka, which is very profitable. Firstly various e-cake shops came in that provide you 3D designed cakes, which might me very common abroad but it is new in Bangladesh. Use of fondants and 3D cakes are considered as a modern lifestyle. The only 3D common here are Barbie cakes or three to four step high cakes. But, now these shops serve angry bird cakes, M&M cakes, dragon cakes, and so on and all these are customized and tailored as per the customers’ needs. Of course, these means premium pricing but such cakes are very demanded in Dhaka market currently. Cakes are not that is only modernizing here: but desserts like pies are also gaining the market well. But it still needs time. A new yogurt shop recently opened in Bangladesh that sells frozen yogurts only; again charged at premium. And that is only frozen yogurt shop in Dhaka. Another shop that has been recently gaining the market is donut shops that have modernized donuts which is very new and yummy thing for Bangladesh. The traditional donuts we had were homemade and were either chocolate dipped or sugar dusted: but this shop has modernized the entire era. As for cupcakes, they are very popular but haven’t been tapped with modernization as much as it was supposed to: but yet such market has been tapped as well and will grow in the upcoming years.

People of Bangladesh love food. Serve something with class the people in Dhaka would take a picture of the food and describe how yummy it is and how delighted they are in their social page. This has become the culture. Desert shops have it all to serve the premium class and very soon this market will be having some great competition! Now the question is can they survive with their advantage?

Share it!
Tags: deserturi, cofetarii, dhaka


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.