Logo

Avere din ... nimic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10095 times
Avere din ... nimic Image

Avere din ... nimic

RO

Dacă MA Hashem ar fi urmat un master în Economie la Universitatea din Chittagong acum trei decenii după ce a fost admis acolo, probabil că ar fi avut un job respectabil și ar fi avut o viață ușoară.

Cu toate acestea, în loc să urmeze drumul ce aparent părea a fi mai ușor, el a decis să facă ceva diferit, ceva ce mereu și-a dorit. 

Așa aventuros cum era, Hashem a îndrăznit să producă mobilă din stuf – un meșteșug care nu era bine definit în momentul în care el și-a făcut debutul. Cu o convingere și un devotament de neclintit, el a rămas pe drumul său, sfindând pe toată lumea. Iar acum, el este unul dintre cei mai mari furnizori de mobilă din stuf din țară, având în fiecare lună un venit de șase cifre.  

În 1992, Hasem, atunci având 28 de ani, a venit din Dhaka la Chandpur pentru a-și urmări visul. Dar lucrurile nu erau ușoare pentru el deoarece avea nevoie de bani pentru a-și începe afacerea.

Când a fost întrebat de investiția sa, Hashem a declarat că „nu puteam să cer familiei mele bani. Părinții mei nu aveau încredere în succesul planului meu de a deveni antreprenor”, a spus el.

Cu toate acestea, el a continuat să încerce, a reușit să-și convingă rudele și a făcut o echipă cu o altă rudă, Sohrab Hossain, în Dhaka. Sohrab a pus Tk 4 lakh și apoi duo-ul a început să facă mobilă din stuf la scară mică în 1993. Cu banii câștigați din vânzarea produselor, Hashem și Sohrab au deschis un magazin în Mohakhali și niciodată nu s-au mai uitat în urmă. 

Înainte, oamenii nu prea vroiau să cumpere mobilă din stuf deoarece era destul de scumpă în comparație cu cea din lemn.

Dar lucrurile au început să se schimbe încetul cu încetul. Clienții mai bogați, inclusiv cei e trăiau în Bangladesh, au început să cumpere mobile ușoară din stuf care aveau o varietate de design-uri.

În 2002, Hashem s-a despărțit de Sohrab, care până atunci devenise cumnatul său și și-a lansat propriul lanț de magazine. 

Domnul Hashem deține în momentul de față două saloane numite Rose Garden și Shahjalal Cane Furniture în capitala Banani. El angajează 40 de lucrători și are o cifră de afaceri de Tk 40 până la 50 lakh.  

Hashem acum livrează mobilă aproape tuturor orașelor din oraș. Clientela sa include de asemenea cele mai mari hoteluri din oraș, ambasade și multinaționale din Dhaka.

Cu toate acestea, în ciuda drumului său ca în povești ca un antreprenor de succes, el încă se confruntă cu anumite probleme.

"Crearea mobilei din stuf este un proces foarte dificil” a declarat Hashem  deoarece este o muncă manuală. Deși există mașini care pot face producția mai ușoară, el nu își permite una deoarece sunt extrem de scumpe.

Doar 20% din mobila sa este produsă din stuf local.

Domnul Hashem a declarat că dacă stuful de calitate ar putea fi produs în Bangladesh, atunci costul poducției și prețul mobilei ar fi mult mai mic. 

Stuful importat și procesat în momentul de față costă 1,000 Tk pe kg. Dacă ar fi produs aici, prețul ar scădea cu două treimi, a declarat Hashem.

Așadar, Hashem cere guvernului să ia măsuri pentru a produce și procesa local stuf de calitate superioară. 

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh 
Traducător: Raluca
Sursa photo: http://www.thedailystar.net/

EN

Had MA Hashem pursued a master\s in Economics at Chittagong University around three decades ago after getting admission there, he might have landed a respectable job and led an easy life.

However, instead of taking the apparently easier path, he set out to do something on his own, something different, as he had always wanted.

Adventurous as he was, Hashem ventured into producing furniture from cane -- a trade which was not well-established when he stepped into it. With unwavering conviction and devotion, he stayed on course defying all odds. And now he is one of the biggest suppliers of cane furniture in the country, earning a hefty six-figure sum a month.

In 1992, Hashem, then 28-year-old, came to Dhaka from Chandpur to chase his dream. But things were not easy for him as he needed money to start a business.

While being asked about the investment Hashem replied ,"I could not ask my family for money. My parents were apprehensive about the success of my plan to become an entrepreneur," he said.

But nonetheless , he kept trying, managed Tk 2 lakh from his relatives and teamed up with another relative, Sohrab Hossain, in Dhaka. Sohrab put in Tk 4 lakh and then the duo started making cane furniture on a small scale in 1993.With the money they earned by selling their products, Hashem and Sohrab opened a store in Mohakhali and they never had to look back.

Previously, people were not keen on buying cane furniture as it was a bit expensive compared to the wooden ones.

But things started to change gradually. Wealthy customers, including foreigners living in Bangladesh, started buying the lightweight cane furniture that offered a variety of designs.

In 2002, Hashem parted from Sohrab, who by then had become his brother-in-law, and launched his own stores.

Mr.Hashem currently owns two showrooms named Rose Garden and Shahjalal Cane Furniture in the capital\s Banani. He employs 40 workers and has an annual turnover of Tk 40 to 50 lakh.

Hashem now supplies furniture to almost all the cane furniture shops in the city. His clientele also includes major hotels, embassies and multinationals in Dhaka.

However, despite his fairytale rise as a successful entrepreneur, he still faces some challenges.

"Making furniture from cane is a laborious process", Hashem says, as it\s completely a manual job. Though machines are available to make the production easier, he cannot afford one as they are highly expensive.

Only 20 percent of his furniture is produced from the local variety of cane.

Mr.Hashem said if high quality cane could be produced in Bangladesh the production cost and price of the furniture would have been much lower.

The imported processed canes currently cost Tk 1,000 a kg. It would go down by two-thirds if they are produced here, said Hashem.

So, Hashem urged the government to take steps so that quality canes can be produced and processed locally.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: hashem, bangladesh, stuf, mobila


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.