Logo

Australia si istoria discriminarii impotriva imigrantilor

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4271 times
Australia si istoria discriminarii impotriva imigrantilor Image

Australia si istoria discriminarii impotriva imigrantilor

RO

Australia are o istorie foarte bogată în ceea ce privește multiculturalismul și a fost colonizată de către europeni după ce vasele britanice au început să aducă prizonieri și soldați pe plajele superbe de pe coasta de est. În ciuda prezenței a milioane de locuitori indigeni ai Australiei, oamenii aborigeni ai Australiei, aceasta a fost declarată „Terra Nullius” de către britanici, o frază preluată din latină care înseamnă „tărâmul nimănui”. De aici a început o istorie lungă plină de rasism, discriminare, violență rasială și încercări de a asimila cultural și fizic alte rase în cultura australiană. Copiii erau luați din casele lor, tărâmurile tradiționale le-au fost furate triburilor indigene, iar alcoolul și bolile au devastat populațiile indigene. Rasismul, asimilare și bigotismul aveau să devină fundațiile unei culturi de discriminare în Australia.

Istoria Australiei ca și națiune multiculturală

Populația Australiei a fost construită cu ajutorul unor programe de imigrare din întreaga lume. În momentul de față, imigranții japonezi, chinezi, irlandezi, italieni și britanici sunt doar câteva grupuri care formează societatea multiculturală din Australia. Cu toate acestea, lucrurile nu au stat așa întotdeauna pentru că în timpul goanei după aur din Australia, mulți imigranți chinezi erau împiedicați să vină în Australia și să lucreze în mine. Acest lucru este descris clar în Actul de Restricționare a Imigrației din 1901, cunoscut mai târziu sub numele de „Politica Australiei Albe”. Această lege subliniază faptul că desi Australia trebuia să își mărească populația, doar oamenii „albi” din Europa erau acceptați în țară.

După cel de-al doilea război mondial, această politică plin de rasism a fost în mare parte distrusă. Cu toate acestea însă, în societatea australiană încă plutește un sentiment de apatie împotriva imigranților. După o creștere uriașă a numărului de imigranți din Asia care au intrat în Australia, multe grupuri politice și organizații din comunități au început să vorbească despre „pericolul gălbejiților”. Senatorul Pauline Hanson, lidera partidului „One Nation” rămâne o figură foarte importantă pentru această mișcare. Multiculturalismul Australiei este acum una dintre cele mai puternice caracteristici ale națiunii, iar oamenii se bucură de o diversitate în cee ace privește bucătăriile, limbile vorbite, moda și religiile.

„Oamenii din bărci” și scandalurile imigrației

În 2001, guvernul Australiei, condus de Prim Ministrul John Howard, a introdus Soluția Pacific după ce sute de oameni ce căutau azil în Australia au murit după ce bărcile pe care veneau s-au scufundat în Pacific. Soluția Pacificului era o politică a cărui scop era să reducă numărul aplicațiilor pentru azil acceptate de către Australia, iar imigranții ilegali erau trimiți în centrele de detenție offshore. Centrul de detenție Nauru și cel de pe insula Manus au devenit foarte controversate după ce au apărut videoclipuri și acuzații de violență sexuală și atacuri asupra celor care căutau azil, iar oamenii erau închiși în camere mici înconjurate de sârmă ghimpată. Mai mult chiar, după ce personalul medical care lucra în aceste centre de detenție a raportat aceste încălcări ale drepturilor omului presei, guvernul australian a acceptat o lege potrivit căreia cei care publică informații secrete vor fi acuzați și pedepsiți. În 2012, guvernul australian a lansat operațiunea Granițele Suverane, o nouă inițiativă care are ca scop îmbunătățirea relațiilor de collaborare cu alte vase navale pentru a opri complet imigrația ilegală a „oamenilor din bărci”.

În Australia contemporană, dezbaterea pe tema imigrației a fost readusă la lumină, iar grupările politice precum One Nation au reînviat pe scena politică. Mai mult chiar, infracțiunile comise de grupări de imigranți precum Apex Street Gang, un grup de sudanezi care terorizează Melbourne-ul, au pus noi întrebări în legătură cu asimilarea imigranților în cultura australiană. Având în vedere atmosfera de dezbinare ce există peste tot în lume, sperăm totuși că lumea își va păstra calmul și că va răspunde în așa fel încât Australia va rămâne în continuare o națiune de succes și multuculturală. 

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.apnarm.net

EN

Australia has a long history of multiculturalism and was settled and colonised by Europeans after British ships deposited convicts and soldiers on the pristine shores of the east coast. Despite the presence of millions of Indigenous Australians, the Aboriginal people, Australia was declared ‘Terra Nullius’ by the British, a Latin phrase meaning ‘nobody’s land’. This would begin a long history of racism, discrimination, racial violence and attempts to culturally and physically assimilate other races into Australian culture. Children were taken from their homes, traditional lands were violently stripped from Indigenous tribes and alcohol and disease were introduced to the Aboriginal people, permanently devastating the native population. Racism, assimilation and bigotry towards the Aboriginal people would become the foundations of a culture of discrimination within Australia.

Australia’s History as a Multicultural Nation

Australia’s population has been built upon massive migration programs from across the world. Currently, Japanese, Chinese, Irish, Italian and British immigrants are just some of the diverse array of people that live-in Australia. However, this was not always so and during Australia’s gold rush, there was a tremendous push against Chinese immigrants who had travelled to Australia to earn a living in the mines. This idea manifested in the 1901 Immigration Restriction Act, later known as the ‘White Australia Policy’. This legislation emphasised that while Australia needed to increase its population, only ‘white’ people of European heritage should be accepted into the country.

After the Second World War, this policy of categorical racism was largely dismantled. However, the overwhelming antipathy against foreigners remained a powerful idea within Australian society. After a huge increase of immigrants from Asia, political groups and community organisations sprang up around the country, preaching about the ‘yellow peril’. Senator Pauline Hanson, leader of the ‘One Nation’ Party remains an influential figurehead of this movement. Australia’s multiculturalism is now held as one of the nation’s most distinctive and powerful traits with a diverse array of cuisines, languages, fashions and religions.    

The ‘Boat People’ and Immigration Scandals

In 2001, Australia’s Government, under Prime Minister John Howard, introduced the Pacific Solution after hundreds of asylum seekers died after large numbers of boats carrying the desperate people sank in the Pacific. The Pacific Solution was a policy aimed to reduce Australia’s intake of asylum seekers, also known as ‘boat people’ and process illegal immigrants in offshore detention centres. Nauru detention centre and Manus Island detention centre have become highly controversy locations after allegations and videos emerged detailing sexual violence and assault towards Asylum seekers locked in small rooms behind barb wire fences. Moreover, after medical personnel at the facilities reported human rights violations to the media, the Australian Government passed legislation that made ‘whistleblowing’ a crime. In 2012, the Australian Government launched Operation Sovereign Borders, a new initiative that aims to enhance collaboration with naval vessels to end illegal immigration of the ‘boat people’ altogether.

In contemporary Australia, the debate about immigration has been reignited and political groups like One Nation have had a resurgence in Australia’s political landscape. Furthermore, incidents of crime committed by groups of immigrants like the Apex Street Gang, a group of male Sudanese operating in Melbourne, have raised questions about the success of assimilation of Australia’s immigrant population. Within such a divisive atmosphere across the world, it is hoped that cool heads prevail and a fact-based response is introduced to ensure that Australia remains a prosperous, multicultural nation. 

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: australia, terorism, musulman, nationalism, alb, uk, conservator, trump, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.