Logo

Australia/ 5 Prim Ministrii in 5 ani?!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4845 times
Australia/ 5 Prim Ministrii in 5 ani?! Image

Australia/ 5 Prim Ministrii in 5 ani?!

RO

Australia este în mijlocul unei crize de conducere. Actualul Prim Ministru, Malcolm Turnbull, este al cincilea australian ce a ajuns în această poziție în ultimii 5 ani. Din 2010 până în 2015, politica australină a fost marcată de acuzații de înjunghieri pe la spate, de lupte interne în partide și de o presă înnebunită ce răsplătește trădarea. În ceea ce privește stabilitatea Parlamentului australian, a avut loc o revizie colosală, iar viitorul este plin de incertitudine ca rezultat a demisiilor în masă din cadrul cabinetelor și a regrupării portofoliilor. În final, consecințele oscilațiilor rapide dintre partidele aflate la guvernare și Prim Miniștrii Australiei nu sunt încă destul de clare.  

Lipsa unei conduceri pe termen lung, de politici focusate și măsuri importante din politica din Australia a fost aparentă de când conducerea Prim Ministrului Kevin Rudd a fost îndepărtată de un rival din propriul său partid după doar trei ani la conducere. Perioada de guvernare a lui Rudd a fost marcată de o abordare determinată asupra reducerii carbonului, a taxării minelor și o schemă viabilă de comercializare a emisiilor alături de o politică controversată asura imigrării în ceea ce-i privește pe refugiații ce caută azil și ajung în Australia în bărci. Succesorul său, Julia Gillard, a condus țara din 2010 până în 2013, când Rudd s-a reintors la poziție timp de trei luni înaintea alegerilor naționale într-o încercare de a mări șansele Partidului Muncii de a obține majoritatea în Camera Reprezentanților. În final, această încercare disperată nu a reușit, iar Australia a fost aruncată către conducerea Prim Ministrului Tony Abbot, din Partidul Național Liberal. Cei doi ani cât timp Abbot a fost la conducere au dus la o îmbunătățire a componentei militare a țării în cadrul politicii de protejare a granițelor și de numeroase reduceri ale bugetului pentru educație și sănătate. Popularitatea lui Abbot a scăzut în cadrul partidului săi și în rândul australienilor, până când acesta a fost înlocuit de Ministul Comunicațiilor, Malcolm Turnbull, în urma unei schimbări surpriză ale conducerii.  

Incertitudinea din politica din Australia și lipsa de obiective pe termen lung sau discuții sunt aparente din partea ambelor partide aflate la conducere în Parlamentul australian. Promisiunile din alegeri și specificile politicilor intră în ceață, eclipsate de sloganurile memorabile și simplificări precum „întoarceți bărcile” și „întoarceți-vă de unde ați venit” sunt create pentru a primi sprijin din partea oamenilor și ratinguri din partea presei. Deși această viziune este una simplă asupra stagnării politicii australiene, aceasta subliniază faptul că interesele pe termen lung și problemele sunt împinse deoparte în favoarea unei reduceri pe termen scurt a deficitului și o reducere a cheltuielilor. De exemplu, dezbaterea despre măsurile de reducere a încălzirii globale și infrastructura energiei regenerabile, ambele având importanță maximă în guvernul lui Kevin Rudd a fost uitată în favoartea unui anunț că în 2016, se vor crea 12 noi centrale electice pe bază de cărbuni. La fel, o nouă reformă în educație pe termen lung și un proiect de recomandare a fost pus în vigoare în timpul lui Kevin Rudd și Julia Gillard au fost scoase din vigoare de către guvernul național liberal. Această irosire amplă de resurse și informații a devenit o componentă ereditară a politicii din Australia încă de după prima revocare a lui Kevin Rudd din funcția de Prim Ministru.  

Rămâne de văzut cât va rămâne Malcolm Turnbull în funcție. Există deja zvonuri de problem din propria sa tabără după o remaniere în masă a cabinetului său ceea ce a dus la demisia vicepremierului. Dacă Australia vrea să-și mențină poziția de importanță din regiunea Asia-Pacific, va trebui să aibă o abordare mai matură asupra problemelor globale pe termen lung, iar asta necesită o platformde conducere nemaivăzută în Australia din 2010.  

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.scmp.com

EN

Australia is in the midst of a leadership crisis. The current Prime Minister, Malcolm Turnbull is the fifth Australian to have held the position in as many years. From 2010 to 2015, Australian politics have been marred by accusations of backstabbing, factional struggles within parties and a febrile media that rewards treachery. In terms of political stability within the Australian Parliament, there has been colossal overhaul and uncertainty as a result of mass resignations alongside cabinet and portfolio reshuffling. Ultimately, the consequences of the rapid oscillations between governing parties and Prime Ministers in Australia are yet to be fully appreciated.

The lack of long term leadership, focussed policy and meaningful action in Australian politics has been horrendously apparent since Prime Minister Kevin Rudd’s leadership was usurped by a rival in his own party after three years of leadership. Rudd’s time in office was marked by a driven approach to carbon mitigation, mining taxation and a viable emissions trading scheme alongside an oft controversial immigration policy concerning asylum seekers arriving by boat in Australia. His successor, Julia Gillard, held office from 2010 to 2013 until Rudd returned to office for three months prior to national elections in an attempt to bolster the Labor Party’s chances of retaining majority in the House of Representatives. Ultimately, this desperate act did not succeed and Australia was propelled towards the leadership of Prime Minister Tony Abbot, of the Liberal National Party. Mr Abbot’s two years as Prime Minister resulted in a strengthened military component within Australia’s border policy and numerous cuts to healthcare and education. Mr Abbot’ popularity ebbed with his party and the Australian people until he was replaced by his Minister for Communications, Mr Malcolm Turnbull, in a surprise leadership ballot.

The uncertainty within Australian politics and lack of long term goals or discussion are highly apparent within both leading parties in Australian Parliament. Election promises and policy specifics are blurred behind memorable slogans and oversimplifications such as ‘Turn back the boats’ and ‘Get back in the black’ geared towards engendering popular support and media approval ratings. While this view itself takes a simplified approach to the stagnation of Australian policymaking, it does highlight the fact that long term interests and issues are increasingly being pushed to the side in favour of short term deficit reduction and spending cuts. For example, the debate on global warming reduction measures and renewable energy infrastructure that was of maximum importance in Kevin Rudd’s government has been forgotten in favour of the announcement of 12 new coal fired power stations coming online in 2016. Similarly, a long running education reform and recommendation project that had been in place under Kevin Rudd and Julia Gillard was dismissed under the Liberal National Government. This extensive waste of resources and data has become an innate component in Australia politics since the first dismissal of Kevin Rudd.

It remains to be seen whether Malcolm Turnbull’s time in office will last. There are already rumours of trouble within his camp after an extensive cabinet reshuffling which resulted in the resignation of the Deputy Prime Minister. If Australia wishes to retain its position of importance within the Asia-Pacific region, it must take a more mature approach to global issues of long term importance and this will require a stable leadership platform not seen in Australia since 2010.

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: malcolm turnbull, tony abbott, prim ministru, australia, pacific,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.