Logo

Atacul de Halloween din New York - tot ce stim pana acum

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 11922 times
Atacul de Halloween din New York - tot ce stim pana acum Image

Atacul de Halloween din New York - tot ce stim pana acum

RO

Majoritatea cititorilor noștri știu deja despre atacul din New York City care a avut loc de Halloween marțea trecută în care au murit 8 oameni și au fost răniți încă 11. Un terrorist pe nume Sayfullo Saipov a condus o camionetă pe drumul bicicliștilor de deasupra râului Hudson din Manhattan, ucigând câțiva oameni care se aflau în calea lui.

Teroristul a lovit un autobuz de școală, a sărit din camion și a început să tragă în oameni cu o armă de foc. A strigat „Allahu Akbar”, o propoziție în arabă care înseamnă „Dumnezeu e mare”, după care a fost oprit de un polițist care l-a împușcat în stomac.

Primarul Bill de Blasio a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „pe baza informațiilor pe care le avem în momentul de față, acesta a fost un act de terorism și unul foarte laș care a vizat civilii nevinovați.”

În camion s-au găsit notițe scrise de mână în arabă care indicau sprijinul teroristului pentru ISIS. Saipov a fost inspirit de ISIS, dar nu a fost antrenat de grupare. El a realizat atacul din propria lui inițiativă.

Printre cei uciși s-au numărat cinci turiști argentieni care vizitau New York City pentru a sărbători o aniversare de 30 de ani de când terminaseră liceul. Ei au fost identificați ca fiind Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij și Hernán Ferruchi. Un alt membru al grupului, Martín Ludovico Marro, a fost doar rănit.

Identitatea lui Saipov a devenit o problemă politică. El este un imigrant care a venit în Statele Unite din Uzbekistan în 2010 printr-un program numit Diversity Visa. El are un green card care i-a permis să rămână legal în țară permanent. Locuiește în Paterson, N.J., și Tampa, Fla.  

Emily, o fată de 12 ani în clasa a șaptea, care a fost martoră a atacului a declarat că „toți copii strigau „fugi!” „armă de foc!”, „fugi înăuntru!””

Președintele Trump a scris pe Twitter: „în NYC, se pare că a avut loc un alt atac realizat de o persoană bolnavă și nebună. Poliția urmărește cazul îndeaproape. NU ÎN S.U.A!”

Președintele Trump a vorbit de asemenea și despre programul controversat numit Diversity Visa Lottery, un program care oferă 50.000 de vize în fiecare an țărilor care au o rată scăzută de imigranți către SUA.

„Astăzi, eu încep procesul de oprire a programului loteriei diverse” a declarat președintele. „Eu voi cere Congresului să inițieze imediat o lege care să oprească pentru totdeauna programul acesta, loteria diversă. Sună bine, nu e bine, nu e un lucru bun. Nu a fost un program bun și am fost mereu împotriva acestuia.”

Președintele a adăugat că: „noi vom scăpa cât mai repede de imigrarea în lanț și vom trece la un sistem pe bază de merit”. El a declarat că teroristul „a fost punctul de contact, principalul punct de contact pentru, și aici e preliminar ce zic, 23 de oameni care au venit odată cu el și asta e inacceptabil.”

Președintele Trump a dat vina pe senatorul Chuck Schumer, unul dintre principalii apărători ai programului loteriei diversității pentru atac.  „Teroristul a intrat în țara noastră prin ceea ce se cheamă „un program de loterie a diversității”, o frumusețe create de Chuck Schumer” a scris președintele pe Twitter. „Eu vreau să se intre pe bază de merit.”

Schumer a răspuns că: „bănuiesc că nu e prea repede să bagi politica într-o tragedie de acest fel.” El l-a rugat pe președinte să se concentreze pe „adevărata soluție – finanțarea programelor anti-terorism -- ale căror finanțare el a scăzut-o.”

Guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, un alt democrat, a declarat că președintele nu ajută pe nimeni. „Eu nu cred că are informații corecte. Eu cred că ei vor să arate cu degetul și să folosească evenimentul în politică. Acționezi exact așa cum vor teroriștii, contribui la divizarea și înfricoșarea oamenilor din societate. Tonul ar trebui să fie unul opus – la toate nivelele” a declarat Cuomo.

Indiferent de ce spun democrații, adevărul este că majoritatea americanilor vor să oprească programul Diversity Visa acum și dau vina pe politica foarte relaxată a imigrației pentru atacul terorist de Halloween. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.foxnews.com

EN

Most of our readers are already aware of the terror attack in New York City on Halloween day last week Tuesday, which killed 8 people and injured 11. A terrorist by the name of Sayfullo Saipov drove a pickup truck through a crowded bike path Hudson River in Manhattan, killing several people who stood on his way.

The terrorist smashed into a school bus, jumped out of his truck and started shooting at people with a pellet gun. He was shouting “Allahu akbar,” Arabic for “God is great,” when he was stopped by a police officer who shot him in the stomach.

Mayor Bill de Blasio said at a news conference, “Based on information we have at this moment, this was an act of terror, and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.”

There were handwritten notes in Arabic in the truck which indicated the terrorist’s support for ISIS. Saipov was inspired by ISIS but had not been trained by them. He carried out the attack on his own volition.

 Among those killed, five were Argentine tourists who were visiting New York City for a 30-year high school reunion celebration. They have been identified as Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij and Hernán Ferruchi. Another member of the group, Martín Ludovico Marro, was wounded.  

 Saipov’s identity has become a major political issue. He is an immigrant who came to the United States from Uzbekistan in 2010 through what is called as a Diversity Visa. He has a green card that allowed him permanent legal residence in the country. He lived in Paterson, N.J., and Tampa, Fla.  

Emily, 12, a seventh-grader and an eye witness to the attack said, “All the kids were screaming, ‘Run!’, ‘Gun!’ ‘Run inside.’”  

President Trump said on Twitter: “In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!”

 President Trump also talked about the controversial Diversity Visa Lottery, which is a program that allocates 50,000 visas every year to countries that have a low rate of immigration to the US.

"I am, today, starting the process of terminating the diversity lottery program," the president said. "I am going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program, diversity lottery, diversity lottery. Sounds nice, it is not nice, it is not good. It hasn been good and we have been against it."

The president added: "We e going to quickly as possible get rid of chain migration and move to a merit-based system." He said that the terrorist "was the point of contact, the primary point of contact for, and this is preliminarily, 23 people, that came in or potentially came in with him and that is not acceptable."

President Trump blamed Democratic Senator Chuck Schumer, one of the major proponents of the Diversity Visa Lottery for the attack. "The terrorist came into our country through what is called the Diversity Visa Lottery Program, a Chuck Schumer beauty," the president tweeted. "I want merit based."

Schumer responded, "I guess its not too soon to politicize a tragedy.” He urged the president to focus "on the real solution -- anti-terrorism funding -- which he proposed cutting in his most recent budget."

New York Gov. Andrew Cuomo another Democrat, said that the President was not helpful. "I don think they were factual. I think they tend to point fingers and politicize the situation. You play into the hands of the terrorist to the extent that you disrupt, divide and frighten people in the society. The tone now should be the opposite -- on all levels," Mr. Cuomo said.

No matter what the Democrats say, fact is most Americans want to end the Diversity Visa right now and blame their relaxed policies on immigration for the Halloween day’s terror attack.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: atac, terorism, musulman, nyc, new york, usa, trump, schumer, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.