Logo

Atac terorist in Suedia, 4 morti!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3403 times
Atac terorist in Suedia, 4 morti! Image

Atac terorist in Suedia, 4 morti!

RO

Suedia a rămas șocată când un imigrant musulman de origine uzbekă a intrat cu un camion într-un grup de oameni din Stockholm, pe o stradă foarte aglomerată plină de magazine, ucigând astfel patru oameni. Încă nouă au fost răniți și au fost internați în spital.

Șocant este că daunele ar fi putut fi și mai grave. Cu câteva minute înainte de atac, copiii de la o școală din apropiere au trecut prin acea zonă, strângând bani pentru o organizație de caritate.

Unul dintre martorii atacului, Rakel Ekendahl, de 26 de ani, a spus presei că „ne-am panicat. Ne-am adunat toți într-o singură cameră și am fugit de ferestre și am urmărit știrile. Apoi au început zvonurile.”

Rakel a adăugat că ea a vrut „să arătăm că ne pasă și că suntem uniți și neînfricați. Stockholmul este un oraș mic, toată lumea știe pe cineva care știe pe altcineva, așa că toată lumea a fost afectată.”

Atacul este asemănător atacurilor din Berlin și Nice de anul trecut în cadrul cărora musulmanii extremiști – imigranți intrați în țară recent – s-au urcat la bordul camioanelor și le-au condus în mulțimi de oameni adunați pe o anumită stradă, oameni care mergeau la cumpărături sau își vedeau de treaba lor.

Se pare că acesta este noul val de terorism în care orice poate fi folosit ca și armă, un camion, o mașină sau un autobuz. Teroriștii nu mai trebuie să planteze bombe sau să folosească arme. Ei pot folosi aproape orice fel de vehicul mare ca o mașină de ucis. Acest terorism low-tech este mai periculos deoarece este aproape imposibil de oprit. Aproape toată lumea este expusă riscului, indiferent unde se află.

Prim Ministrul Suediei, Stefan Löfven a declarat că „teroriștii nu vor putea înfrânge Suedia niciodată. Noi nu vom fi subjugați.”  

Suedia este printre principalele ținte pentru teroriști deoarece este o țară deschisă și liberă care a primit refugiații cu mâinile deschise. Suedia este probabil cea mai liberală țară din lume, care a acceptat 163.000 de refugiați în 2016.

În ciuda acest lucru însă, sute de musulmani suedezi s-au alăturat Statului Islamic în ultimii ani. Dintre toate națiunile europene, Suedia trimite cei mai mulți recruți ISIS în Europa după Belgia.

Activiștii pentru drepturile omului precum Anna Carlstedt sunt foarte îngrijorați. Anna a declarat că „eu înțeleg de ce oamenii întreabă de ce e Suedia atât de deschisă, atât de naivă. Această societate tolerantă, deschisă și democrată este foarte importantă pentru noi, este în sufletul nostru și în sângele nostru.”  

Ea a adăugat că „există multe voci care întreabă „poate Suedia să continue astfel?” Eu îi înțeleg pe cei care pun astfel de întrebări, dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți și să ne întrebăm, este adevărat că niște țări cu niște politici foarte represive și legislații la fel de represive au fost cruțate?”

Adevărul este însă că guvernul suedez pare că nu a făcut nimic pentru a opri extremismul islamic. Klas Nilsson, un analist pe probleme de Securitate a declarat că „programul de anti-radicalizare din Suedia este o glumă. Nimeni nu răspunde la telefon, iar fondurile merg către niște activități ciudate care nu au nici un efect, în timp ce poliția și serviciile sociale nu ne oferă nici un fel de informații.”

Nu e de mirare că Președintele Trump este acum cel mai popular politician în Suedia din cauza abordării sale a terorismului islamic. Oamenii de aici sunt foarte frustrați de modul în care guvernul a răspuns la amenințările teroriste, iar Trump îi atrage pe mulți. Din păcate, el este american și nu are cum să participe în alegerile suedeze! 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.powerlineblog.com

EN

Sweden has been left in a shock when a Muslim-Uzbek immigrant drove a heavy truck into a crowd of people in Stockholm, on a busy shopping street, killing four people. Nine more people were seriously injured and were admitted to a hospital.

What is shocking is that the damage could have been a lot worse. Just moments before the attack, school children were gathered at the shopping district where the incident happened, raising money for a charity.

One of the eyewitnesses to the attack, Rakel Ekendahl, 26, told the media: “We panicked. We all got together in one room away from the windows, and watched the news. Then the rumours started.”

Rakel added that she wanted “to show we care and are united and not afraid. Stockholm is quite a small city, you always know someone who knows someone, so everyone is affected.”

The attack is very similar to truck attacks that took place in Berlin and Nice last year, where extremist Muslims – recent immigrants – boarded trucks and rammed them into crowded streets full of innocent people, just going about their business.

It seems like this is the new wave of terrorism, where anything can be used as a weapon, a truck, a car, or a bus. Terrorists don’t have to plant bombs or use guns anymore; they can make use of almost any heavy vehicle as a killing machine. This is low-tech terrorism and probably more dangerous as it is almost impossible to stop. Almost everyone is at risk from this, no matter where they are.

Swedish Prime Minister Stefan Löfven said, “The terrorists can never defeat Sweden. We will not be subjugated.”  

Sweden is a prime target for terrorists as it is an open and free country that has been welcoming to refugees. Sweden is perhaps the most liberal country in the world, which accepted 163,000 refugees in 2016.

In spite of this hundreds of Swedish Muslims have joined the Islamic State over the last few years. Among European nations, Sweden sends the most number of ISIS recruits in Europe after Belgium.

Human rights activists such as Anna Carlstedt are worried. Anna says, “I can understand why people are asking whether Sweden has been too open, even naïve. This open, tolerant and democratic society is extremely important to us, it is in our blood, in our souls.”  

She adds, “There are voices asking, ‘can Sweden continue to be like this?’ I understand why people ask these questions, but at the same time we need to be extremely careful and ask ourselves, is it true that countries with very repressive policies and legislation have been spared?”

But the fact is the Swedish government seems to have done nothing to check Islamic extremism. Klas Nilsson, a security analyst says, “The anti-radicalisation programme in Sweden has been a joke. Nobody answered the phone and funds went to questionable activities without any effect, while the police and social services didn’t share information.”

It’s no surprise that President Donald Trump has now emerged as the most popular politician in Sweden, because of his no holds barred approach against Islamic terrorism. The people here are deeply frustrated at the weak response of their own government to terror, and Trump holds a strong attraction. Unfortunately, he is American, and cannot stand in a Swedish election! 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: suedia, refugiati, imigranti, politica, trump, usa, siria, musulmani, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.