Logo

Atac asupra Danemarcei?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7225 times
Atac asupra Danemarcei?! Image

Atac asupra Danemarcei?!

RO

Agenția daneză de apărare și informații a anunțat analiza amenințărilor de lungă durată la securitatea națională și a descoperit în plus că Rusia a desfășurat exerciții militare „ofensive” care simulează un atac asupra regiunilor mai populate ale Danemarcei.

Au fost simulate atacuri rusești asupra insulei daneze Bornholm în vara asta, într-un moment când la Bornholm a avut loc întâlnirea anumală cunoscută sub numele de Folkmodet, la care participă numeroși politicieni și jurnaliști. „Festivalul Politic” Folkemodet durează patru zile și în fiecare an aduce laolaltă jurnaliști, politicieni și activiști din 600 de organizații diferite.

Agenția nu a oferit detalii clare legate de simulare, dar aceasta este descrisă ca „cel mai amplu exercițiu militar din Marea Baltică din 1991”. Deși Rusia a întârit activitatea militară în apropierea Danemarcei, iar avioanele rusești mai desfășoară ocazional și manevre ofensive în apropierea Danemarcei, nu există indicații exacte că există vreo amenințare reală la adresa teritoriului danez, a concluzionat Agenția.

 Ceva asemănător s-a întâmplat și primăvara asta, când Rusia a simulat un atac asupra Stockholmului, capitala Suediei. Exercițiile militare inconveniente ale aviației rusești de-a lungul graniței cu Suedia au supărat cercurile politice din Stockholm, ceea ce a trezit asocieri cu Războiul Rece, având în minte inițiativa ca Suedia să intre în Nato în viitorul apropiat.

Manevre controversate au avut loc și în timpul sărbătorilor de Paște, când două bombardiere supersonice Tupolev Tu-22M3 au vizitat arhipelagul Stockholm, împreună cu patru jeturi de luptă tip Sukhoi (Su-27). Acestea sunt capabile de aruncarea unor bombe atomice și de lansarea de misile ghidate. Media rusească și suedeză a raportat că aviația rusească a simulat efectiv atacuri asupra capitalei Suediei.

S-a întâmplat cam la 40 de mile de țărmurile teritoriale ale Suediei, iar Rusia a anunțat manevrele înainte, iar Stockholmul – poate din cauza sărbătorilor și a conștientizării misiunilor de securitate – nu au reacționat prin trimiterea propriilor avioane. Danemarca, vecinul membru Nato, a trimis două avioane de luptă Gripen tu supravegheze operațiunea, dar s-au întors la sfârșit.

Republicile auto-proclamate ale Luganskului și Donetskului, din estul Ucrainei, au deschis sezonul alegerilor prezidențiale și parlamentare, în ciuda opoziției din Vest.

Autoritățile locale din Lugansk se așteaptă ca prezența la vot să fie între 52 și 58%, anunță RIA.

Refugiații ucraineni din Rusia de vest nu vor putea să voteze și ei în alegeri. Cele mai mari șanse de victorie au fost acordate președintelui auto-proclamat al republicii Lugansk, Igor Plotnitsky, activând la momentul de față în această funcție.

Locuitorii Donetskului au votat la 364 de centre de votare de pe curpinsul regiunii și 3 urne mobile din regiunile Rostov, Voronezh și Belgorod din Rusia. Se așteaptă ca cele mai multe voturi pentru președinte să fie ale lui Alexander Zakharenchenko, președintele auto-proclamat al republicii Donetsk, care activează în momentul de față în această funcție.

Există aproximativ 3 milioane de oameni cu drepturi de vot în regiune. Dreptul la vot este oferit tuturor cetățenilor de peste 18 ani și niciunul din cele două republici nu a stabilit prezență la vot obligatorie.

Statele Unite, Uniunea Europeană și UN au criticat desfășurarea alegerilor, prin faptul că subminează articolele acordului Contact Group din Minsk, inclusiv cel de pe 5 septembrie, în ziua când s-a declarat încetarea focului.

 

Autor - Hvroje 81 - Croatia 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - thelocal.dk

EN

 

 

Danish counterintelligence agency defense (DDIS) announced the assessment of long-term threats to national security and incidentally discovered that Russia had conducted \\\"offensive\\\" military exercises that simulated an attack on densely populated areas of Denmark.

Russians attack on the Danish island of Bornholm was simulated this summer at the time, when at Bornholm happened occasion of the annual gathering known as Folkemødet by numerous politicians and journalists. \\\"Political festival\\\" Folkemødet lasts for four days, and each year bring together journalists, politicians and activists from 600 different organizations.

DDIS did not offer specific details on the simulation but this is described as the \\\"largest military exercises over the Baltic Sea since 1991\\\". \\\"Although Russia has stepped up military activity near the Denmark and Russian aircraft occasionally conducts offensive maneuvers near Denmark, there is no indication that there is a real and direct threat to the Danish territory,\\\" concluded DDIS.

Similar thing happened this spring, when Russia simulated attack on Stockholm, the capital of Sweden. Inconvenient military exerciseby Russian aviation along the border with Sweden upseted the political circles in Stockholm causing association with the Cold War and thinking of the initiative that Sweden enters NATO in near future.

Controversy maneuver took place during the Easter holidays, when two heavy supersonic bomber Tupolev Tu-22M3 visited Stockholm archipelago accompanied by four fighter jets Sukhoi (Su-27). These bombers are capable of throwing an atomic bomb and launch guided missiles. Russian and Swedish media reported that the Russian aviation essentially simulated attack on the capital of Sweden.

It happened about 40 miles from the territorial waters of Sweden and the Russian side previously warned about the maneuvers, and Stockholm - maybe because of the holidays and awareness of security missions - did not react by raising their planes. The neighboring NATO member Denmark sent two Gripen fighter to oversee the operation, but they came when everything was over.

The self-proclaimed republics of Lugansk and Donetsk in eastern Ukraine, despite opposition from the West, opened the polls for presidential and parliamentary elections.

Local authorities in Lugansk expect the turnout to be between 52 and 58 percent, reports RIA. Ukrainian refugees in western Russia will be able to vote in the elections too. The greatest chance to win has given to the acting president of the self-proclaimed republic of Lugansk Igor Plotnitsky.

Residents of Donetsk voted on 364 polling stations throughout the region and three mobile polling stations in the Russian regions of Rostov, Voronezh and Belgorod. It is expected that most of the votes for the president will get Alexander Zakharchenko, the current acting president of the self-proclaimed republic of Donetsk.

In these regions there are about three million voters. The right to vote is granted to all citizens over 18 years, and neither one of those two places set mandatory threshold turnout.

US, EU and UN have criticized the conduct of the election, arguing that they undermine the agreements of the Contact Group in Minsk, including one from the 5th of September, on which was declared a ceasefire.

 

Author - Hrvoje

Share it!
Tags: rusia, atac, danemarca, suedia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.