Logo

Armenia/ 100 de ani de la decimarea armenilor

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15023 times
Armenia/ 100 de ani de la decimarea armenilor Image

Armenia/ 100 de ani de la decimarea armenilor

RO

Pe 24 aprilie 2015, în întreaga lume s-au comemorat 100 de ani de la aniversarea crimelor comise împotriva armenilor de către trupele guvernului turc în ultimii ani ai Imperiului Otoman.  

Parlamentul European și Parlamentele naționale ale 11 state membre UE au adoptat hotărârea conform căreia crimele împotriva armenilor sunt recunoscute ca genocid, iar recunoașterea acestui genocid este o condiție a aderării Republicii Turce la UE. Cu toate acestea însă, autoritățile turce refuză ideea că uciderea în masă a unui milion de armeni ar trebui să fie recunoscută ca și genocid și au realizat o campanie puternică internațională pentru a opri campania UE.  

Asociația Cercetătorilor Internaționali a Genocidului (IAGS) a decis că acesta este ultimul stadiu al genocidului, când ucigașii refuză să recunoască cele întâmplate și caută să distrugă victimele din punct de vedere mental, pentru ca aceștia să nu își amintească ce s-a întâmplat cu adevărat.  

Mii de oameni, majoritatea nativi armeni, au mărșăluit săptămâna aceasta în onoarea celor uciși aproape în toate țările occidentale, dar și în Lebanon și Iran. Participanții poartă deseori bannere cu cuvintele „genocid”, precum și fotografii cu capuri de oameni, copii înfometați și alte astfel de crime. Chiar și unii oameni din Turcia au încercat să marcheze o sută de ani de la suferința armenilor, dar poliția a oprit protestul. În Istanbul, cel puțin 20 de studenți au fost arestați, potrivit avaz.ba.  

Între 1915 și 1917, când Imperiul Otoman era gata să dispară, aproape un milion și jumătate de oameni din cea mai veche națiune creștină au fost uciși. Papa Francisc a numit masacrul „primul genocid al secolului 20”. După ce a fost criticat dur de către Turcia, el a spus: „nu putem să rămânem tăcuți după ce am văzut ce am văzut și după ce am auzit ce am auzit.”

Masacrul armen este considerat a fi primul genocid sistematic al secolului 20. A avut loc în timpul Primului Război Mondial, controlat fiind de către grupul politic Tinerii Turci, format din Comitetul Uniune și Progres al guvernului Imperiului Roman. Sursele arată că după masacrele comise, între 300.000 și mai mult de un milion și jumătate de armeni au fost uciși între nii 1915 și 1916. În deceniile dinainte, estimările arată că între 80.000 și 300.000 de armeni au fost uciși. 24 aprilie, ziua când a început deportarea din 1915 a elitei armene din Istanbul, în Armenia se sărbătorește „Ziua de Comemorare a Genocidului”.  

Evenimentele pe care armenii înșiși le numesc Aghet – „catastrofă” – sunt sprijinite de foarte multe materiale și documente din diferite surse. Așadar, majoritatea istoricilor recunosc acest masacru ca și genocid.

În contrast, istoricii oficiali turci și Guvernul Republicii Turce neagă că acest masacru ar fi fost genocid. Ei descriu deportătile ca fiind „măsuri de securitate în vreme de război” care deveniseră absolut necesare deoarece armenii trădaseră Imperiul Otoman, aveau sprijin anti-război și executau masacre împotriva musulmanilor. Controversa în ceea ce privește recunoașterea acestui genocid ca fiind un fapt istoric, relațiile dintre Turcia și Armenia și dintre Turcia și numeroase țări vestice sunt foarte tumultuoase acum.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.armeniangenocideblog.files.blogspot.com

EN

On 24 April 2015, around the world was commemorated the 100th anniversary of the crimes which were committed against the Armenian people by Turkish government troops in the final years of the Ottoman Empire.

The European Parliament and the national parliaments of 11 EU Member States adopted the resolution which crimes against Armenians recognized as genocide and recognition of the genocide by the Republic of Turkey is a condition of accession to the EU. Nevertheless, the Turkish authorities are refusing any idea that the mass murder of over 1 million Armenians should be recognized as genocide and conducted an intensive international campaign to stop the further recognition.

International Association of Genocide Scholars (IAGS), that mass murder of Armenians also treated as genocide, it was concluded that the denial of genocide is the final stage of genocide because as it seeks to destroy victims mentally so that they are denied the right to memory.

Thousands of people, mostly ethnic Armenians, marched this week in honor of those killed in almost all Western countries, but also in Lebanon, and Iran. Participants often carried banners with the words "genocide", as well as photos of severed head, starving children and other crimes. And even some people in Turkey have tried to mark the centennial of the suffering of Armenians, but the police for a short time disperse all the protesters. In Istanbul were arrested at least 20 students, says avaz.ba.

Between 1915 and 1917, when the Ottoman Empire was at the end, were killed a million and a half members of the oldest Christian nation. Pope Francis openly called the massacre as "the first genocide of the 20th century". After heavy criticism that arrived from Turkey, said: "We can not keep silent about what we have seen and heard."

The Armenian mass massacre is considered to be the first systematic genocide of the 20th century. It happened during the First World War, under the responsibility of the Young Turk political group, formed by the Committee of Union and Progress government of the Ottoman Empire. In massacres and death marches, which essentially happened in 1915 and 1916 between 300,000 and more than 1.5 million Armenians were killed depending of the source. Estimates of the number of Armenians, who were killed during the persecutions in the previous two decades, vary from 80,000 to 300,000. The April 24, the day when in the 1915 began deportation of the Armenian elite from Istanbul, in Armenia is celebrated as "Genocide Remembrance Day".

The events that the Armenians themselves call with the term Aghet - "catastrophe" - are supported by extensive documentary material from various sources. Therefore worldwide the vast majority of historians recognize this massacre as genocide.

In contrast, the official Turkish historiography and the Government of the Republic of Turkey deny that this massacre was genocide. They describe the deportations as "war-related security measures" that had become necessary because the Armenians betrayed the Ottoman Empire, had antiwar support and in turn committed massacres against Muslims. The controversy over the recognition of the genocide as a historical fact charged until today the relations between Turkey and Armenia on the one hand, and numerous Western countries on the other.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: turcia, armenia, genocid, crime, razboi, ue, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.