Logo

Apple lupta impotriva stirilor false!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4257 times
Apple lupta impotriva stirilor false! Image

Apple lupta impotriva stirilor false!

RO

Se vorbește mult despre „știri false” în Statele Unite și există acuzații la adresa companiilor precum Facebook, Apple și Google potrivit cărora acestea ar fi ignorat distribuitorii de astfel de știri false în timpul alegerilor prezidențiale de la sfârșitul lui 2016. Oponenții președintelui Donald Trump insistă că știrile false l-au propulsat în sondaje și i-au adus victoria asupra lui Hillary Clinton.

Un studiu recent al Stanford University și New York University  publicat la doar două luni după alegerile prezidențiale arată că au existat știri false din ambele tabere – și din tabăra lui Trump, dar și din cea a lui Clinton. Studiul a mai adăugat și că știrile false împotriva lui Clinton au fost distribuite de mai mult de 30 de milioane de ori, în timp ce știrile pozitive au fost distribuite de doar 8 milioane de ori.

Potrivit studiului, „americanul de rând a văzut și și-a amintit de 0,92 știri false pro-Trump și 0,23 știri false pro-Clinton, iar dintre aceștia, mai mult de jumătate au declarat că au crezut știrile false.”

Dar studiul a insistat că știrile false nu au discutat cursa prezidențială de-a lungul ei, explicând că „pentru ca știrile false să fi ajuns să fi schimbat rezultatul alegerilor, un singur articol fals ar fi trebuit să fie la fel de convingător ca 36 de reclame de campanie la TV.”

Tim Cook, directorul executiv al Apple, a fost de accord în principiu cu acuzațiile că știrile false afectează discursul public. El a declarant că știrile false „ucid mințile oamenilor” și a cerut guvernelor din toată lumea să lupte împotriva știrilor false.

El a declarat într-un interviu cu ziarul britanic The Daily Telegraph că „noi trecem printr-o perioadă de timp în care din păcate unii dintre oamenii care câștigă sunt cei care își petrec tot timpul adunând click-uri, nu spunând adevărul. Asta ucide mințile oamenilor, într-un fel.”

Tim Cook a mai adăugat că „toate companiile de tehnologie încearcă să creeze unelte care să ne ajute să minimalizăm volumul știrilor false. Noi trebuie să încercăm să facem asta fără a afecta libertatea de exprimare și cea a presei, dar trebuie de asemenea să ajutăm cititorul. Prea mulți dintre noi ne aflăm doar în categoria „celor care se plâng” și nu știm încă ce trebui să facem.”

El speră că lupta împotriva știrilor false va însemna că „agențiile de presă cinstite, de încredere, care nu scot totul din context vor câștiga” și a adăugat că „această creștere a volumului știrilor false este o chestie pe termen scurt. Nu cred că oamenii vor asta.”

Tim Cook a adăugat și că „noi avem nevoie de versiunea modernă a unei campanii de senzibilizare a publicului. O putem face repede, dacă vrem. Trebuie inclusă în școli, trebuie inclusă peste tot în public. Trebuie să fie o campanie masivă. Trebuie să ne gândim la toată populația… e ca și cum este nevoie de crearea unui nou drum pentru copilul modern, pentru copilul digital.”

Cook a explicat și că „în unele feluri, copiii sunt mai ușor de educat. Cel puțin înainte de o anumită vârstă, lor le place să asculte și să înțeleagă și apoi își împing și părinții să acționeze. Am văzut asta în cazul problemelor de mediu: copiii învață la școală și vin acasă și zic de ce ai sticla asta de plastic? De ce o arunci? 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.slate.com

EN

There is a lot of talk about “fake news” in the US and there are claims that companies such as Facebook, Apple and Google ignored the distributors of such fake news during the presidential election of 2016. Opponents of President Donald Trump insist that it was fake news that propelled him to his victory over Hillary Clinton.

A recent Stanford University and New York University  study, published just 2 months after the US Presidential election said that there were fake news from either side – Trump’s side and Clinton’s side. But it added that any fake news against Clinton was shared 30 million times while anything favoring her was shared only 8 million times.

The study reported, “The average American saw and remembered 0.92 pro-Trump fake news stories and 0.23 pro-Clinton fake news stories, with just over half of those who recalled seeing fake news stories believing them.”

But the study insisted that fake news did not cover the course of the presidential race, explaining, “for fake news to have changed the outcome of the election, a single fake article would need to have had the same persuasive effect as 36 television campaign ads”.

Tim Cook, the CEO of Apple, agreed in principle to the allegations about fake news hurting the public discourse. He said that fake news was “killing people’s minds”, and called on governments across the world to crack down on fake news.

He said in an interview with the British newspaper The Daily Telegraph, “We are going through this period of time right here where unfortunately some of the people that are winning are the people that spend their time trying to get the most clicks, not tell the most truth. It’s killing people’s minds, in a way.”

Mr. Cook added, “All of us technology companies need to create some tools that help diminish the volume of fake news. We must try to squeeze this without stepping on freedom of speech and of the press, but we must also help the reader. Too many of us are just in the ‘complain’ category right now and haven’t figured out what to do.”

He hoped that the crackdown on fake news would mean that “truthful, reliable, non-sensational, deep news outlets will win”, and added that “The [rise of fake news] is a short-term thing. I don’t believe that people want that.”

Tim Cook added, “We need the modern version of a public service announcement campaign. It can be done quickly, if there is a will. It has to be ingrained in the schools, it has to be ingrained in the public. There has to be a massive campaign. We have to think through every demographic... It’s almost as if a new course is required for the modern kid, for the digital kid.”

Mr. Cook explained, “In some ways kids will be the easiest to educate. At least before a certain age, they are very much in listen and understand [mode], and they then push their parents to act. We saw this with environmental issues: kids learning at school and coming home and saying why do you have this plastic bottle? Why are you throwing it away?” 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: apple, stiri, tehnologie, cook, timp, stiri, false, clinton, trump, presedinte, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.