Logo

Aplicatia Tiiny pentru video-uri

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13490 times
Aplicatia Tiiny pentru video-uri Image

Aplicatia Tiiny pentru video-uri

RO
Când aplicație video Tiiny a fost lansată pentru prima dată, una dintre caracteristicile sale majore a fost că videoclipuri dispăreau după 24 ore. Pentru update-ul 2.0, creatorii de la North Technologies a scăpat de scurta natură a clipurilor video postate.

Odată cu păstrarea video-urilor, aplicaţia Tiiny pentru iOS conține în prezent profiluri de utilizator şi poţi răspunde clipurilor video cu video-uri personale. Profilele aruncă informatiile de la Twitter și pot fi modificate pentru a se potrivi în funcție de necesități. Profilele afișează toţi cei care te urmăresc şi cei pe care îi urmăreşti tu.

Răspunsurile video sunt organizate într-o rețea, mai degrabă decât cronologie. Clipurile video cu răspunsurile au o coroana mică în colțul din stânga jos. Videoclipurile care sunt răspunsurile la alte videoclipuri au o săgeată în colțul de jos din stânga.

Șeful Nord Technologies şi antreprenorul serial, Kevin Rose, a declarat către TNW că "versiunea 1.0 a acestei aplicaţii a fost dură spre sfârşit și le-a luat membrilor aproape 4 săptămâni pentru a o crea." Rose a numit versiunea inițială a acestei aplicaţii ca fiind un prototip şi a declarat că prezentând-o oamenilor i-a ajutat să descopere eroarile din interiorul aplicației.

Autor: Kapil
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: venturebeat.com

EN
When Tiiny video application was launched first, one of its major features was the videos were disappearing after 24 hrs. For update 2.0, the creators at North Technologies got rid of the brief nature of posted video clips.

Along with videos which no longer disappear, the Tiiny application for iOS currently contains user profiles & you could reply to video clips with your personal video. The profiles discard info from Twitter & could be modified to suit as required. The profiles display total followers you’re having & those whom you’re following.

The video replies are organized in a grid rather than timeline. Video clips having replies have small crown in the bottom left hand corner. Video clips which are replies to other videos have one arrow in the bottom left hand corner.

Head of North Technologies & serial entrepreneur, Kevin Rose, Said TNW, “Version 1.0 of this application was rough near the ends & it took the members 3 1/2 weeks to create.” Rose named the initial version of this application a prototype & stated that presenting it to the people helped them discover error points inside the app.

Rose further stated that there were several awesome content producers posting excellent videos. The members decided to remove that feature so that those clippings could last forever.

Author: Kapil

Share it!
Tags: Tiiny, aplicatie, video, membri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.