Logo

Anglia/ Shopping in Londra

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11544 times
Anglia/ Shopping in Londra Image

Anglia/ Shopping in Londra

RO
Rapoartele internaționale arată că Londra este cel mai vizitat oraş din lume. Are o istorie bogată și un patrimoniu în toate domeniile. Mii de turişti vizitează Londra anual. Experiența pe care o vei simţi atunci când vei ajunge la Londra nu o vei obţine în nicio altă parte de pe pământ, ea fiind specifică.

Shopping-ul joacă un rol major în viața tuturor cetățenilor din Londra și a tuturor celor care vizitează Londra. Există mai multe mall-uri şi centre comerciale în întreaga Londra. Boxpark, centrul comercial Brent Cross, Brunswick, Piaţa Duce de York, Curtea Kinglz\y, One new change, St \Martin Courtyard, Westfield London, Westfield Stafford City și Whiteleys sunt cele mai bune centre comerciale din Londra.

Dintre toate, am fost capabil să vizitez trei dintre ele. Primul a fost centrul comercial Brent Cross. Acesta a fost deschis în 1976. Este primul centru comercial închis din Marea Britanie. Putem cumpăra orice dorim din acest loc. Deși a fost deschis în urmă cu mai mulți ani, prospețimea acestui loc nu poate fi explicată în cuvinte.

Al doilea a fost la Kingly Court. Este un centru comercial între Carnaby Street și Regent Street. Toate cele trei etaje sunt umplute cu magazine de modă. Putem mânca regeşte, deoarece este pline cu multe restaurante și cafenele.

Al treilea a fost Westfield din Londra. Acesta a fost numit ca fiind cel mai mare centru comercial din Europa, care ocupă 46 de hectare. De fapt, nu a existat niciun alt centru comercial care să fie similar cu acesta. Produse ale tuturor mărcilor celebre din lume sunt disponibile aici.

Londra este într-adevăr un oraș impresionant. Oricine se poate bucura în Londra, deoarece este un oraș al fericirii. Eu personal am experimentat acest lucru.

Autor: Claudio Umesh - Belarus
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.kilburntimes.co.uk

EN
The international reports show London is the world’s most visited city. It has a rich history and heritage in all fields. Thousands of tourists visit London annually. The experience you get when you are in London cannot be taken anywhere else on earth as it is specific to London.

Shopping plays a major role in the lives of all citizens in London and all who visit London. There are many shopping malls and shopping centers across the London. Boxpark, Brent Cross shopping center, Brunswick, Duke of York square, Kingly court, One new change, St’ Martin’s Courtyard, Westfield London, Westfield Stafford City and Whiteleys are the best shopping centers in London.

Out of all, I was able to visit three centers. The first was the Brent Cross shopping center.  This was opened in 1976. It is Britain’s first enclosed shopping center. We can buy whatever we want from this place. Though it was opened many years ago, the freshness of this place cannot be explained in words.  

The second was the Kingly Court. It is a shopping center between Carnaby Street and Regent Street. All three floors are filled with fashionable shops. We can eat like a king as it is filled with many restaurants and cafes.

The third was the Westfield London. It was named as the Europe’s largest shopping center which occupies 46 acres. Actually there was no any other shopping center which is similar to this one. The goods of all famous brands in the world are available here.

London is really an impressive city. Anyone can enjoy in London as it is a city of happiness. I personally experienced it.

Author: Claudio Umesh - Belarus

Share it!
Tags: Londra, centre comerciale, shopping, Westfield, Kingly Court, Brent Cross


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.