Logo

Americanii vor in Cuba!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6868 times
Americanii vor in Cuba! Image

Americanii vor in Cuba!

RO

Hola, și ce mai faceți? Sunt Jaamica Urban Legend și vă aduc noi știri din Cuba!!  

Americanilor încă nu le este permis să viziteze Cuba din motive turistice, dar asta nu înseamnă că insula nu atrage atenția generației milenare și câtorva dintre cei născuți după cel de-al doilea război mondial. 46% vor să viziteze Cuba în comparație cu 36% din cei născuți după cel de-al doilea război mondial, potrivit unui sondaj realizat de Harris Poll din partea Switchfly, Inc.  

Raportul arată că 37% dintre femeile și bărbații americani sunt interesați de Cuba dintre care:  
• 49% dintre bărbații milenari 
• 43% dintre femeile milenare 
• 46% dintre bărbații născuți după cel de-al doilea război mondial  
• 28% dintre femeile născute după cel de-al doilea război mondial

„Cuba este super tare și se deschide ca o destinație nouă de vacanță pentru majoritatea americanilor care în ultimele 2-3 generații nu au avut niciodată oportunitatea de a merge în Cuba din cauza embargo-ului impuse aceste țări” a declarat Daniel Farrar, directorul Switchfly, Inc,. „Vizionarea fotografiilor din Cuba e ca o distorsiune temporală asupra unui paradis vizual pe care eu cred că mulți, în special cei milenari, vor să îl vadă.”  

Milenarii reprezintă mai mult de un sfert din populația națiunii, fiind în număr de 83,1 milioane și întrecând numărul celor născuți după cel de-al doilea război mondial de 75,4 milioane, potrivit estimărilor Biroului US Census publicate în iunie. Switchfly declară că numărul milenarilor ce continuă să crească și stilul lor neconvențional de a călători nu poate fi neglijat.  

„Aceștia nu sunt oameni care caută stațiuni tradiționale, ei caută experiențe de călătorit cu accent pe dorința de a explora noi lumi” a declarat Farrar. „Mulți dintre milenarii pe care i-am găsit nu numai că vor să vadă locuri noi, ci vor și să devină voluntari acolo.”  

Farrar a declarat că milenarii sunt o generație de călători care au crescut într-o lume socială cu o poveste unde se pune accent pe experiențele interactive, vor să facă totul de pe telefonul mobil, inclusiv să găsească review-uri și să-și reserve singuri planurile de călătorie. El declară că milenarii vor să se lase purtați de val, nu vor să planifice fiecare pas al aventurii turistice precum generațiile anterioare.  

„Când te gândești la Cuba, cum să vrei mai multă aventură? E un loc unde poți avea parte de o experiență de care, serios vorbind, mulți nu au avut niciodată șansa să aibă.”  

Farrar spune că unul dintre motivele pentru care cei născuți după cel de-al doilea război mondial nu sunt atât de interesați de Cuba față de milenari este că aceștia sunt mai în vârstă și au nevoie de cazare mai comfortabilă și de un itinerar de călătorie bine pus la punct deoarece nu vor să ajungă pe insulă și să nu aibă parte de un lucru.   

„De cum intrii în generațiile mai în vârstă, mai mari de 45 de ani, eu cred că găsești oameni care sunt interesați de călătorii ca pe vremuri, când agenții se ocupau de detalii și de rezervări și nu cred că Cuba poate să ofere așa ceva în momentul de față.”  

Dintre cei care vor să viziteze Cuba, 35% au declarat că vor aștepta 2-5 ani până să facă asta până ce toate chestiile mărunte vor fi rezolvate, inclusiv 45% dintre cei cu vârste între 55-64, iar 36% au declarat că ar putea merge în următorii 5-10 ani. Pe de altă parte, 44% dintre milenari preferă să meargă în Cuba înainte ca turiștii americani să poată strica insula.  

„Odată ce Cuba va deveni o destinație unde se va călători mai ușor, oamenii își vor schimba perspectivele în ceea ce privește vizitarea acesteia” a declarat Farrar.

The Harris Poll au realizat sondajul online în Statele Unite între 14-16 septembrie, iar aici au participat 2.031 de adulți cu vârste începând de la 18 ani. Sondajul online nu este bazat pe probabilitate și așadr nu se poate vorbi despre erori teoretice.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.spaziotransnazionale.it 

EN

Hola, and how are you this Jamaica Urban Legend here with news on Cuba!!

Americans are still not permitted to visit Cuba for tourism purposes but that doesn’t mean the island isn drawing the attention of the millennial generation and some baby boomers. Forty-six percent are interested in touring Cuba in comparison to 36% of baby boomers, according to a new survey conducted by a Harris Poll on behalf of Switchfly, Inc.

The report breaks down with 37% of American men and women interested in Cuba travel of which includes:

• 49% of millennial men
• 43% of millennial women
• 46% of baby boomer men
• 28% of baby boomer women

"Cuba is super cool its opening up as a new destination for most Americans who in the last two or three generations never had the opportunity to go to Cuba because of all the trade embargoes associated with the country," said Daniel Farrar, CEO of Switchfly, Inc. "Looking at the pictures of Cuba its a virtual time warp of a visual paradise that I think a lot of people especially millennials want to experience."

Millennials represent more than one quarter of the nation’s population, standing at about 83.1 million and exceeding the size of 75.4 million baby boomers, according to U.S. Census Bureau estimates released in June. Switchfly says the growing number of millennials and their unconventional travel style is not going unnoticed.

"These aren people that are looking for the traditional resorts, they are looking for travel experiences with a desire to explore," said Farrar. "A lot of millennials we have found not only want to see a new place but they will also volunteer."

Farrar says millennials are a generation of travelers that are growing up in a social world with a very story driven interactive experience, they want to do everything on their mobile devices including finding reviews and booking their travel plans solo. He says millennials are more on the fly with their behavior and don have the need to plan out every step of their touristic adventures as previous generations.

"When you think about Cuba how much more adventurous can you get? Its a place were you can have an experience where frankly many people have not had the chance to do."

Farrar says one of reasons baby boomers rated lower than millennials for interest in Cuba travel is because older travelers require more comfortable accommodations and set itineraries when they go on vacation something the island may not be able to provide.

"As you get into older generations, beyond 45 and above I think you will find people who are interested in traveling the way they always traveled with agents handling the trip details and bookings, I don think Cuba is equipped at this point to handle that demand."

Of those considering a visit to Cuba, 35% said they would wait 2-5 years to visit once the “kinks” were worked out, including 45% of 55-64 year-olds and 36% said they might go within 5-10 years. On the other hand, 44% of millennials prefer to go to Cuba before American tourists spoil the island.

"As Cuba becomes an easier destination to travel to it will change peoples views about their desire to visit," said Farrar.

The Harris Poll conducted the survey online within the United States from September 14-16, among 2,031 adults ages 18 and older. The online survey is not based on a probability sample and therefore no estimate of theoretical sampling error can be calculated.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, turism, usa, america, sondaj,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.