Logo

Africa/Supravietuitor Ebola!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7532 times
Africa/Supravietuitor Ebola! Image

Africa/Supravietuitor Ebola!

RO

Deja este numit un erou. Will Pooley, asistentul de 29 de ani din Suffolk, Anglia, și-a riscat viața pentru a avea grijă de pacienți grav bolnavi, care sufereau de Ebola în regiunea africană Sierra Leone. În timpul serviciului său altruist, tânărul a contactat el însuși virusul și a fost trimis înapoi în Londra pentru tratament duminică. De atunci, este sub supraveghere continuă la spitalul Royal Free din Hampstead, Londra de nord.

Vorbind despre experiența din Africa, Pooly a menționat satisfacția imensă pe care a resimțit-o în munca lui, ajutându-i pe cei mai săraci pacienți să învingă Ebola. „Este grozav să-i vezi că pleacă după ce situația multora dintre ei a fost groaznică, întinși prin saloane”.

Pooley s-a dus să lucreze în Sierra Leone în ianuarie, anul acesta, și avea de gând să lucreze acolo ca asistent voluntar doar pentru șase luni. Planul său era să-i ajute pe cei cu SIDA sau cancer și și-a început misiunea cu dedicație și curaj. A scris acasă despre violențele oribile la care a fost martor datorită războiului civil din țară și s-a simțit foarte prost în legătură cu sărăcia de acolo. I-a iubit pe oamenii din Sierra Lone, spunând despre ei că sunt „prietenoși, amuzanți și ospitalieri”, dar s-a îngrijorat profund din cauza lor. Descriind standardele lor de viață, a scris mamei sale: „Casele sunt din noroi și nisip și cu acoperiș din frunze de palmier, iau apă dintr-un izvor comun și – desigur – nu există electricitate.”

S-a dus curând în orajul Kenema pentru a-i ajuta pe cei care suferă de Ebola, într-un moment când tot personalul sanitar zbura din Africa, îngrijorați de propria sănătate. Gabriel Madiye, directorul executiv al spitalului, a spus: „Îl considerăm un erou”, numindu-l pe Pooley „o persoană care s-a sacrificat pentru a oferi îngrijiri în situații dificile – când propriii noștri asistenți și medici fugeau.”

În timp ce Pooley ajuta numeroși oameni să se vindece de Ebola, în timpul serviciului său a contactat el însuși virusul. Era dificil pentru el să muncească în Africa, dat fiind că era unul dintre puținii angajați rămași, având grijă de sute de pacienți. De asemenea, avea puține resurse cu care să lucreze. Dar niciodată nu s-a descurajat, nu și-a pierdut cumpătul și nu s-a oprit din munca sa decât atunci când a contactat el însuși virusul îngrozitor.

Un prieten apropiat al lui Pooley, Dr. Oliver Johnson, care a tratat pacienți în Freetown, a spus că Pooley este un asistent profesionist și dedicat care „a înțeles cu siguranță că existau riscuri.”

„Will este un tip extraordinar. Chiar și printre cei care lucrau cu pacienți bolnavi de Ebola în Sierra Leone, s-a remarcat ca un individ foarte curajos și chiar de la început era hotărât să îi ajute oricum putea – nu doar să-i ajute pe pacienți, dar eu cred că a fost extrem de loial și față de ceilalți angajați din Kenema.”

De atunci a fost evacuat din Africa de către Forțele Aeriene Regale (Royal Air Force). Doctorii de la Royal Free Hospital îl țin pe Pooley sub supraveghere strictă. Departamentul de Sănătate i-a asigurat sâmbătă pe cei care îi doresc binele tânărului „că la momentul de față nu este grav bolnav”.

Familia îngrijorată a lui Pooley a făcut o declarație în media: „Am dori să ne exprimăm recunoștința pentru toți cei care au fost implicați în a-l aduce pe fiul nostru înapoi în Marea Britanie. Am fost uimiți de viteza și de modul în care diferite agenții internaționale și britanice au lucrat împreună pentru a-l aduce pe Will acasă. Will primește îngrijiri excelente la Royal Free Hospital și nu ne-am dori să fie nicăieri în altă parte.”

Familia lui Will a mulțumit oamenilor din întreaga lume pentru urările lor de bine și i-a rugat „să își aminească de cei din alte părți ale lumii care suferă de Ebola și care nu au acces la aceleași facilități de îngrijire medicală precum Will.”

Ebola a răpus deja 1400 de oameni în Africa, iar lupta împotriva acestei boli este purtată de un grup mic de medici și asistenți precum Will Pooley, în timp ce restul lumii închide ochii. 

 

Autor - Raghav Hegde - India

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - telegraph.co.uk

EN

He is already called a hero. Will Pooley, the 29-year old male nurse from Suffolk, England, risked his life to take care of severely ill patients suffering from Ebola in the African nation of Sierra Leone.  The young man, during the course of his great selfless service, contracted the dreaded virus himself and was flown back to London for treatment on Sunday. Since then, he has been placed under intensive care at the Royal Free hospital in Hampstead, north London.

Speaking about his experience in Africa, Pooley spoke about the great satisfaction he found in his work in helping the poorest of patients get better and recover from Ebola. "It\s great seeing them [the patients] walk away after some of them have been in a terrible state and seeing them on the wards."

Pooley went to work at Sierra Leone in January this year, and planned to work there as a volunteer nurse only for six months. His plans were to help people suffering from AIDS or cancer, and he went about his noble task with courage and selflessness. He wrote home about the horrors violence he witnessed because of the civil war in that country, and felt really bad about the great poverty there. He loved the people of Sierra Leone, describing them as “friendly, funny and hospitable”, but worried deeply about them.  Describing their living standards, he wrote to his mother, "The houses are all mud-sand and palm thatch, the water is from one communal well and, of course, there is no electricity."

He soon left to the town of Kenema to help out people suffering from Ebola, at a time when other healthcare workers were fleeing Africa out of concern for their own safety. Gabriel Madiye, the  executive director of his hospital said, "We consider him a hero," calling Pooley "somebody who is sacrificing to provide care in very difficult circumstances – when our own health workers are running away".

While Pooley helped several people to recover from the Ebola virus, in course of his service, he contracted it himself. It was hard for him to work in Africa as he was one of the few healthcare workers left there, taking care of hundreds of patients. Also, he had few resources to work with. But he never got disheartened or loss his spirit and it was only when he contracted the dreaded virus himself that he had to stop his work.

A close friend of Pooley, Dr Oliver Johnson, who has also been treating patients in Freetown, said Pooley was a professional and dedicated nurse who "absolutely understood that there were risks involved".

"Will\s a pretty extraordinary guy. Even for those of us working with Ebola patients in Sierra Leone, he stood out as being particularly brave and really from the beginning he was determined to help in any way he could – not just help patients, but I think he had enormous loyalty towards the other staff at Kenema."

He has since been evacuated from Africa by the Royal Air Force. The doctors at the Royal Free Hospital have Pooley under their constant attention.  The Department of Health assured Pooley’s numerous well wishers on Sunday that he was "not currently seriously unwell".

Pooley’s concerned family came out with a statement for the media: "We would like to express our thanks to all involved in bringing our son back to the UK. We have been astounded by the speed and way in which the various international and UK government agencies have worked together to get Will home.Will is receiving excellent care at the Royal Free Hospital and we could not ask for him to be in a better place."

Will’s family thanked people all over the world for their good wishes and asked them "to remember those in other parts of the world suffering with Ebola who do not have access to the same healthcare facilities as Will".

Ebola has already taken 1,400 lives in Africa, and the battle against Ebola is being fought by a small group of dedicated healthcare workers like Will Pooley as the rest of the world looks away.

 

Author - Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: englez, ebola, Will, Pooley


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.