Logo

Africa, o cauza pierduta?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4376 times
Africa, o cauza pierduta? Image

Africa, o cauza pierduta?

RO

Prezentul și potențialul viitor al pieței nou apărute și continentul Africii

Africa – la ce se gândesc mulți oameni când aud de acest continent uriaș? Sincer, nu prea multe. Oamenii se gândesc la peisaje uscate, dar frumoase, la safari, la oameni ce trăiesc în triburi și unii se mai gândesc și la atracții turistice culturale antice, dar bine păstrate. Dar majoritatea oamenilor leagă Africa de lucruri negative. Sărăcie, foamete, bande criminale și corupție în masă, acestea sunt lucrurile la care se gândesc oamenii când zic Africa. Noi nu ar trebui să uităm nici faptul că mulți oameni, când se gândesc la Africa, se gândesc la dictatori nebuni, la regimuri crude și la haos și aharnie în multe țări, în special n cele care au fost până nu demult colonii ale unor țări europene.

Dar ce se întâmplă totuși pe continentul negru? Cum se schimbă Africa și există vreo posibilitate ca aceasta să se schimbe în bine? În primul rând, eu cred că viziunea multor oameni în legătură cu Africa este corectă în parte, dar este și foarte pesimistă. De ce ? Africa – în medie – devine încetul cu încetul un continent puternic și independent din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, progresul este încă un număr relativ, deoarece unele țări se dezvoltă destul de bine, în timp ce altele nu fac nici un fel de progres, sau mai rău, sunt în pericol să cadă într-o perioadă anarhistă a timpului. De exemplu, Nigeria s-a dezvoltat foarte bine în comparație cu alte țări. Economia ei devine din ce în ce mai puternică, iar grupările teroriste precum Boko Haram și altele nu devin mai puternice și nici nu mai amenință guvernele locale. Chiar dacă există încă multe probleme, țara a crescut și așadar există speranță pentru clasa de mijloc.

Pe de altă parte, există nenumărate țări precum Sudanul de Sud, care se află într-o situație într-adevăr ciudată. Țara este, potrivit experților, foarte aproape de declanșarea unui război civil, mulți lideri și trupe luptă pentru extinderea teritoriului și într-un final, vor pune mâna pe întreaga țară. Din moment ce există ajutor military oferit de țări europene în multe țări afriacne, armele și amuniția nu se oprește, ci continuă să vină. Mii de soldați au murit până acum și din păcate, civilii și oamenii de rând suferă cel mai greu din cauza războiului civil cumplit. Satele cele mici devin deseori câmpuri de luptă și destul de des, conflictele militare distrug regiuni, care acum luptă una împotriva celeilalte. Aspectele rasiale devin subiecte foarte îngrijorătoare, deoarece multe triburi luptă unul cu altul cu ajutorul armelor străine.

Cheia către o Africă pașnică și cu o economie stabilă este un mediu politic stabil care nu duce la războaie civile. În al doilea rând, corupția trebuie să dispară pentru a se asigura stabilitatea și pentru a întări anumite țări africane. Multe lucruri trebuie să se împreuneze pentru a schimba lucrurile în Africa. Trebuie să aibă loc un fel de progres și schimbări în mințile africanilor. Apartenența la un trib contează mai mult pentru ei decât apartenența la o țară, iar acest lucru amenință pacea din acea țară. În loc să sprijine conflictele ce au loc între aceste triburi, după cum fac deseori companiile multinaționale din Occident, acestea ar trebui să se concentreze pe stabilirea unor relații de pace între toate triburile din Africa. Acest lucru va deveni fundația unei Africi independente și puternice, unde conflictele și luptele vor muri încetul cu încetul.

În loc să folosească Africa precum o piață de export pentru mașinile vechi și expirate, mâncarea stricată și tone de gunoaie electronice, Africa ar trebui să fie susținută acolo unde contează – clasa de mijloc și fermierii. Fermierii suferă deseori din cauza producătorilor din Occident care vând carnea în aceste țări pentru niște prețuri de nimic. Fermierii fie se mută în orașele mari, fie se trezesc în situații mai dificile, deoarece nu pot să își vândă produsele cu un preț mai mic decât cel de care au nevoie pentru a supraviețui și pentru a planta din nou anul viitor. Aceasta este o problemă uriașă, iar națiunile și partidele trebuie să muncească împreună, altfel nu vom vedea capătul acestei lupte fără sfârșit, ci doar înrăutățirea unei situații deja oribile din orașele Africii, precum Lagos, unde mahalalele sunt gigantice și se extend mai mult și mai mult în fiecare an.

De ce trebuie să ne pese nouă de Africa? Nu e vorba doar de empatie, Africa are și un potențial uriaș, dar și o putere de îmbogățire uriașă a pieței mondiale, deoarece este unul dintre cele mai mari continente și ca și mărime, dar și ca și număr de locuitori. Ar trebui să ne concentrăm pe îmbunătățirea economiei în mod natural și nu pe mărirea acestea creând o bulă, cum s-a întâmplat în Brazilia, unde oamenii s-au trezit într-o situație foarte dezamăgitoare. Războaiele civile și situația politică instabilă din multe regiuni ale continentului negru duce la imigrare, care pune în pericol viețile localnicilor și duce la o atmosferă incomfortabilă în Europa.

Într-o lume mereu conectată precum a noastră, trebuie să ne uităm la imaginea din ansamblu și nu la cele mici. Dacă îi vom oferi Africii o șansă sprijinind planurile anti-corupție, o economie locală care continuă să crească și un guvern pașnic și sigur este cheia dezvoltării unei Europe mai plină de armonie și a unei atmosphere mai pașnice în Occident în general. Africa este un continent enorm și foarte diversificat din punct de vedere cultural, așa că salvarea și ajutorarea oamenilor de rând are sens. Să sperăm că totul se va îmbunătăți și vom urmări progresul țărilor africane în ceea ce privește creșterea economiei și dezvoltarea pozitivă a țărilor care se confruntă cu conflicte interioare și situații de instabilitate politică. 

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.africa-facts.org

EN

Africa – what do most people connect with this huge continent? To be honest, not quite much. Most people connect it with dry but beautiful landscapes, safaris, indigene people and some connect it with ancient, preserved cultural attractions. But the vast majority of people connects Africa with rather negative things. Poverty, famine, criminal structures and enormously strong corruption are the main things most people connect Africa with. We shouldn’t forget that most people connect Africa with crazy dictators, vicious regimes and chaos and anarchy in many countries, especially those that used to be former colonies of European countries.

But what’s really going on in the black continent? How is Africa changing and is the any change for the positive? First of all, I’d like to say that the view on Africa most people have is partly correct, but partly far too pessimistic. Why? Africa is – on average – becoming a more powerful and financially independent continent. However, this progress is just an average figure, as some countries develop pretty well, while others don’t make any progress at all, or even worse, are in danger of falling into an anarchistic period of time. As an example, Nigeria is developing outstandingly well in comparison to other countries. Their economy is getting stronger consistently, while dangers such as the Boko Haram and other terrorist groups do not grow stronger nor threaten the power of the local government. Even though there are still many problems, there’s at least growth and therefore hope for the middle class.

On the other hand, there are countries such as South Sudan, which are in a truly scary situation. The country is according to experts at the brink of a civil war, as several leaders and troops fight in order to expand their territory and eventually gain control over the entire country. As there is foreign military aid by other African countries, weapon and munition supply does not stop but flows in consistently. Thousands of soldiers died so far, and unfortunately also civilians suffer under the increasingly brutal civil war. Small villages are often the battle field and not rarely, military conflicts tear apart regions, who now fight against each other. Racial aspects are becoming an increasingly concerning topics, as different tribes fight each other with the help of foreign artillery.

The key to an Africa of peace and thriving economy is a stable political environment that does not cause bloody civil wars. Secondly, corruption must be stopped in order to secure stability and strengthen the African countries. Several things have to work together in order to make things happen in Africa. There needs to be some progress and also some changes in the mindset of the African people. Belonging to a certain tribe matters more to them than being a citizen of a nation, which ultimately threatens the peace of a country. Instead of supporting conflicts among those tribes, like huge companies and multinationals from the west often did, they instead should focus on establishing a peaceful relationship between all tribes in Africa. This would serve as a bedrock for a future stronger and more independent Africa, where former fights and conflicts slowly but steadily loose its dangerous potential.

Instead of using Africa as an export market for used and expired cars, unfavorable meat and tons of electronic trash, Africa needs to be supported from the core – the farmers and the middle class at first. Farmers often suffered under the concurrence of Western producers, who sold meat in these countries for dirt cheap prices. Those farmers either went off in the big cities or are in seriously dangerous situations, as they are not able to sell products for less than what they need in order to survive and seed plants next season again. This is a tremendous problem and several parties and nations need to work on that altogether, otherwise we will see no end of this struggle but just an increasingly terrifying situation in the big cities of Africa, such as Lagos, where slums are gigantic and still expanding each and every year.

Why do we need to care about Africa? It’s not just empathy, Africa also might be a great potential and a huge enrichment to the world market, as it’s basically one of the biggest continents by size and also one of the most populated ones in total numbers. We should focus on slowly growing the economy naturally and not boosting it by creating a bubble, like it happened in Brazil, where people are now in a rather disappointing situation. The civil wars and instable political situations in many regions of the black continent often leads to migration, which endangers locals and leads to an increasingly uncomfortable atmosphere in Europe.

In a connected world like our world is nowadays, we have to look at the bigger picture in order to save the smaller ones. Giving Africa a chance by supporting anti-corruption plans, a growing, stable local economy and secure and peaceful governments is the key to a more harmonic Europe and a more peaceful atmosphere in the Western world in general. Africa is an enormously diverse and culturally multifarious continent, saving and securing this fascinating landmass and its people makes totally sense therefore. Let’s hope for the best and let’s watch the development of African countries with growing economies and positive developments and those with inner conflicts and instable political situations.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: africa, viitor, europa, nigeria, suda, conflict, razboi, civil,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.