Logo

Africa de Sud/Crima in Safari

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8386 times
Africa de Sud/Crima in Safari Image

Africa de Sud/Crima in Safari

RO

În mod obişnuit, uciderea oricărei fiinţe umane provoacă frisoane oricărei alte fiinţe umane normale. Există câteodată şi alţi factori care viciază sentimentul normal de repulsie, cum ar fi uciderea în legitimă-apărare sau în apărarea familiei sau poate uciderea din milă. Însă, atunci când factorii s-au născut din lăcomie şi răutate, adevăratul sentiment este cel de furie.

Furie este ceea ce au simţit mulţi sud-africani atunci când, pe 30 iulie 2014, o femeie din Marea Britanie, Christine Robinson, a fost ucisă la cabana ei de lux din safari. Vinovatul suspectat a fost unul dintre proprii ei angajaţi, care a ucis-o pentru a putea fura salariile personalului.

Christine, o fostă profesoară, în vârstă de 59 de ani, a fost înjunghiată în gât, lucru ce a dus la moartea ei. Familia ei a descris-o ca o persoană iubitoare care îşi trata angajaţii cu bunătate, ca şi cum aceştia  erau membrii familiei ei. Prin urmare, aceştia au fost şocaţi, dezamăgiţi şi devastaţi că un astfel de lucru s-a întâmplat. Christine a fost descrisă în continuare că fiind caldă, veselă, plin de compasiune, bună la suflet şi foarte populară; plină de distracţie, un povestitor, care inspiră viaţă oamenilor din jurul ei.

Între timp, poliţia din Africa de Sud urmăreşte un om din Zimbabwe, care lucra la cabană şi a dispărut. În mod evident, dispariţia la scurt timp după o crimă este o suspiciune suficientă sau rezonabilă pentru ca poliţia să caute o persoană.

Rapoarte afirmă că Christine, care era din Liverpool, a fost găsit moartă miercuri la cabana Rra Ditau, de la poalele muntelui Waterberg din nordul provinciei Limpopo.

Cabana fusese cumpărată de către Christine. În limba Tswana, numele cabanei se citeşte "Tatăl Leilor". Aceasta este situată într-o rezervaţie naturală de 50 de hectare în apropiere de Thabazimbi, unde Christine locuia împreună cu soţul ei, Robbie din 2002; dar el a murit de cancer în 2012.

Înainte de a se stabili în Africa de Sud pentru a preda limba engleză copiilor, ea a călătorit în jurul lumii profesând în şcolile internaţionale din Europa, Orientul Mijlociu şi China.

Este suficient să reamintim faptul că uciderea ei este un fapt anti-social şi o crimă. Rezolvarea acestui caz revine Guvernului. De obicei, în cazul în care victimele sunt dornice de a obţine justiţie sau o formă rapidă de amânare, acţiunile Guvernului de a furniza o reglementare nu sunt întotdeauna rapide.

S-a raportat că multe dintre atacurile de la fermele şi gospodăriile mici îndepărtate din Africa de Sud sunt inutil de violente, la fel ca şi pentru cabane şi staţiuni de vacanţă. În astfel de cazuri, atacurile sunt orientate spre furtul unor sume mărunte de bani.

O evaluare importantă in cazul crimei lui Christine va fi relaţia de muncă angajat-angajator. Pe cât posibil, acest lucru trebuie să fie întotdeauna cordial. Eradicarea segregării sau mediul de lucru nedrept sunt importante. Cu toate acestea, cum spune şi povestea lui Christine, chiar şi în cazul în care un angajator este bun şi caritabil, un angajat care este nesincer îşi poate schimba rapid compania sau chiar poate face ceva extrem cum ar fi comiterea unei crime.

Inimile noastre sunt alături de familia lui Christine Robinson.

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Cristina

Sursă foto: www.mirror.co.uk
EN

Ordinarily, the killing of any human being is bound to bring chills to any other normal human being. At times, there are other factors that vitiate the normal repulsive feeling, like killing in self-defense or in defense of family or perhaps mercy killing. When the factors are however borne out of greed and wickedness, the only true feeling stirred is that of anger.

Anger is what many South Africans would have felt when on 30-July-2014, a British woman, Christine Robinson, was murdered at her luxury safari lodge. The suspected culprit was one of her own employees who had murdered her so he could steal the staff wages.

A former teacher, Christine who was aged 59, was stabbed in the neck leading to her death. Her family has described her as a loving person who treated all her staff with kindness, as though they were members of her family. They were therefore shocked, heartbroken and devastated that such a thing would have happened. Christine was further described as warm, cheerful, compassionate, kind-hearted and very popular; full of fun, bubbly, a story teller, inspiring the lives of people around her.

Meanwhile, South African police are hunting a Zimbabwean man who worked at the lodge and has disappeared. Clearly, disappearance shortly after a murder is sufficient or reasonable suspicion for the police to look for a person.

Reports state that Christine, who was originally from Liverpool, was found dead that fateful Wednesday at the Rra Ditau lodge at the exquisite foothills of the Waterberg Mountain in the northern Limpopo province.
The lodge had been bought by Christine.  In the local Tswana language, the lodge name reads “Father of Lions”. It is located on a 50-hectare nature reserve near Thabazimbi, where Christine lived with her husband Robbie since 2002; but he died from cancer in 2012.

Before settling in South Africa to teach English Language to children, she had travelled around the world as regards her profession in international schools in Europe, the Middle East and China.

It suffices to reiterate that murder is anti-social and a crime. It falls within the purview of the government to handle. As usual where victims are eager to get justice or some form of reprieve quickly, the actions of government in providing a settlement is not always as fast as expected.

It has been reported that many of the attacks on South Africa\s remote farms and smallholdings are unnecessarily violent, same as for lodges and holiday resorts. In such instances, the attacks are targeted at stealing petty amounts of money.

A major thrust of the Christine murder will be the assessment of the employer-employee work situation. This must always be a cordial one as much as possible. Eradication of segregation or unfair work environment is important. Nevertheless as the Christine story goes, even where an employer is kind and charitable, an employee who is innately devious may still go ahead to short-change his company or even do the extreme of committing murder in the process.

Our hearts are with the family of Christine Robinson.

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: crima, safari, Christine Robinson, Africa de Sud


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.