Logo

Africa de Sud/ Probleme in SA

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10788 times
Africa de Sud/ Probleme in SA Image

Africa de Sud/ Probleme in SA

RO

În lumea noastră astăzi, națiunile se luptă pentru importanță, atât internă cât și externă. Această luptă deseori le face să se poartă mai puțin nobil când se luptă cu cetățeni proprii, când fură idei, tehnologii și oameni inteligenți din alte țări.

Pe 13 februarie, lumea a fost șocată când s-au publicat mai multe dovezi a brutalității pliției în timpul adresării anuale a stării națiunii. Sud-africanii și-au exprimat de asemenea oroarea și dezgustul la comportamentul nedemn al parlamentarilor și reprezentanților lor.  

S-a raportat că ambele partide au declarat că principalele grupuri de poliție au îmbrăcat haine civile și și-au ascuns armele în timp ce intrau în camera unde era Adunarea Națională pentru a îndepărta un grup de parlamentari din opoziție care aveau de gând să îl ia la întrebări pe Jacob Zuma, președintele sud-african în legătură cu un scandal de corupție.  

Rapoartele arată că certurile au început, iar rolurile s-au schimbat. O parlamentară a declarat că a fost trântită la podea de câțiva bărbați care au lovit-o și au călcat-o pe față, spărgându-i astfel maxilarul.

Înainte de incident, Julius Malema, liderul partidului Luptătorilor pentru Libertate Economică a amenințat că va opri discursul anual al d-lui Zuma care marca redeschiderea Parlamentului din Cape Town după un scandal de corupție conform căruia mai mult de 12.9 milioane de lire din banii contribuabililor ar fi fost cheltuiți pe renovații la casa de la țară a președintelui.

Jurnaliștii au descoperit că semnalele la telefoane erau blocate și au lansat un protest pe loc, ridicând telefoanele și strigând „aduceți-ne înapoi semnalul”. Se crede că blocarea semnalului ar fi fost opera lui Baleka Mbete, purtătorul de cuvânt al Parlamentului și directorul ANC, care a cerut de asemenea polițiștilor, cei mai mulți făcând parte din POU, Unitatea de Protecție Prezidențială și Unitatea de Intervenție Națională, să intre camuflați în cameră. Deși Zuma riscă un vot fără încredere, lumea cere ca Mbete să fie supus investigațiilor unui comitet disciplinar.

Alianța Democratică, cel mai mare partid din opoziție în Parlament a declarat că poliția a tras și cu tunuri de apă în susținătorii lor care aveau pancarde și se aflau pe ruta pe unde trebuia să vină Zuma la Parlament și a arestat 5 oameni, inclusiv purtătorul său de cuvânt.

„Zuma nu încearcă sub nici o formă să ducă Africa de Sud mai departe. Singurul lucru care interesează ANC-ul acum este cum să rămână la putere pentru ca președintele Zuma să nua jungă în închisoare” a declarat Mmusi Maimane, liderul parlamentar al Alianței Democratice (DA), cel mai mare partid politic din opoziție care a participat la protest.  

Malema, fostul președinte al Ligii Tinerilor ANC care a fost dat afară pentru indisciplină, a declarat că parlamentarii său au fost loviți, hărțuiți și bătuți pentru că și-au făcut „datoria” și că și el a fost ținta ostilităților, când un ofițer l-a lovit de nenumărate ori la organele genitale.  

Să trecem acum de egoismul intern la cel extern, deoarece pe 26 februarie informația cum că China ar fi fost responsabilă pentru distrugerea facilității nucleare a Africii de Sud de lângă barajul Hartbeespoort a fost făcută publică.  

Se suspectează de asemenea că agenții chinezi au furat tehnologie pentru a avea un avantaj în generarea de energie nucleară. Incidentul a avut loc în 2007 când un ofițer a fost împușcat în piept. Africa de Sud a declarat că ipoteza unui jaf a fost exclusă, criticând faptul că Corporația Nucleară Sud Africană (Necsa) a considerat totul „o infracțiune banală”.  

Spionii Africii de Sud au ajuns la concluzia că China ar fi trimis două grupuri de bărbați înarmați care au tăiat un gard care înconjura fabrica nucleară, au oprit alarmele și l-au împușcat pe ofițerul care i-a descoperit. Atacatorii au scăpat și au luat cu ei și un computer furat din camera de control.  

Se spune că la puțin timp după spargere, China a declarat că a făcut o nouă descoperire în tehnologia nucleară care se studia la Pelindaba, cunoscut de asemenea ca Reactorul Modular Pebble Bed, în ciuda faptului că au început acest proiect cu un an mai târziu decât Africa de Sud - țară care a abandonat planurile pentru pebble-bed în 2010, numind ca scuză lipsa de interes și investitori. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.ibtimes.co.uk

EN

In our world today, nations struggle for prominence, internal and external. This struggle often makes them behave less than noble as they fight fellow citizens, steal ideas, technology and brains from other countries.

On 13-February it was a great shock when further discovery was made on police brutality during the annual State of the Union address. South Africans also expressed their horror and disgust at the unruly behavior of their executives and parliamentarians.

It was reported that opposition parties claimed that elite police squads changed into civilian clothes and concealed their weapons as they entered the floor of the National Assembly to remove a group of opposition MPs who were challenging Jacob Zuma, the South African president, over a corruption scandal.

Reports state that scuffles broke out and tables were overturned. One female MP was said to have been pinned down by several men who kicked and stamped on her before hitting her over the head with a shoe, breaking her jaw.

Prior to the incident, Julius Malema, leader of the Economic Freedom Fighters party, had warned that he would disrupt Mr. Zuma’s annual speech to mark the reopening of parliament in Cape Town over a corruption scandal which saw £12.9m of taxpayer money spent on renovations to the presidents country home.

Journalists found their phone and data signals jammed and launched an impromptu protest, waving their phones and chanting “Bring back the signal”. It is believed that the jamming of the signals was at the instance of Baleka Mbete, parliament’s speaker and the ANC chair, who had also allowed the camouflaged armed police, being mostly members of the POU, the Presidential Protection Unit and police National Intervention Unit into the chamber.  As Mr. Zuma faces a no confidence vote, there are cries for subjecting Mbete to a disciplinary committee.

The Democratic Alliance, the largest opposition party in parliament, said police also fired water cannons on its supporters waving placards along Mr. Zuma’s route to parliament and arrested five people including its national spokesman.

 “Mr. Zuma is without a plan of how to take South Africa forward. The only thing the ANC is now concerned with is how to stay in power so that President Zuma does not end up in jail,” said Mmusi Maimane, the parliamentary leader of the Democratic Alliance (DA), the largest opposition party which walked out in protest.

Mr. Malema, the former ANC Youth League president who was expelled for indiscipline, said his MPs were kicked, punched and manhandled for doing their “duty” and that he was a particular target for hostility, with one officer repeatedly twisting his genitals.

Away from the internal selfishness to the external one, on 26-February, reports came in that there is suspicion that China was responsible for breaking in to South Africa’s nuclear facility near Hartbeespoort Dam.

It is also suspected that Chinese agents stole technology in order to gain an advantage in a new kind of nuclear power generation. The incident occurred in 2007, where a senior emergency officer was shot in the chest.  South Africa has  dismissed the claim  that the  incident  was  a  ‘burglary attempt’, criticizing what  the head of the South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) played down as just "a piece of random criminality".

South Africa’s spies conclude that China had dispatched the two groups of armed men who cut through a fence surrounding the nuclear facility, disabled alarms and shot the emergency officer who had come upon them.   The attackers escaped with a laptop computer stolen from a control room.

It is claimed that soon after the break-in, China went ahead with the development of new technology that was being researched at Pelindaba, known as a Pebble Bed Modular Reactor, despite starting its project a year later than South Africa - which abandoned its own pebble-bed plans in 2010, citing a lack of investor interest.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: south africa, parlament, lupte, china, spionaj,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.