Logo

Africa de Sud/ Serialul Pistorius

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 15498 times
Africa de Sud/ Serialul Pistorius Image

Africa de Sud/ Serialul Pistorius

RO
Cât de des îşi ucid bărbaţii iubitele? Ei bine, pe lângă toate ciudăţeniile ce au loc în lumea noastră, putem spune că acest lucru nu este ciudat, deoarece nu îl auzim des. Dar când vine vorba de vedete, cu siguranţă că aţi auzit de asta. La 7 iulie 2014, saga ce a luat o amploare la nivel mondial ia o nouă turnură. Este vorba de Stat versus Oscar Pistorius. Echipa de avocaţi a lui Pistorius, care trebuia să cheme ultimul martor pentru clientul său, se spune că a fost furioasă după ce imagini cu sportivul ce reconstruia momentul în care a împuşcat-o pe Reeva, a ajuns în mâinile jurnaliştilor.

Un videoclip îl arată pe atlet fugind cu ajutorul protezelor sale înainte de a imita tragerea cu un pistol. Avocaţii săi au spus că imaginile au fost filmate de o companie americană şi s-a ajuns la înţelegerea de a nu fi difuzate până la încheierea procesului. Ei insistă că Channel 7 l-a cumpărat “ilegal” şi că vor lua măsuri legale. În emisiune, un investigator criminalist insistă că dovezile sprijină versiunea lui Pistorius.

Povestea spune că Pistorius, amputat la ambele picioare şi-a împuşcat iubita, pe Reeva Steenkamp, un model, în primele ore ale zilei de Sfântul Valentin de anul trecut. Deşi el insistă că a fost vorba de un accident tragic în care a crezut că ea era un intrus, procurorii spun că e vorba de o crimă. Cunoscut ca Blade Runner, atletul Sud African a marcat istoria la Jocurile Olimpice din 2012 din Londra, când a devenit primul sprinter cu picioare amputate ce a concurat în Jocurile pentru sportivii apţi, fugind pe traseul de 400 m.

A fost acuzat de uciderea iubitei sale pe 15 februarie 2013, procesul începând în martie 2014. Pistorius este de asemenea acuzat de câteva infracţiuni legate de arme. Recent am reuşit să intrăm în discuţii cu un avocat si am putut concluziona că, problemele grave legate de posesie de arme de foc de către cetăţeni, principiul de coabitare şi consecinţele inerente au devenit prea bătătoare la ochi în cazul lui Pistorius. În zilele ce urmează după ce cazul va fi soluţionat, aceste probleme vor fi din nou în centrul atenţiei. În timpul audierii pentru cauţiune din februarie 2013, conform raporturilor, “atât procurorii cât şi apărarea au declarat că Pistorius a tras patru focuri printr-o uşă de la baie ce fusese încuiată, împuşcând-o pe Steenkamp, ce se afla înăuntru, de trei ori.

Procurorul Ferrie Nel a declarat că Pistorius şi-a pus protezele la picioare, a mers din dormitor către baie şi a împuşcat-o pe Steenkamp cu intenţie prin uşă. Nel a susţinut că timpul necesar pentru acest lucru a fost destul pentru a demonstra că a fost vorba de o crimă cu premeditare. Pistorius a spus că a crezut că Steenkamp era în pat şi că persoana din baie era un intrus.”

În februarie 2014, judecătorul Dustan Mlambo a pronunţat la Curtea Supremă din Pretoria că “întregul proces poate fi difuzat în direct la radio şi că anumite părţi ale procesului pot fi difuzate video, şi anume începutul şi încheierea procesului, declaraţiile martorilor statului, judecarea şi sentinţa, dacă va fi aplicată”. Suntem siguri că majoritatea oamenilor de pe continentul african şi chiar întreaga lume, vor aştepta să vadă hotărârea şi condamnarea în special, după un proces plin de turnuri şi răsturnări de situaţii. Concluzia din inimile multor oameni în momentul acela va fi “să lăsăm justiţia să-şi facă treaba”, lăsând la o parte toate emoţiile.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
EN
How often do men kill their girlfriends? Well, even if with all the weirdness that goes on in our world, we can say that this is not strange, it may not always be pronounced. But when it comes to celebrities, you would surely hear about it. As at July 07, 2014, the saga that has become a world plot takes a new turn. It’s The State v Oscar Pistorius.

Pistorius\ legal team, who were to call final witnesses for their client, were said to have been furious after footage was leaked of the runner reenacting the moment he shot Reeva. A video showed the athlete running on his stumps before miming shooting a gun. His lawyers said the footage was filmed by a US company, and an agreement was in place that it could not be broadcast until after the trial. They insist Channel Seven bought it "illegally" and are taking legal action. In the programme, a US forensic investigator insisted the evidence supports Pistorius\ version of events.

As the story goes, Pistorius, a double amputee athlete shot dead his girlfriend Reeva Steenkamp, a model, in the early hours of Valentine\s Day last year. Although he insists it was a tragic accident where he mistook her for an intruder, the prosecutors say it was murder. Known as the Blade Runner, the South African athlete put his name in history at the London 2012 Olympics when he became the first amputee sprinter to compete in the able-bodied Games, running in the 400 m.

He was charged with his girlfriend\s murder on 15 February 2013 and went on trial in March 2014. Pistorius is also charged with several gun-related charges. Initiating discussion with a lawyer-in-training only recently, we concluded that the grave issues of the law on possession of firearms by private citizens and the principle of cohabitation and its attendant consequences become only too glaring in the Pistorius case. In the days to come after this case is concluded, those issues will again come to the front burner. During the bail hearing in February 2013, according to reports, “both prosecution and defence said that Pistorius had fired four shots through a locked toilet door, hitting Steenkamp three times inside.

Prosecutor Gerrie Nel claimed that Pistorius had put on his prosthetic legs, walked across his bedroom to the bathroom, and intentionally shot Steenkamp through the door. Nel argued that the time required for this process was sufficient to establish the alleged murder as premeditated. Pistorius said that he had thought Steenkamp was in the bed, and that the person in the toilet was an intruder.”

In February 2014, Judge President Dunstan Mlambo had ruled in the High Court in Pretoria “that the entire trial may be broadcast live via audio and that parts of the trial may be broadcast live via television, namely the opening and closing arguments, the testimony of consenting state witnesses, the judgment, and the sentencing if applicable”. We are certain that most of the African continent and the world indeed, would be waiting to view the judgment and the sentencing especially, after what has been so far a trial of twists and turns. The bottom line at that time in the hearts of many would be the thought of ‘let justice be seen to have been done’, all emotions being set aside.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Pistonius


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.