Logo

Africa, copiii se joaca!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17332 times
Africa, copiii se joaca! Image

Africa, copiii se joaca!

RO
Continuarea articolului

Liberia: Queah

Jocul Queah din Liberia este un joc de masă unic al copiilor. Fiecare jucător primește patru piese pe masă. Când vine rândul său, fiecare jucător se mișcă pe masă, încercând să captureze piesa celuilalt jucător. Face acest lucru sărind diagonal către piesa oponentului. Queah-ul este similar cu jocul Oware jucat în nisip de către copiii din Burkina Faso, doar că în Oware, copiii folosesc pietricele și boabe de fasole în cupe - șase cupe pentru fiecare jucător. În sensul acelor de ceasornic, fiecare jucător, când vine rândul lui, aruncă boabele de fasole pe care le are în mână, una câte una, în fiecare cupă. Jocul continuă până când rămâne un jucător fără boabe de fasole în mână.

Zimbabwe: Kudoda

Kudoda este unul dintre jocurile favorite printre copiii din Zimbabwe. În acest joc, jucătorii  stau într-un cerc, iar în centrul acestuia este plasată un bol plin cu douăzeci de pietricele sau biluțe. Primul jucător aruncă o pietricică în aer. De obicei, el este foarte atent să nu arunce pietricica prea sus în aer. În continuare, fiecare jucător, când vine rândul său, încearcă să culeagă cât mai multe pietricele înainte de a o prinde pe cea aruncată. După ce fiecare jucător și-a avut rândul, persoana cu cele mai multe pietricele câștigă. Acest joc este varianta locală a jocului American Jack și este foarte popular în multe țări africane, însă cunoscut sub alte nume. O variantă a acestui joc spune că, odată ce o pietricică este aruncată în sus, jucătorul trebuie să ia o singură piatră de pe pământ. Atunci când aruncă pietricica a doua oară, trebuie să ia două pietricele de pe pământ. Când o aruncă a treia oară, trebuie să ia trei pietricele. Jocul continuă astfel până când toate pietricelele au fost luate de pe pământ.

Africa de Sud: Mbube Mbube

Acest joc este popular printre populațiile Zulu din Africa de Sud. Mbube este cuvântul Zulu pentru „leu”. Jocul este potrivit pentru șase copii sau un grup mai mare. În acest joc, un jucător devine leul „mbube”, care încearcă să prindă un animal ce arată ca o căprioară, numit impala. Mbube și impala sunt mai întâi legați la ochi. Ceilalți copii încercuiesc apoi mbube și impala formând un cerc în jurul lor. Pentru a începe jocul, mbube și impala sunt învârtiți. Imediat ce asta se întâmplă, ceilalți copii din cerc încep să strige către ei, în special către mbube. De fiecare dată când impala se apropie de mbube, scandările copiilor devin din ce în ce mai puternice și mai rapide. Invers, de fiecare dată când mbube se îndepărtează de impala, scandările devin mai lente și sunt rostite mai încet. Dacă leul nu reușește să prindă impala într-un minut, se alege un nou leu, iar dacă leul prinde impala, o nouă impala este aleasă. 

Într-adevăr, din dragoste pentru copii, să lăsăm jocurile să continue! Noi iubim serile când aerul este curat și pur, iar copiii ies la joacă. Când ei se joacă, râd și se înveselesc, ne oferă nouă o stare de nostalgie și am vrea să fim din nou copii!

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Raluca
EN

Liberia: Queah

The Queah game in Liberia is a unique children’s board game. Four pieces are set on the board for each player. Each player takes turns moving around the board, trying to capture the other player’s piece. He does this by jumping diagonally over the opponent’s piece. The Queah is similar to the Oware game played in the sand by kids in Burkina Faso, only that in Oware, kids use pebbles and beans in cups –six cups per player.  Going counterclockwise, each player in turn holding his beans begins to drop them, one bean at a time into the cups. This continues until the player with no more beans in his hands wins.

Zimbabwe: Kudoda

Kudoda is a favourite in Zimbabwe among kids. In this game, players sit in a circle and a bowl filled with twenty pebbles or marbles is placed in the center of the circle. The first player tosses one pebble in the air. This is usually done carefully and not thrown too high up.  Next, the player tries to pick up as many pebbles as possible before catching the tossed pebble. After each person takes a turn and all pebbles have been collected, the person with the most is the winner. This game is the local version of the American Jack and is also popular in other African countries by different names.  A variant of the game is that once the pebble is thrown up, the player must first pick up one stone from the ground. When he tosses the pebble the second time, he must pick two pebbles from the ground. When he tosses it the third time, he must pick three pebbles. This continues until all the stones are picked up from the ground.         
                             
South Africa: Mbube Mbube

This game is famous among the Zulu people of South Africa.  Mbube is the Zulu word for lion.  The game is good for groups of six or more. In this game, one player assumes the role of a lion ‘mbube’, who tries to find and capture an animal which looks like a deer, called impala. The mbube   and the impala are first blindfolded. The other kids then surround the mbube and the impala by forming a circle around them.  To start the game, the mbube and the impala are spun around. Immediately that happens, the other kids in the circle begin calling out to them, especially to the mbube. Whenever the impala gets close to the mbube, the chanting by the kids gets louder and quicker. In contrast, whenever the mbube strays from the impala, the chants get slower and softer.  If the lion fails to catch the impala in a minute, a new lion is chosen, and if the lion catches the impala, a new impala is chosen.

Indeed, for the love of kids, let the local games continue! We love the evenings when the air is clear and free and kids come out to play.  As they play and laugh and cheer, it gives us a feeling of nostalgia and we wish that we were kids again, one more time!

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: Africa de Sud, jocuri, copii, Kudoda, Mbube


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.