Logo

Africa/ Sub semnul EBOLA!?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9983 times
Africa/ Sub semnul EBOLA!? Image

Africa/ Sub semnul EBOLA!?

RO

Ebola încă se răspândește în Africa de Vest, deși situația nu mai este atât de gravă ca la sfârșitul verii, în toamnă sau în iarnă. WHO a întâmpinat 79 de cazuri noi săptămâna trecută, aducând numărul total al cazurilor la 25.000 – de sute de ori mai mare decât în oricare alte izbucniri ale virusului Ebola.

Numerele sunt un alt indiciu al faptului că boala, care a ucis mai mult de 10.300 de oameni în Guinea, Liberia și Sierra Leone, încetinește. Dar există încă semne destul de îngrijorătoare că boala nu este ținută sub control în Guinea, a declarat agenția de sănătate a ONU în raportul său săptămânal. 

79 de cazuri noi confirmate de Ebola au fost raportate în cele trei țări în timpul săptămânii. 45 au fost în Guinea. Se observă o încetinire minoră în Liberia, unde s-a descoperit primul caz nou în ultimele trei săptămâni. 

Organizația Mondială a Sănătății și guvernul din Liberia au declarat că verifică posibilitatea ca o femeie infectată cu Ebola să fi contactat virusul de la un supraviețuitor cu care are o relație. 

Numărul scăzut de cazuri noi în Sierra Leone și Liberia, precum și zona de transmitere a virusului mai mică arată că capacitatea de tratare este mai mare decât cererea de tratare, iar WHO lucrează cu autoritățile locale pentru a demonta centrele care reprezintă un surplus. 

Chiar și în Guinea, unde care s-a observat recent o creștere în numărul cazurilor noi, s-a notat o îmbunătățire, deoarece la nivel național, infecțiile noi scad. Cu toate acestea însă, WHO a avertizat că autoritățile trebuie să izoleze în continuare sursele noilor cazuri.  

Din fericire, un vaccin eficace dar netestat încă pentru Ebola a fost lansat în Guinea miercuri. Acest vaccin, VSV-EBOV, a fost dezvoltat de Agenția Publică de Sănătate din Canada și a arătat deja rezultate positive în studiile critice pe scală mică. Studiul plănuiește să vaccineze încă 10.000 de oameni în 190 de spitale în următoarele 6-8 săptămâni, iar toți cei vaccinați vor fi observați timp de 3 luni. Participarea la studiu este voluntară, dar cercetătorii estimează că rezultatele vor fi disponibile în iulie.  

Între timp, un studiu realizat de cercetătorii de la Organizația Mondială a Sănătății (WHO) și cei de la Colegiul Imperial din Londra a descoperit că, deși ratele de infectare sunt mai mici în copii decât în adulți, bebelușii și copiii care contactează boala au o șansă mai mică de supraviețuire.

Virusul, care cauzează febră hemoragică și hemoragii interne și externe, vomă și diaree, ucide 90% dintre bebeluși în această epidemie și în jur de 80% dintre copiii în vârstă de 1-4 ani, au descoperit cercetătorii.

Copiii mai în vârstă au șanse mai mari de a supraviețui bolii – aceasta a ucis 52% dintre cei infectați cu vârsta între 10-15 ani.

Până în martie 2015, 4.000 de copii sub 16 ani au fost afectați de ebola în această epidemie.

Echipa ale cărei descoperiri au fost publicate în Jurnalul Medicinei din New England miercuri, a analizat informațiile despre cazurile de Ebola la copiii sub 16 ani din Guinea, Liberia și Sierra Leone.

Pe lângă descoperirea că există un risc mai mare de deces în copiii mai mici, ei au descoperit și că perioada de incubare – perioada în care o persoană este infectată până când începe să aibă simptome – era de 6.9 zile în copiii sub un an, în comparație cu 9.8 zile în cazul copiilor în vârstă de 10 până la 15 ani. 

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

Ebolas still spreading in West Africa, although not nearly as badly as it was during the late summer, fall and winter. WHO reports 79 new cases last week, taking the total number of infections nearly to 25,000 - hundreds of times more than in any previous outbreak of Ebola.

The figures are a further indication that the outbreak, which has killed more than 10,300 people across Guinea, Liberia and Sierra Leone, is waning. But there are still worrying signs that the disease is not yet under control in Guinea, the U.N. health agency said in its weekly report.

Seventy-nine new confirmed cases of Ebola were reported in the three countries during the week. Forty-five of those were in Guinea. And in a minor setback, Liberia reported its first new case in three weeks.

The World Health Organization and the Liberian government say they are checking into the possibility that a woman infected with Ebola virus caught it from a survivor she was dating.

The falling number of new cases in Sierra Leone and Liberia as well as a receding zone of transmission mean that treatment capacity now far exceeds demand there, and the WHO is working with local authorities to dismantle surplus centers.

Even Guinea, which has seen a rise in new cases in recent weeks, saw some improvement, with instances of new infections declining nationwide. However, the WHO cautioned that authorities had yet to pin down and isolate the sources of new cases.

Fortunately, An efficacy trial for an Ebola vaccine launched in Guinea on Wednesday. The vaccine, VSV-EBOV, was developed by the Public Health Agency of Canada and has already shown positive results in smaller safety trials. The trial plans to vaccinate 10,000 people in 190 rings in the next six to eight weeks, and all of those vaccinated will be followed for three months. The trial is voluntary, and researchers estimate that results may be available in July.

Meanwhile, A study led by scientists at the World Health Organization (WHO) and Imperial College London found that, although infection rates are lower in children than adults, babies and toddlers who get the disease have a far slimmer chance of survival.

The virus, which causes hemorrhagic fever and induces internal and external bleeding, profuse vomiting and diarrhea, is killing 90 percent of infants in the current outbreak and around 80 percent of children aged between one to four years, the scientists found.

Older children are much more likely to survive the disease - it has killed 52 percent of those infected aged 10 to 15.

As of March 2015, almost 4,000 children under 16 have been affected by Ebola in the current epidemic.

The team whose work was published in the New England Journal of Medicine on Wednesday, analyzed data on Ebola cases in children under 16 in Guinea, Liberia and Sierra Leone.

As well as the higher risk of death in younger children, they found the incubation period - the time between becoming infected and showing symptoms - was 6.9 days in children under a year, compared with 9.8 days in children aged 10 to 15.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: ebola, africa, virus, sierra leone, liberia, guinea,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.