Logo

Afghanistanul, impartit in doua?!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4586 times
Afghanistanul, impartit in doua?! Image

Afghanistanul, impartit in doua?!

RO

Războiul cel mai costisitor și mai lung din istoria Americii este cel din Afghanistan. Dar acesta se pare că se va încheia cât de curând. Din cauza acestui război american însă, viitorul Afghanistanului afectează mult securitatea Indiei. După acest război american, va fi soarta Afghanistanului diferită față de cea a celorlalte două țări în care Statele Unite a intervenit militar precum Libia și Irak? Libia a fost împărțită în trei categorii, Sunni, Shia și kurdă, iar Afghanistanul pare că se îndreaptă către aceeași soartă. Este Afghanistanul împărțit în trei categorii la fel ca Irakul?  

În Afghanistan, există o minoritate etnică destul de numeroasă care se bucură de autonomie. Alianța de Nord a jucat un rol central în Statele Unite, a condus deturnarea de la putere a talibanilor. Aceste minorități și-au asigurat autonomia după ce Alianța de Nord a jucat un rol central în acest incident. Minoritățile etnice s-au bucurat de autonomie ani de zile. Ideea e că aceste ministere etnice se împotrivesc cât de mult pot conducerii Pashtuns. Aceși Pashtuns au condus Afghanistanul de generații întregi.  

Pe de altă parte, Pashtunșii, în ciuda numeroaselor triburi din care sunt alcătuiți, nu se vor mulțumi niciodată doar cu provinciile din sud-est și est ale Afghanistanului. Liniile trasate de britanici le oferă locuitorilor Pashtun o țară, dar mai devreme sau mai târziu aceștia vor căuta o țară mai mare Pashtun. Acest lucru va afecta direct unitatea teritorială a unei alte națiuni moderne, Pakistanul.  

Un alt motiv ce dublează șansele apariției unui Afghanistan împărțit în două este faptul că minoritățile etnice sunt de obicei localizate în anumite zone geografice. Aceste minorități trăiesc în mai mult de jumătate de Afghanistan, atât pe pământ, cât și în munți. Statele Unite încearcă să rezvolve această criză încercând să ajungă la o înțelegere cu talibanii din Pakistan. Această înțelegere mărește și ea riscul de împărțire a Afghanistanului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, în al doilea său mandat, încearcă să ajungă la o înțelegere cu talibanii.  

La eforturile americanilor se alătură și președintele Afghanistanului, Hamid Karzai, care crează valui de nemulțumiri în rândul minorităților din Afghanistan, care au luptat cu talibanii ce aparțin de Afghanistan în cei 5 ani de conducere și au suferit enorm. Guvernul talibanilor din Afghanitan este vinovat de organizarea mai multor masacre a civililor hazara.  

Comunitățile minorităților nu vor să accepte o înțelegere conform căreia ei trebuie să împartă puterea cu talibanii. De fapt, aceste comunități suspectează că Hamid Karzai intenționează să îi aducă la putere pe Pashtun peste tot în Afghanistan. Cu toate acestea, triburile Pashtun nu vor asta. Linia Durand marchează țara tradițională a acestor triburi. La fel ca mulți lideri ai talibanilor, și Hamid Karzai vine din regiunea marginal a Kandaharului.  

Împărțirea țării nu este cea mai bună soluție pentru problemele Afghanistanului. Este totuși o soluție mai bună decât întoarcerea talibanilor la putere și începerea unui nou regim plin de masacre. Dacă Afghanistanul se va împărți în două, generalii din Pakistan vor trebui să se lupte cu grupurile militare Pashtun afghan, iar India va fi nevoită să se lupte să păstreze unitatea Pakistanului.  

Autor: Abdul Waly - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cnn.com

EN

The war which is costliest and longest in the history of America is war is Afghanistan. But now this war is finally drawing to a close. Due to this American war the future of Afghanistan has a significant bearing on India’s security. After this American war will the fate of Afghanistan is different from two other countries where the United States also intervened militarily such as Libya and Iraq? Libya has been partitioned into three categories such as Sunni, Shia and Kurdish sections while on the other hand Afghanistan also seems to be headed toward a similar three categories. Is Afghanistan is portioned into three categories just like Iraq?

In Afghanistan, there is a large Ethnic minority and they are already enjoying de facto autonomy. Northern Alliance played a central role in the United States-led the ouster of Taliban from power. These minorities have secured their autonomy after Northern Alliance played a central role in US Lied ouster. Ethnic minorities have enjoyed their autonomy for lots of years. After all, these ethnic ministries will resist will all their might from coming under the sway of Pashtuns. These Pashtuns had ruled Afghanistan for generations.

On the other hand Pashtuns despite their all tribal divisions and they will not rest content with being in charge of Afghanistan made up of southeastern and eastern provinces. British Drawn Durand line provides resident to the large Pashtun population and they are sooner or later seek a greater country of Pashtuns. This development will directly affect the territorial unity of another artificial modern construct which is called Pakistan.

The fact that makes the chances of Afghanistan partition doubled is that ethnic minorities are actually found in distinct geographical zones. These minorities are living in more than half of Afghanistan both in land area and mountain area. The United States makes lots of arrangements for honorable exit by cutting a deal with Taliban’s belonging to Pakistan. This deal also increased the partitioning risk. With the president of United States Barack Obama and his second term team the United States effort to strike a deal with Taliban is nowadays back on front burner.

This effort in coordination with President of Afghanistan Mr. Hamid Karzai is stirring deep unease among the minorities of Afghanistan, who fought the Taliban Belonging to Afghanistan and now they 5 year rule fiercely and suffered greatly. The Government of Taliban’s in Afghanistan is marked by several large-scale massacres of Hazara Civilians.

Minority communities are not happy to accept any power-sharing arrangement that also includes Taliban. In fact, these communities suspect Hamid Karzai Intention is to restore Pashtun dominance across the whole Afghanistan. However, this suspect does not belong to the mainstream Pashtun tribes. The Durand line is the traditional homeland of these tribes. Like the key Taliban leaders Hamid Karzai also from the tribally marginal Kandahar region.

Partition is not the best outcome for all problems in Afghanistan.  Infinitely better than on in which Taliban in Afghanistan returns to power and begins a fresh pogrom. With a partitioned Afghanistan, generals of Pakistan instead of waging proxy war against Afghan Pashtun militant groups and India will be compelled to focus on finding of a potent threat to Pakistan’s unity.

Author: Abdul Waly - Pakistan

Share it!
Tags: afghanistan, asia, pakistan, razboi, musulman, islam, america, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.