Logo

Afghanistan inainte si dupa razboaie si dezastre!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5503 times
Afghanistan inainte si dupa razboaie si dezastre! Image

Afghanistan inainte si dupa razboaie si dezastre!

RO

Înainte de atacul AMERICAN, înainte de războiul rus, înainte de evenimentul Marxist, Afghanistanul era un loc destul de plăcut. Încă din anul 2001, atunci când armata talibană și armata americană au fost excluse, mii de oameni au fost masacrați și miliarde de dolari au fost irosiți încercând să securizeze un viitor sigur pentru locuitorii Afghanului.

Femeile din Afghanistan se căsătoresc foarte devreme și au de obicei cinci copii. A fost indicat în cartea CIA-ului despre Adevăruri ale Lumii că această națiune are cea mai mare natalitate din întreaga lume. Kabul este capitala Afghanistanului și este cel mai mare oraș din întreaga națiune, ei au în jur de 1 om pe 3.3m. Regiunea Kabul iese în evidentă deoarece este o zonă urbană cu o populație rurală. După cum a fost indicat în ONU, 76% din afghani încă locuiesc în zone rurale ale tării.

În Afghanistan pashtunii sunt cel mai mare grup etnic, ei sunt în jur de 42% din populație. Tajiks sunt pe locul doi, cu 27%.

Educația din Afghanistan

Cadrul educațional din Afghanistan este văzut ca unul dintre cele mai bune exemple ale abilității națiunii de a ignora răul cauzat acestei țări și concentrarea pe educație.

În 2001 nici o femeie tânără nu a mers la o scoală oficială și erau doar în jur de 1 milion de băieți acolo. În anul 2012 Banca Lumii spune că au 7.8 milioane de studenți care participă la ore – inclusiv 2.9 milioane de femei tinere.

Chiar și cu această evoluție există multe scoli din Afghanistan care iau loc în corturi, sub copaci și în case. Conform Băncii Lumii există în jur de 180,000 de instructori, însă doar 52% din ei sunt calificați să predea pe când restul nu dețin această abilitate.

Majoritatea tinerelor se lasă de scoală în școlile auxiliare și rata educației adulților din Afghanistan a ajuns la doar 39%, acest rezultat este unul dintre cele mai slabe rezultate din întreaga lume.

Femeile din Afghanistan

Poziția femeilor in Afghanistan a început să evolueze. Pe când erau sub Taliban femeile nu aveau voie să meargă la cursuri sau să lucreze. Banca Lumii din nou a declarat că în jur de 36% din femei se duc la scoală acum – deși majoritatea nu vor termina anii școlari și în anul 2007 a fost descoperit faptul că 52%  din femei se lasă de scoală și sunt însărcinate pe la vârsta de 20 de ani.

Femeile din Afghanistan sunt de asemenea acum angajate ca și polițiste și în forța armată. Ofițerii englezi au construit o fundație care pregătește militarii și plănuiește să pregătească cel puțin 100 de femei ca să devină ofițeri din forțele armate in fiecare an.

Deși au mai multe avantaje acum, brutalitatea împotriva femeilor este încă o problemă masivă, femeile sunt bătute, forțate în căsătorii, duc lipsă monetară. Aceste trei mari probleme au fost raportate de CSO în anul 2010. În ciuda faptului că numărul de cazuri pare că scade, un alt tip de problemă apare – sunt mulți oameni care încearcă din răsputeri să le interzică femeilor să facă ce vor.

Sănătatea în Afghanistan

În ultima vreme au fost descoperite schimbări drastice în cadrul educației naționale. Viitorul s-a îmbunătățit imens în ultimii 56-60 de ani. În orice caz, numărul cazurilor copiilor morți mai mici de 5 ani și cei din maternitate au scăzut drastic.

După cum a fost indicat de ONU în anul 2011, accesul la apa pură de băut a crescut de la 4.8 la 60.6 pentru populație. Accesul la salubritate mai bună oamenilor, inclusiv prezenta toaletelor personale, a mai ajutat națiunea cu rata de mortalitate în jur de 37% . Însă, problema contrastelor imense dintre regiunile urbane și rustice este imens, foarte puține lucruri s-au schimbat în zonele rurale.

Economia Afghanistanului

Cel mai mare avantaj pe care îl are Afghanistanul asupra restul lumii este un număr mare de opium – în ciuda eforturilor de a-i convinge pe agricultori să se extindă. 2013 a fost anul în care națiunea a produs 90% din opiumul lumii. Costul mare al opiumului ii cam deranjează pe agricultori. Ei fac promisiuni și garantează semințe de calitate și compost, dar nu își respectă promisiunile întotdeauna.  

Alte exporturi includ nuci și fructe, lână și covoare făcute manual, produse alimentare, materiale și petrol. Se spune că Afghanistanul deține minereuri bogate, inclusiv gaz normal, singurul motiv pentru care nu a fost folosit încă este din cauza circumstanțelor politice ale națiunii.

Această tară deține una din cele mai scăzute rate de vitalitate de pe pământ. Banca Lumii a declarat că doar 28% din populația sa este asociată cu structura forței naționale și administrația este destul de bizară. Indivizii din regiunile urbane vor fi cel mai probabil mai mult decât cei din regiunile rurale. 

Autor: Abdul Wally 
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.salon.com

EN

Prior to THE AMERICAN attack, before the Russian war, and before the Marxist upset, Afghanistan used to be a quite pleasant spot. Since 2001, when the Taliban and American Army were expelled, thousands have been slaughtered and billions of dollars spent attempting to secure a serene future for the Afghanistan inhabitants.

Women in Afghanistan get married youthful and ordinarily have five children. As indicated by the CIA World Fact book, the nation has the tenth highest birth rate in the world.  Kabul is the capital of Afghanistan and is the nations biggest city by a wide margin, with a populace of around 3.3m. Kabul region is the stand out in the nation with a bigger urban than the rural population. As indicated by the UN, 76% of Afghans still live in rural areas of the country.

In Afghanistan, The Pashtuns are the biggest ethnic group, involving around 42% of the populace. The Tajiks are the second-biggest gathering at 27%.

Education in Afghanistan

The Education framework in Afghanistan is viewed as one of the nations greatest examples of overcoming adversity since the Taliban were driven from force.

In 2001 no young ladies went to formal schools and there were only 1 million boys enrolled. By 2012 the World Bank says there were 7.8 million understudies going to class - including around 2.9 million young ladies.

Be that as it may, numerous schools in Afghanistan which are as yet working from tents, under trees and houses. According to World Bank of 180,000 instructors, just 52% meet the minimum standards required and the rest are getting an in-service education.

Young ladies dropout rates are still high in auxiliary schools and the Afghanistans adult education rate, 39% beyond 15 one years old read and compose, is one of the lowest on the planet.

Women in Afghanistan

The position of ladies in Afghanistan has started to improve. Under the Taliban, they were banned from going to class and going out to work. Most recent figures from the World Bank say 36% of young ladies are presently enlisted in school - albeit numerous don finish their auxiliary training and figures from 2007 propose 52% of ladies were hitched by the age of 20.

Women in Afghanistan are also now employed in the police and armed force. English officers have built up a military preparing foundation that plans to prepare 100 female armed force officers every year.

Despite advantages for women in Afghanistan, brutality against ladies is still an issue, with beatings, constrained marriage, and absence of monetary backing being recorded as the main three offenses reported by the CSO in 2010. In spite of the fact that the number of cases seems, by all accounts, to be going down, the report additionally takes note of another type of viciousness - a counteractive action of ladies from partaking in social exercises.

Health in Afghanistan

There have been enormous changes in the nations education framework. Future has expanded marginally from 56 to 60 years. In any case, there have been huge upgrades in the under-five death rate and the maternal death rates.

As indicated by the UN in 2011, access to safe drinking water enhanced from 4.8% to 60.6% population. Better sanitation access to the individuals, including private as opposed to shared toilets, has additionally enhanced to a normal 37%. However, the midpoints again cover enormous contrasts amongst urban and rustic regions, with considerably less change in rural areas.

Economy of Afghanistan

Afghanistans greatest fare is still opium - in spite of endeavors to convince agriculturists to broaden. 2013 was a record year and the nation produces 90% of the worlds opium. The high deal cost of opium makes it troublesome for agriculturists to stand up to. They likewise say guarantees to give excellent seeds and compost have not been kept.

Other exports include nuts and fruits, wool and hand drew carpets. Imports incorporate hardware, nourishment, materials and petroleum items. Afghanistan is said to have rich mineral stores, including normal gas, which has not been misused because of the political circumstance in the nation.

It has one of the most reduced rates of vitality use on the planet. As per the World Bank, just 28% of its populace is associated with the national force lattice and the administration is questionable. Individuals in urban regions will probably be associated than the population in rural areas.

Author: Abdul Wally 

Share it!
Tags: afghanistan, distrugere, bombe, explozii, evolutie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.