Logo

Ştirile lunii mai din Congo (II)

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 5257 times
Ştirile lunii mai din Congo (II) Image

Ştirile lunii mai din Congo (II)

RO
Turism: ’Jungla din Congo’

Nu am văzut niciodată un vulcan erupând. Dacă vedeam, ar fi fost o experienţă de viaţă! Ca turist, dacă nu eşti slab de înger, poate că ţi-ar plăcea să vizitezi vulcanii activi ai RDC şi pădurile tropicale. Apoi, există gorilele! Acestea pot fi găsite în parcurile naţionale Kahuzi Biega şi Virunga. Vizitatorii adoră aceste animale, care se aseamănă oamenilor în multe feluri şi se bucură de cel mai bun habitat natural din această ţară.

Lacul Tangayinka şi Cascadele Stanley sunt minunăţiile naturale ale RDC care îţi vor tăia respiraţia. În afară de crizele politice interne, RDC s-a dovedit că deţine unele dintre centrele turistice din Africa.

Divertisment: ’Soukous să fie!’

O mulţime de dansuri unduitoare simbolizează ritmul african. În Okrika, regiunea mea maternă din Africa de Vest, e la fel. Cu o mulţime de fanfare şi pivoturi de batiste, dansurile făcute la sunetul tobelor este o afacere săptămânală în cadrul ceremoniilor de weekend.

În centrul ţării, mulţi încă dansează pe acorduri de rumba tradiţională, soukous şi ndombolo. Koffi Olomide, Wenge Musica şi Awilo Logomba sunt printre artiştii populari de soukous. Mai recent, există o revenire la rumba tradiţională, aducând nostalgia ţării din trecut.

Sport: ’Lupte la un alt nivel’

În aceste lupte din arenă nu există lumini strălucitoare, nici ring! Există doar pământ gol şi, probabil, ceva iarbă! Dar fără nicio greşeală, sunt sportive şi competitive. Cunoscut sub numele de ’Libanda’ în RDC, sportul este încă practicat de localnici. În cadrul unei vizite făcute în orice comunitate locală, dacă îţi place jocul, vei vedea pe cineva dispus să lupte pentru a te distra!

Autor: Tubonemi - Nigeria / Gimme Five

EN
Tourism: ’Lush Congo’

I have never seen a volcano erupt. If I did, that would be a lifetime experience! If you’re stout of heart as a tourist, perhaps you would like to visit the active volcanoes of DRC and its great rainforests. Then, there are the gorillas! These can be found at the Kahuzi Biega and the Virunga National Parks. Visitors adore these animals that are in many ways like humans and enjoy the best of their natural habitat in that country.

Lake Tangayinka and the Stanley Falls are awesome spots of nature in the DRC that you would take your breath away. Apart from the internal political crises, DRC would yet prove to hold some of Africa’s warm tourist centres.

Entertainment: ’Soukous is it!’

A lot of ’waist-dance’ typifies African dance. In my native Okrika in West Africa, it’s the same. With a lot of fanfare and the swiveling of handkerchiefs, rolling the waist to the sound of drums is a weekly affair at weekend ceremonies.

In the central African country of DRC, from the older rumba to the fast-paced soukous and ndombolo style of music, many still dance. Koffi Olomide, Wenge Musica and Awilo Logomba are among popular soukous artistes. More recently, there is a return to the original rumba, bringing the nostalgia of early Congo.

Sports: ’Wrestling of a Different Kind’

In this wrestling arena, there are no bright lights, no ring! It’s the bare ground and perhaps some grass! But make no mistake, its sportive and competitive. Popularly known as ’Libanda’ in the DRC, the sport is still in play amongst locals. On a visit to any local community, if you are game, someone should be willing to wrestle for fun!

Author: Tubonemi - Nigeria / Gimme Five


Share it!
Tags: news, turism, divertisment, sport


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.