Logo

Ştirile lunii mai din Congo (I)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 6818 times
Ştirile lunii mai din Congo (I) Image

Ştirile lunii mai din Congo (I)

RO
Politică: ’Nicio Cameră pentru Rebeli’

Cetăţenii din RDC au răsuflat uşuraţi atunci când Germain Katanga, un lider rebel, a fost condamnat de către Tribunalul Penal Internaţional la 12 ani de închisoare pentru furnizarea de arme unui grup etnic care a masacrat un întreg sat în 2003.

Preşedintele tribunalului de la Haga, Judge Cotte, a citit decizia vineri, 16 mai 2014. În esenţă, instanţa de judecată a spus că nu există nicio cameră pentru rebelii care ucid oameni nevinovaţi şi Katanga este un exemplu. Familiile şi cetăţenii din satul Bogoro vor fi, fără îndoială, mulţumiţi că s-a făcut dreptate în această privinţă, după toţi aceşti ani.

Tehnologie: ’Ceramica este încă în vogă pentru localnicii’

Există o zicală comună în aceste părţi care spune că mâncarea gătită în recipiente din ceramică are un gust mult mai bun decât alimentele gătite în vase moderne din oţel. Cât de adevărat este noi nu putem spune. Dar, la una sau două nunţi la care am fost sau la zile de naştere unde am mâncat ’orez jollof’ şi carne prăjită, gătite în vase din ceramică, aroma şi gustul erau evident diferite!

În RDC, ca şi în multe părţi ale Africii, comunităţile locale încă fac oale de lut care sunt folosite de către unii locuitori din mediul urban. În oraşul Bakuva, provincia sudică Kivu din RDC, multe femei încă fac vase de ceramică şi lut pentru scopuri ornamentale şi gătit. Tehnologia producerii de ceramică nu este încă eliminată, atâta timp cât aceste tocane tradiţionale aromatice şi ciorba sunt o delicatesă pentru mulţi.

Va urma...

Autor: Tubonemi - Nigeria / Gimme Five

EN
Politics: ’No Room for Rebels’

There was a huge sigh of relief by citizens of DRC when Germain Katanga, a rebel leader was sentenced by the International Criminal Court to 12 years in jail for providing arms to an ethnic group that massacred a whole village in 2003. The presiding Judge Cotte of the Hague-based court read the ruling on Friday 16th May. In essence the court was saying there is no room for rebels who kill innocent people and Katanga is to be an example. Families and citizens of Bogoro village will no doubt be pleased at having some justice on the matter after all these years.

Technology: ’Pottery Still in Vogue for Locals’

There is a common saying in these parts that food cooked out of the native pots tastes a whole lot better than food cooked in the modern steel pots. How true that is, we really cannot say. But at one or two wedding or birthday ceremonies where I have had to eat some ’jollof rice’ and fried meat cooked with native pots, the aroma and taste was evidently different!

In the DRC, as in many parts of Africa, local communities still make earthen pots used by some urban dwellers. In the town of Bakuva, South Kivu Province of the DRC, many women still make ceramic and earthen pots for ornamental and cooking purposes. The technology of pottery is not yet to be phased out, as long as those aromatic local stews and pottage are a delicacy to many.

To be continued...

Author: Tubonemi - Nigeria / Gimme Five


Share it!
Tags: news, stiri, politica, tehnologie, Congo


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.