Logo

25 de ani de cand s-a prabusit Uniunea Sovietica!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 3543 times
25 de ani de cand s-a prabusit Uniunea Sovietica! Image

25 de ani de cand s-a prabusit Uniunea Sovietica!

RO

Au trecut 25 de ani de când Mikhail Gorbachev, președintele Uniunii Sovietice, și-a dat demisia. Demisia lui Gorbachev ce a avut loc pe 25 decembrie 1991 a dus la ruperea URSS-ului.

Mulți foști cetățeni ai URSS-ului au vorbit despre ce a însemnat această despărțire de Uniunea Sovietică pentru ei. Puțini mai au amintiri plăcute legate de sistemul comunist, dar majoritatea nu sunt prea mulțumiți nici de sistemul de piață tip capitalist.

Un armean pe nume Taron Ganjalyan a declarat ce a însemnat acea zi fatidică pentru el: „neîncredere, pentru că ni se părea pur și simplu imposibil ca un sistem atât de puternic să se prăbușească într-un moment. Euforie pentru că asta era șansa Armeniei pentru independență.”

„Și îngrijorare pentru că în ciuda viciilor și problemelor sale, Uniunea Sovietică menținea stilul de viață, siguranța și securitatea Armeniei în linie cu cele europene. Ne-am simțit și foarte stingheri pentru că făceam parte dintr-o țară mică și irelevantă la nivel global” a adăugat Ganjalyan.

Valentina Baltag, care vine dintr-o altă țară ce a făcut parte din Uniunea Sovietică, Moldova, a declarat că „eu am 23 de ani, m-am născut și am crescut în Uniunea Sovietică, iar ideea aceasta mi se părea ridicolă. Nu imediat, dar mai târziu, am început să mă întreb: cine a decis că vom fi independenți? Habar nu aveam, nu cred că ne-a explicat nimeni asta.”

Tanya, o uncraineancă din Kiev, este o mare critic al sistemului comunist și a declarat că s-a bucurat foarte mult de despărțirea URSS-ului. „Din fericire, Uniunea Sovietică s-a prăbușit la fix pentru mine. Era un sistem bun pentru copii, dar nu și pentru adulți. Ca și adult, m-ar fi făcut să înnebunesc, aș fi fost închisă într-o mașinărie care promovează mediocritatea și societatea tip Kafka” a declarat Tanya.

Vitalija Kalvelienė, o casnică din Lituania, a vorbit despre viața dificilă pe care a îndurat-o în zilele URSS-ului. Ea a declarat că „abia puteam să supraviețuiesc de la un salariu la altul în ciuda miturilor sistemului de ajutor social oferit de cei din Uniunea Sovietică.” Acum, circumstanțele economice s-au îmbunătățit foarte mult, a adăugat Vitaljia.

Maya Hazan din Letonia se gândește mereu la lipsurile Uniunii Sovietice. Ea se gândește la „lipsurile de care aveam parte, faptul că trebuia să stăm la coadă pentru pâine, zahăr, sare... fabricile nu aveau bani să plătească salariile, iar rudele strângeau șosete, săpun, papuci pentru viitor.”

Cu toate acestea, Maya a avut câteva lucruri pozitive de spus despre Uniunea Sovietică: „se punea mare preț pe un stil de viață sănătos, pe sentimentul patriotic față de țara ta și pe unirea celor 15 republici.”

Atiir este din fosta republică sovietică Estonia. Ea și-a exprimat fericirea pe care a simțit-o atunci când a aflat de prăbușirea statului comunist. „Bucurie și fericire am simțit când am realizat că ne-am recuperat libertatea – că am luptat împotriva „bătăușului”. Ne-am recuperat Crăciunul și Paștele”, a declarat Atiir.

Vorbind despre țara sa, Estonia, Atiir a declarat că „ar fi super dacă Estonia ar putea să fie Estonia, fără a avea această etichetă a „țării care a fost ocupată în trecut de Uniunea Sovietică”. Nu este nici cel mai mare și nici cel mai important capitol din istoria noastră. Dimpotrivă: a fost unul scurt și trist din istoria noastră și am vrea să mergem mai departe.”

Mikhail Molchanov din Kiev este cinic când vine vorba de despărțirea URSS-ului și spune că viețile oamenilor nu s-au îmbunătățit prea mult de atunci. El a declarat că majoritatea oamenilor „au fost păcăliți să creadă că viețile lor se vor îmbunătăți” după prăbușire.

„Doar oamenii care au trăit în ambele sisteme pot aprecia cu adevărat sistemul de angajare garantată, locuințele (aproape) garantate, sistemul de sănătate și educațional gratuity. O societate capitalistă nu va putea niciodată să ofere toate acestea. Noi ne-am vândut dreptul societic prin naștere pentru niște jeanși albaștrii și câteva albume Iron Maiden” a adăugat Mikhail. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.wowlit.org

EN

It has been 25 years since Mikhail Gorbachev, the president of the Soviet Union, resigned. Gorbachev’s resignation on December 25, 1991 hastened the breakup of the USSR.

A number of former citizens of the USSR have spoken out about what the breakup of the Soviet Union meant for them. Not many remember the communist system with any great affection, but most are not too happy about their new free market capitalist system either.

An Armenian, Taron Ganjalyan, said what that fateful day meant for him: “Disbelief, because it was unfathomable that such a strong system could collapse in an instant. Elation, because this was the chance to build Armenia’s independence.”

“And concern, because despite its vices and problems the Soviet Union kept the lifestyle, safety and security in Armenia aligned with Europe. “It was also uniquely discomforting to [be] one citizen of a small and globally irrelevant country,” Ganjalyan added.

Valentina Baltag, who is from another former Soviet state, Moldova, says, “I was 23 years old, born and raised in Soviet Union, and the idea seemed ridiculous to me. Not immediately, but later, I asked myself: who decided we go independent? I didn’t have a clue, I don’t think it was ever explained by anyone.”

 Tanya, a Ukrainian from Kiev is a big critic of the communist system and says she celebrated the breakup of the USSR. “Luckily the Soviet Union ended just in time for me. It was a good system for children but not for adults. In adulthood I would have gone crazy, restrained by the machine that promoted mediocrity and Kafkaesque society,” Tanya said.

Vitalija Kalvelienė, a homemaker from Lithuania, talks about her hard life during the days of the USSR. She says that she “could barely survive from one monthly payment to another despite the widely believed myths about robust social welfare system of the Soviets”. Now her economic circumstances have improved to a great extent, Vitaljia adds.

Maya Hazan from Latvia’s memory of the Soviet Union is about shortages of all kinds. She refers to “shortages of everything, and having to stand in line for bread, sugar, salt … factories didn’t have money to pay salaries and relatives accumulated socks, soap, shoes for the future”.

However, Maya has a few positive things to say about the Soviet Union: “There was a strong emphasis on a healthy lifestyle, patriotic feeling for your motherland, [and] the unity of the 15 republics.”  

Atiir is from the former Soviet Republic of Estonia. She expresses the great joy she felt at the breakup of the communist state. “The happiness and joy to have our freedom back – to step up against the ‘big bully’. We also had our Christmas and Easter back,” Atiir said.  

Speaking about her own country, Estonia, Atiir says, “It would be great if Estonia could just be Estonia, without having the label of ‘country previously occupied by Soviet Union’. It isn’t the biggest or most important chapter in our history. Quite the opposite: it was a short and sad period of our history and we would like to move on.”  

Mikhail Molchanov from Kiev is cynical about the breakup of the USSR, and says that the conditions of people haven’t improved a great deal since then. He says the most people “were duped into believing that their lives would vastly improve” following the breakup.

“Only people who lived in both systems can truly appreciate the system of guaranteed employment, (almost) guaranteed housing, free healthcare and free education. A capitalist society will never be able to match any of these. We sold our Soviet birthright for blue jeans and Iron Maiden records,” Mikhail adds.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: urss, soviet, uniune, rusia, putin, aniversare, lituania, moldova, comunism, capitalism, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.