Logo

11 septembrie prin ochii unui student

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7463 times
11 septembrie prin ochii unui student Image

11 septembrie prin ochii unui student

RO

Acum câțiva ani, 4 iulie era ziua cea mai importantă pentru naționaliștii americani. Am fost destul de norocos și am putut fi martor la sărbătorile care au loc în ziua aceasta și pot spune cu mâna pe inimă că americanii știu cum să-și sărbătorească ziua națională. Locuitul în Suedia m-a învățat un singur lucru, că nu trebuie să ajuți pe cineva pentru a fi patriot. Cu toate acestea însă, putem spune cu siguranță că americanii sunt departe de acest concept.

Toate acestea s-au schimbat însă după evenimentele de pe 11 septembrie și chiar dacă lucrurile par a se îmbunătăți, răul a fost deja făcut. Impactul acestui eveniment a fost resimțit în întreaga lume, nu doar în Statele Unite. Când clădirile World Trade Center s-au prăbușit, vuietul din Casa Albă se intensifica. Războiul, se spune, războiul împotriva terorismului care a început atunci continuă până și astăzi.

Mi-a trebuit mult timp să scriu acest articol pentru că nu știu cum să scriu despre un eveniment atât de mare în doar două articole mici. Atacul terorist nu a fost văzut ca un simplu atac, ci ca un atac asupra naționalismului american. A schimbat lumea în mai multe feluri și chestia ciudată e că încă schimbă lumea și astăzi.

Eram student atunci când a avut loc evenimentul și la fel ca toți studenții tineri, eram naiv (încă sunt dar măcar acum, înțeleg lumea mai bine ca înainte). Eram la vârsta aceea când aveam idealurile intact și lumea părea un loc mai calm. Habar nu aveam că lumea avea să se schimbe atât de mult și de rapid fără ca eu măcar să observ asta.

Moartea, după cum se spune, e doar începutul, iar 11 septembrie a fost mai mult decât atât. A fost nu numai devastator pentru mine, ci m-a făcut să înțeleg cât de fragilă este lumea noastră. O zi atât de normală se poate transforma în iad din cauza a câtorva indivizi. Nu văzusem războaie, nici măcar incidente violente mici iar pentru mine, aceasta a fost cea mai mare tragedie din istoria omenirii. Mi s-a rupt inima cum am văzut cum au murit mii de oameni și cum s-au distrus proprietăți de trilioane de dolari în doar câteva secunde.

Mă simt ciudat când îmi amintesc că au trecut aproape 14 ani de la 11 septembrie. Acum e probabil cel mai potrivit moment să ne uităm înapoi și să vedem adevăratele daune provocate de evenimentul de pe 11 septembrie. Voi încerca să scriu puțin, doar lucrurile importante și voi încerca din răsputeri să prezint ambele părți într-un mod obiectiv. Dacă fac vreo greșeală, spuneți-mi pentru că este foarte important pentru mine. Până la urmă, nici unul dintre noi nu avem acces la înțelepciune infinită.   

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.zengardner.com

EN

A few years ago, 4th of July served to be the pinnacle of American Nationalism. I’ve been lucky enough to witness the celebration of the events and I can say with ease, Americans know how to celebrate their national day. If living in Sweden has taught me anything, it is that being patriotic does not actually help anyone; however, it is safe to say that Americans are still far away from this concept.

All of this changed after the events of 9/11 and even though things seem to appear better, the actual damage has been done. In recent memory, no single event has changed the world as much as 9/11 did. The impact of the event was not local, it was a global problem. As the Trade Center fell to the ground, the rumbling inside the parliament and presidential house was stronger. War, they said, a war against terror more aptly and to this day, the war continues.

I took a lot of time to write this because I was not sure how I would be able to cover such a massive event in two small articles. The terrorist attack was not just seen as another attack, it was seen as an attack on the American nationalism. It changed the world in more ways than one and the funny bit is, it still is changing the world.

I was a student when the incident happened and as all young students are, I was naïve (still am but at least now, I understand the world much better than before). It was that age where I had my ideals intact and the world seemed a much calmer place. Little did I know that everything was going to change so immensely and quickly without me every noticing it.

Death as they say is just the beginning but 9/11 was much more than that. It not only was devastating, it also made me realize how fragile our world is. A perfectly normal day could so easily be turned into hell by some highly skilled but very few people. I have not witnessed the great wars, I have not even witnessed the small wars and for me, this was the worst human tragedy possible. It was harrowing to see thousands of people dead and property worth of trillions of dollar become rubble within seconds.

It is even strange to believe that almost 14 years have passed since 9/11. Now probably is the right time to look back and see and observe the actual damage that resulted from 9/11. I will try to keep it short, hope to keep it factual and try my level best to present both sides of the argument. If I make any mistake, let me know for this is important for me. After all, none of us living on this planet have access to infinite wisdom. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: 11 septembrie, 2001, usa, new york, atac, terorism, bin laden,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.