Logo

11 septembrie - a meritat razboiul?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7470 times
11 septembrie - a meritat razboiul? Image

11 septembrie - a meritat razboiul?

RO

„America este o țară liberă și democrată și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja această libertate.” „Acesta nu este un atac asupra Americii. Este un atac asupra lumii modern. Acesta este un atac asupra libertății și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a a-i aduce în fața justiției pe oamenii care sunt responsabili de această tragiedie oribilă Vom merge până la capătul lumii pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de această crimă.”

Îmi amintesc sentimentul acesta pe care îl nutreau toți americanii, de la cei obișnuiți până la politicienii care stăteau comfortabil în scaunele lor. Părea că toată lumea vroia doar răzbunare și o vroiau atunci. Atunci când cei bogați și puternici se înfurie, cineva trebuie să plătească, întotdeauna cineva trebuie neapărat să plătească.

Aproape un deceniu și jumătate și trilioane de dolari mai târziu, războiul încă se desfășoară pe aceleași fronturi. Cineva strigă sloganul „Faceți America măreață din nou!” și oamenii găsesc pace în război. America a condus o operațiune pe uscat și aerian de succes în Afganistan după 11 septembrie. Aliații au fost trântiți la pământ și au fost nevoiți să se supună. Talibanii au fost dați afară din Kabun, fiind împinși până la Kandahar și chiar mai mult. Irakul a urmat. Bătălia de acolo a fost ușoară în comparație cu cea din Afganistan. Saddam a fost detronat, regimul a fost dat jos de la putere, iar statuia uriașă a lui Saddam a picat în fața unui public bucuros. Moammar Qaddafi a fost cel care a urmat iar axa răului a fost distrusă. Câțiva ani mai târziu, Osama bin Laden, principalul om din spatele evenimentului de pe 11 septembrie a fost urmărit și ucis într-o casă privată în Pakistan. Au sunat trompetele, s-au organizat petreceri și întreg New Yorkul a ieșit pe străzi și a sărbătorit. Ultimul simbol al terorismului a fost învins.

Răul ar fi trebuit să fi fost distrus, nu?

Astăzi vedem exact contrariul a ce trebuia să vedem. O altă formă a răului, ISIS, face dezastru în Orientul Mijlociu. Milioane de oameni și-au pierdut casele și mii viețile. Victimele umane, secetele, bolile au distrus zonele afectate de război, iar acum avem în față probleme mai mari decât atunci când am început. S-a născut o nouă formă de rău, una care este alimentată de ură pură și ei vor doar răzbunare, au aceeași perspectivă de „omoară tot” pe care o aveam noi și care a început tot acest cerc vicios.  

Am plâns pentru fiecare viață care a fost distrusă de acest cerc vicios. Războaiele nu ar trebui să fie slăvite. Moartea nu este o soluție pentru problemele lumii.

11 Septembrie a fost un simbol – un simbol al unei lumi distruse, ne-a cerut să săpăm mai adânc și să găsim alte soluții, nu să creăm mai multe probleme pentru viitor. Eu sper și aștept ziua în care vom înțelege în sfârșit că nu există un învingător în caz de război!  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.biography.com

EN

“America is a free democratic country and it will do everything to protect its freedom”. “This is not an attack on America; this is an attack on the modern world. This is an attack on liberty and we will do everything in our power to avenge those who have committed this heinous crime. We will go to the end of the world and punish those responsible for these crimes”

I remember this sentiment, from an average ordinary American to the political high ups sitting in their comfortable chairs, everyone had the same opinion. It seemed that revenge was the main dish on the menu and no one wanted it to be served cold. When the rich and powerful get angry, someone has to pay, someone has to always pay.

Almost one and a half decade and trillions of dollars later, the war mongrel still run rampant in the same halls. There is a person chanting a slogan “Make America great again” and people are finding solace in the war cry. America mounted a successful ground and air operation in Afghanistan immediately after 9/11. Allies were arm twisted and wrestled into submission. The Taliban were successfully thrown out of Kabul all the way to Kandahar and then even some more. Iraq was the next; the battle here was brief in comparison to Afghanistan. Saddam was toppled, the regime overthrown and the massive statue of Saddam fell in front of a cheering crowd.  Moammar Qaddafi was next to follow and the nexus of evil was destroyed. A few years down the line, Osama bin Laden, the main man behind 9/11 was hunted down in a private compound in Pakistan.  Trumpets were blown, parties were held, and the whole New York came out on the streets and celebrated. The final symbol of terrorism had been defeated.

Evil should have been eradicated, right?

But what are we seeing now is in total contrast to what we should be seeing. There is another evil in the form of ISIS causing havoc in the Middle East. Millions of people have lost their homes and thousands have lost their lives. Civilian casualties, droughts, diseases have rampaged the war ridden areas and we are faced with even more problems than we even started with. A whole crop of violence is born, one which is fueled by hatred and the will to take revenge, to have the same “kill all” approach that started the cycle.

My heart mourns for every single life that has been lost in the conquest. Wars cannot and should not be glorified. Death is not the answer to any of the problems in the world.

9/11 was a symbol – a symbol of a broken world, it required us to dig deep and find solutions, not create even more problems for the future. I hope and wait that someday we will finally realize that no one wins a war!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: 11 septembrie, 2001, usa, new york, atac, terorism, bin laden,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.